انواع الگوهای امواج اصلاحی


آموزش امواج الیوت و نحوه موج شماری

رالف نلسون الیوت در دهه 1930 نظریه موج الیوت را توسعه داد .

الیوت معتقد بود که بازارهای سهام معمولاً رفتارهای تا حدودی تصادفی و آشفته دارند ، در واقع با الگوهای تکراری معامله می شوند.

در این مقاله ، نگاهی خواهیم داشت به موج شماری ،اموج الیوت و نحوه استفاده از آن در ترید.

امواج

الیوت پیشنهاد کرد که روند قیمت های مالی ناشی از روانشناسی غالب سرمایه گذاران است.

وی دریافت که نوسانات روانشناسی جمعی همیشه با همان الگوی تکرار شونده یا "موج" در بازارهای مالی نشان داده می شود.
نظریه الیوت تا حدی شبیه تئوری داو است که هر داو تشخیص می دهند که قیمت سهام به صورت موجی حرکت می کنند.

از آنجا که الیوت علاوه بر این ماهیت "فراکتال" بازارها را تشخیص داد ، توانست تجزیه و تحلیل آنها را با جزئیات بسیار بیشتری انجام دهد.

فراکتال ها ساختارهای ریاضیاتی هستند ، که در مقیاس کوچکتر ، بی نهایت تکرار می شوند.

الیوت کشف کرد که الگوهای قیمت شاخص سهام به همین روش ساخته شده اند.

وی سپس شروع به بررسی چگونگی استفاده از این الگوهای تکراری به عنوان شاخص های پیش بینی حرکت های آینده بازار کرد.

الیوت پیش بینی های دقیق بازار سهام را براساس ویژگی های قابل اعتمادی که در الگوهای اموج کشف کرده انجام داد.

یک موج تکانه ای که خالص در همان جهتی حرکت می کند که روند بزرگتر دارد ، همیشه پنج موج را در الگوی خود نشان می دهد.

از طرف دیگر ، یک موج اصلاحی در خلاف جهت روند اصلی حرکت می کند.

در مقیاس کوچکتر ، در داخل هر یک از امواج تکانشی ، پنج موج را دوباره می توان یافت.

این الگو در مقیاس های همیشه کوچکتر تکرار می شود.

الیوت این ساختار فراکتال را در دهه 1930 در بازارهای مالی کشف کرد ، اما تنها دهه ها دانشمندان می توانستند فراکتال ها را تشخیص دهند و آنها را از نظر ریاضی نشان دهند.

در بازارهای مالی ، ما می دانیم که "آنچه بالا می رود ، باید پایین بیاید" ، زیرا یک حرکت قیمت در بالا یا پایین همیشه با یک حرکت مخالف دنبال می شود.

اقدام قیمت به روندها و اصلاحات تقسیم می شود.

روندها جهت اصلی قیمت ها را نشان می دهند ، در حالی که اصلاحات بر خلاف روند حرکت می کنند.

از نظر تئوری الیوت این الگوها در دو دسته امواج پیشرو و امواج اصلاحی قرار می گیرند.

امواج پیشرو (ایمپالس یا شتابدار)

یک موج پیشرو از پنج ریز موج تشکیل می گردد.

برای شماره گذاری هم با اعداد به صورت ریز موج 1، 2، 3، 4 و 5 صورت می گیرد.

برای تشخیص یک موج پیشرو در امواج الیوت سه نکته را بایستی در نظر گرفت.

در صورتیکه این سه شرط برقرار باشد، موج مورد نظر پیشرو می باشد.

ذکر این نکته نیز ضروریست که موج 1، 3 و 5 در جهت موج اصلی و بزرگتر و موج 2 و 4 خلاف جهت موج اصلی است.

یادآوری: اینکه یک موج پیشرو بزرگ از پنج موج کوچکتر ایجاد شده است.

 • موج شماره 2 از راس یا آغاز موج یک جلوتر نمی رود.
 • در میان امواج 1، 3 و 5 موج شماره 3 کوتاه ترین موج نیست.
 • انتهای موج 4 نباید به انتهای موج 1 برسد. به عبارت دیگر بین موج های 1 و 4 همپوشانی ایجاد نشود.

به شکل زیر دقت کنید.

آموزش امواج الیوت ؛ امواج پیشرو (شتابدار-ایمپالس)

در تصویر بالا موج دو بیش لز حد طولانی شده است و از ابتدای موج یک نیز عبور کرده بنابراین کل این موج شماری اشتباه است و این موج پیشرو نیست.

آموزش امواج الیوت ؛ امواج پیشرو (شتابدار-ایمپالس)

در تصویر فوق هر سه شرط برقرار است.

 • اگر یکی موج پیشرو را مشاهده کردیم و خواستیم شماره گذاری کنیم موج 3 کوتاه تر از 1 و 5 نیست.
 • دقت شود در بعضی مواقع ممکن است موج 5 از انتهای موج 3 جلوتر نرود.
 • (بعضی مواقع. ) این اتفاق در زمانی می تواند رخ دهد که موج سه طولانی باشد.
 • موج 2 به طور معمول تا 61.8 درصد موج 1 بازمی گردد.
 • موج 4 به طور معمول 38 درصد موج 3 باز می گردد.
 • امواج پیشرو به طور معمول بین دو خط موازی (کانال) قرار می گیرد.

موج پیشرو

امواج الیوت موج ها

 • در برخی مواقع موج 1 یا 5 یا a یا c شکل یک مثلث قطری می شود. دو خط مثلث ممکن است همگرا یا واگرا شوند. البته در بیشتر مواقع دو خط مثلث همگرا هستند.
 • مثلث قطری نشان از خستگی و به اتمام رسیدن روند قبلی می دهد.
 • در مثلث قطری موج چهار و یک می توانند همپوشانی داشته باشند.

امواج پیشرو الیوت

امواج اصلاحی الیوت

از آنجا که در بسیاری از مواقع موج های ایجاد شده شرایط امواج را پیشرو را ندارد و در دسته امواج اصلاحی قرار می گیرد، ضروریست که این امواج نیز برای یک تحلیل گر با رویکرد امواج الیوت شناخته شده باشد.

انواع امواج اصلاحی عبارتند از :

الگوی زیگ زاگ ZIGZAG

این موج از سه ریز موج ساخته شده است یعنی موج a، موج b و موج c.

سه ریز موج هم هر کدام از موج های کوچکتر ایجاد شده اند.

موج اول شامل پنج موج، موج دوم شامل سه موج و موج سوم شامل پنج موج می شود.

به صورت خلاصه می شود: (5-3-5)

با توجه به آنچه بیان شد واضح است که موج اول یا a و موج سوم یا c که هر کدام شامل پنج موج است از نوع پیشرو هستند.

نشانه های الگوی زیگ زال :

 • موج a و c باید از نوع پیشرو باشد.
 • موج b حداکثر 76.4 درصد از موج a را اصلاح می کند نه بیشتر!

انواع امواج یا الگوهای اصلاحی الگوی زیگزاگ (zigzag)

الگوی فلت FLAT

این موج از سه ریز موج ساخته شده است یعنی موج a، موج b و موج c.

سه ریز موج هم هر کدام از موج های کوچکتر ایجاد شده اند.

موج اول شامل سه موج، موج دوم شامل سه موج و موج سوم شامل پنج موج می شود.

به صورت خلاصه می شود: (3-3-5)

با توجه به آنچه بیان شد واضح است که موج سوم یا c که شامل پنج موج است از نوع پیشرو هستند.

نشانه های الگوی فلت :

 • موج a متشکل از سه ریزموج است.
 • موج b بایستی بیشتر از 90 درصد از موج a را اصلاح کند.
 • موج c باید از نوع پیشرو باشد.

شرط شماره 2 باعث می شود که الگوی فلت خود به سه دسته تقسیم شود: فلت رگیولار (regular)، فلت اکسپندد( expanded) و فلت رانینگ (running).

 1. فلت رگیولار: موج b از ابتدای موج a جلوتر نرود.
 2. فلت اکسپندد: موج b از ابتدای موج a جلوتر برود.
 3. فلت رگیولار: موج b از ابتدای موج a جلوتر برود و موج c از انتهای موج a جلوتر نرود.

نشانه های الگوی فلت:

الگوی مثلث triangle

در این الگو پنج موج وجود دارد که هر موج شامل سه ریز موج می باشد.

بنابراین دو شرط زیر در تشخیص الگوی مثلث در نظر گرفته شود:

 • هر پنچ موج متشکل از سه ریز موج می باشد
 • پنج موج مثلث هر کدام از موج قبلی خود کوتاه تر هستند.

آموزش امواج الیوت ؛ الگوی مثلث (triangle)

سه الگوی بیان شده زیگزاگ، مثلث و فلت سه حالت اصلی امواج اصلاحی در امواج الیوت می باشد. ترکیب این امواج نیز می تواند رخ دهد که در این حالت برای نام گذاری از حروف w،y و z استفاده می شود.

الگوی اصلاحی زیگزاگ دوگانه (double zigzag)

این الگوی اصلاحی متشکل از سه موج می باشد.

برای شمارش معمولا از w،x و y استفاده می شود.

موج اول و سوم هر کدام یک الگوی زیگزاگ هستند.

نشانه ها و شرایط تشخیص این الگو به صورت زیر است:

 • موج اول یک الگوی زیگزاگ سه موجه است.
 • موج سوم یک الگوی زیگزاگ سه موجه است.
 • موج وسط (دوم) که بین دو زیگزاگ قرار دارد می تواند هریک از سه الگوی زیگزاگ، فلت و یا مثلث باشد.

الگوی اصلاحی زیگزاگ دوگانه (double zigzag)

در تصویر فوق موج بین دو زیگزاگ نیز خود یک زیگزاگ است.

الگوی اصلاحی دوگانه (double correction)

این الگوی اصلاحی متشکل از سه موج می باشد. برای شمارش معمولا از w،x و y استفاده می شود.

نظریه امواج الیوت : امواج اصلاحی

امواج اصلاحی

پس از روندهای 5 موجی، روندهای معکوس 3 موجی برای اصلاح روند ایجاد می شوند. برای رهگیری مسیر اصلاح ، این بار به جای اعداد از حروف استفاده می شود. در مثال زیر یک الگوی اصلاح 3 موجی اعلا را می بینید!

الگوی موج اصلاحی ABC

اینکه ما در مثال اصلی خود از بازار صعودی استفاده کرده ایم به این معنی نیست که تئوری امواج الیوت در بازارهای نزولی جواب نمی دهد. همان الگوی 3-5 موجی می تواند به صورت زیر نیز باشد:

الگوی موج اصلاحی معکوس ABC

انواع الگوهای امواج اصلاحی

طبق گفته الیوت ، 21 الگوی اصلاحی ABC از ساده ترین تا پیچیده ترین آن وجود دارد.

شاید بگویید: “اوه 21 الگو؟ من نمی توانم این همه را حفظ کنم! اصول پایه نظریه امواج الیوت تا همینجا هم گیجم کرده! ”

سخت نگیر ، فرزندم. نکته قابل توجه و عالی در مورد امواج الیوت این است که برای معامله آن نیازی به داشتن سن قانونی نیست!

لازم نیست کارت شناسایی جعلی بگیرید یا همه 21 نوع انواع الگوهای امواج اصلاحی الگوی اصلاحی ABC را حفظ کنید زیرا همگی آنها از سه ساختار بسیار ساده و قابل فهم تشکیل شده اند. بیایید نگاهی به این سه ساختار یا آرایش بیندازیم. مثال های زیر برای روند های صعودی اعمال می شوند ، اما اگر با روند نزولی سر و کار دارید می توانید آنها را معکوس کنید.

آرایش زیگ زاگ ( The Zig-Zag Formation )

Zig-Zag

آرایش های زیگ زاگ حرکات قیمتی بسیار شیب دار هستند که عکس روند غالب حرکت می کنند. در حالت معمول طول موج B در مقایسه با امواج A و C کوتاه تر است. این الگوهای زیگ زاگ می توانند دو بار یا حتی سه بار در اصلاح اتفاق بیفتند (2 تا 3 الگوی زیگ زاگ متصل بهم). همچون تمامی امواج ، هر یک از امواج موجود در الگوهای زیگ زاگ خود می توانند به الگوهای 5 موجی تقسیم شوند.

آرایش تخت (فلت) ( The Flat Formation )

The Flat Formation

آرایش تخت ، امواج اصلاحی ساده ی ساید هستند. در آرایش تخت یا فلت ، طول امواج به طور کلی با هم برابر است ، در این آرایش موج B معکوس حرکت موجA بوده و موج C معکوس حرکت موج B است و حرکت آن را خنثی می کند. می گوییم “به طور کلی” زیرا موج B گاهی اوقات می تواند فراتر از نقطه ابتدایی موج A رود.

آرایش مثلث ( The Triangle Formation )

The Triangle Formation

آرایش یا ساختار های مثلث الگوهای اصلاحی هستند که بوسیله ی خط روند های همگرا یا واگرا محدود می شوند. مثلث ها از 5 موج تشکیل شده اند که عکس روند حالت ساید حرکت می کنند. مثلث ها می توانند متقارن ، نزولی ، صعودی یا گسترشی باشند. در مورد ساختار الگوی مثلث در مقالات قبلی آموزش فارکس توضیح دادیم.

اصلاح پیچیده در الیوت چیست؟

اصلاح پیچیده در الیوت چیست؟

همانطور که می‌دانید امواج الیوت، روند و حرکت نمودار قیمتی را بر اساس رفتار معامله‌ گران تعریف می‌کند و به زبان ساده، تمام قیمت‌ها با گذشت مدتی دوباره به روند اولیه خود باز می‌گردند.

بر همین اساس معامله گران حرفه‌ای، با درک درست امواج الیوت از این ویژگی بازار استفاده کرده و به اصطلاح سوار بر موج‌ها شده و با این موج‌ها حرکت می‌کنند. این امواج به موج‌های پیشرو و موج‌های اصلاحی تقسیم می‌شود و به صورت کلی پس از اتمام یک حرکت 5 موجی، امواج اصلاحی آغاز می‌شوند و به این امواج نوسانات در برابر روند اصلی، امواج اصلاحی یا به عبارت ساده‌تر اصلاحات گفته می‌شود.

در دل این امواج اصلاحی ممکن است حالت‌های مختلفی مانند اصلاح ساده یا پیچیده ایجاد شود. در این مقاله قصد داریم تا با امواج اصلاحی پیچیده بیشتر آشنا شویم و حالت‌های مختلفی که می‌تواند در آن به وجود آید را بیشتر بشناسیم.

مشاهده بیشتر: فارکس

اصلاح پیچیده چیست

اصلاح پیچیده چیست؟

همانطور که پیش‌تر گفته شد، امواج اصلاحی به صورت سه موج و خلاف جهت روند اصلی تشکیل می‌شود. این امواج نسبت به امواج پیشرو تنوع بیشتری دارد و همین موضوع گاهی اوقات باعث سردرگمی برخی معامله گران می‌شود که این سردرگمی بیشتر زمانی ایجاد می‌شود که چند موج اصلاحی با هم ترکیب می‌شوند و به اصطلاح امواج پیچیده را تشکیل می‌دهند.

در برخی اوقات ممکن است که شاهد تشکیل ساختارهای پیچیده الیوتی باشیم و احتمال این که این امر ریشه در روانشناسی بازار و رفتار معامله‌گران داشته باشد زیاد است. ساختار این اصلاح‌‌های پیچیده در واقع از ترکیب همان اصلاح‌‌های ساده شکل می‌گیرد که معمولا بین آن‌‌ها یک موج x قرار دارد.

در ادامه به ترکیب چند اصلاح پیچیده در امواج اصلاحی الیوت اشاره خواهیم کرد.

اصلاح ترکیبی دو گانه

ساختار ترکیبی دو گانه یا Double Three توسط قرار گرفتن دو الگوی اصلاحی در کنار یک دیگر تشکیل می‌شود و این اصلاح را با نام WXY نیز می‌شناسند.

در مورد این امواج اصلاحی در مقاله‌ای دیگر به نام (امواج اصلاحی) توضیح داده شد.

اما به صورت کلی این امواج به چهار نوع: اصلاح زیگزاگ Zigzag ، اصلاح مسطح یا تخت Flat ، اصلاح نامنظم Irregular و اصلاح مثلثی Triangle تقسیم می‌شود.

به صورت کلی ساختار اصلاح ترکیبی دو گانه، 7 ضلعی می‌باشد که زیر مجموعه‌‌های امواج W و Y می‌‌توانند زیگزاگ، تخت، دابل‌‌تری در درجات کوچکتر و یا تریپل‌تری در درجات کوچک‌تر باشند و زیر مجموعه های موج X می‌تواند هر نوع موج تصحیحی باشد.

نسبت‌های فیبوناچی در این امواج به این صورت می‌باشد که:

 • موج X ، 50، 61.8، 76.4 و گاهی اوقات 85.4 درصد موج W است.
 • موج Y ، 61.8 ،100 و گاهی اوقات 123.6 درصد موج W است.
 • موج Y ، نمی‌تواند فراتر از 161.8 درصد از موج W باشد.

در ادامه به بررسی چند نمونه از ترکیب‌های مختلف اصلاحات دوگانه خواهیم پرداخت.

اصلاح زیگزاگ دوگانه

اصلاح زیگزاگ دوگانه

این اصلاح را می‌توان نسخه‌ای پیچیده‌تر از اصلاح زیگزاگ در نظر گرفت و شکل کلی آن به این صورت می‌باشد که، موج اول یک الگوی زیگزاگ و دارای سه موج است، موج دوم بین دو الگوی زیگزاگ قرار دارد و می‌تواند هر یک از سه الگوی زیگزاگ، فلت و یا مثلث باشد و موج سوم نیز یک الگوی زیگزاگ سه موجی می‌باشد.

ترکیب اصلاح تخت با مثلث

ترکیب اصلاح تخت با مثلث

این نوع اصلاح از ترکیب، اصلاح مسطح یا تخت Flat و اصلاح مثلثی Triangle به وجود می‌آید. شکل کلی آن به این صورت می‌باشد که، موج اول یک الگوی مسطح Flat و دارای سه موج است، موج دوم بین دو الگوی تخت و مثلث قرار می‌گیرد و به صورت یک موج X ، سه موجی می‌باشد و در نهایت موج سوم یک اصلاح مثلثی شکل می‌باشد.

ترکیب اصلاح زیگزاگ با مثلث

ترکیب اصلاح زیگزاگ با مثلث

این نوع اصلاح از ترکیب دو نوع اصلاح زیگزاگ و مثلث به وجود می‌آید. شکل کلی آن به این صورت می‌باشد که، موج اول یک الگوی زیگزاگ و دارای سه موج است، موج دوم بین دو الگوی زیگزاگ و مثلث قرار می‌گیرد و به صورت یک موج X ، سه موجی می‌باشد و در نهایت موج سوم یک اصلاح مثلثی شکل می‌باشد.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس

اصلاح ترکیبی سه گانه

ساختار ترکیبی سه گانه یا Triple Three، توسط قرار گیری سه الگوی اصلاحی در کنار یک دیگر می‌باشد و آن را نیز با نام اصلاح WXYXZ نیز می‌شناسند. به صورت کلی می‌توان گفت که ساختار ترکیبی سه گانه، به صورت 11 ضلع تشکیل می‌شود که ساختار موج W ، موج Y ، و موج Z می‌تواند زیگزاگ، مسطح، سه تایی دوگانه از یک درجه پایین‌تر یا سه تایی سه گانه از یک درجه پایین‌ تر باشد و زیر مجموعه‌های موج X می‌تواند هر نوع موج تصحیحی باشد.

نسبت‌های فیبوناچی در این امواج به این صورت می‌باشد که:

 • موج X ،50 انواع الگوهای امواج اصلاحی ،61.8 ،76.4 و گاهی اوقات 85.4 درصد موج W است.
 • موج Z ،61.8 ،100 و یا 123.6 درصد موج W است.
 • موج Y ، نمی‌تواند فراتر از 161.8٪ از موج W برود یا می‌تواند به یک موج نوسانی 3 تبدیل شود.

در ادامه به بررسی چند نمونه از ترکیب‌های مختلف اصلاحات سه گانه خواهیم پرداخت.

ترکیب اصلاح زیگزاگ، تخت و مثلث

ترکیب اصلاح زیگزاگ، تخت و مثلث

این نوع اصلاح، از ترکیب سه نوع اصلاح زیگزاگ Zigzag ، اصلاح مسطح یا تخت Flat و اصلاح مثلثی Triangle به وجود می‌آید.

شکل کلی آن به این صورت می‌باشد که، موج اول یک الگوی زیگزاگ و دارای سه موج است، موج دوم بین دو الگوی اصلاح زیگزاگ و اصلاح مسطح یا تخت قرار می‌گیرد و به صورت یک موج X، سه موجی می‌باشد سپس پس از آن الگوی سوم یک اصلاح مسطح می‌باشد و دوباره یک X موج، سه موجی به وجود می‌آید و در نهایت اصلاح مثلثی شکل می‌گیرد.

ترکیب اصلاح تخت، دوگانه و زیگزاگ

ترکیب اصلاح تخت، دوگانه و زیگزاگ

این نوع اصلاح، از ترکیب سه نوع اصلاح مسطح یا تخت Flat و اصلاح دو گانه Double Three و اصلاح زیگزاگ Zigzag به وجود می‌آید.

شکل کلی آن به این صورت می‌باشد که، موج اول یک الگوی تخت یا Flat و دارای سه موج است، موج دوم بین دو الگوی اصلاح تخت و اصلاح دو گانه Double Three قرار می گیرد و به صورت یک موج X ، سه موجی می‌باشد سپس پس از آن الگوی سوم یک اصلاح دو گانه می‌باشد و دوباره یک X موج، سه موجی به وجود می‌آید و در نهایت اصلاح زیگزاگ در آخر آن شکل می‌گیرد.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

جمع بندی نهایی

در این مطلب، به صورت کامل به این موضوع پرداختیم که امواج اصلاحی پیچیده الیوت چیست و چه کاربرد و انواعی دارد.

این اصلاحات پیچیده ممکن است، حرکات روانشناسی بازار و رفتار معامله ‌گران به وجود آید و به دو حالت مختلف، اصلاح ترکیبی دو گانه ( Double Three ) یا اصلاح ترکیبی سه گانه ( Triple Three ) تشکیل شود.

اما با این وجود، در ابتدای کار ممکن است که این اصطلاحات و ترکیبات باعث سردرگمی شود، اما همه این‌‌ها با تمرین زیاد ملکه ذهن شما خواهند شد، به ‌طوری که دیگر نیاز به حفظ کردن آن‌ها نخواهید داشت.

دقت کنید که برای انجام معامله توسط هر کدام از این امواج اصلاحی، نیازمند این هستید که آن‌ها را با سایر سیگنال‌های تکنیکالی مانند نواحی prz ترکیب کنید تا بهتر نقاط بازگشتی و حتی شکل اصلاحی این امواج را پیش بینی کنید.

شما دوستان عزیز می‌توانید برای درک بهتر اصلاحات پیچیده به ویدیوهای آموزشی امواج الیوت، در بخش ویدیو های گام چهار آموزش فارکس مجموعه مراجعه کنید.

سوالات متداول

ساختار اصلاح پیچیده چگونه است؟

ساختار این اصلاح‌‌های پیچیده در واقع از ترکیب همان اصلاح‌‌های ساده شکل می‌گیرد که معمولا بین آن‌‌ها یک موج x قرار دارد.

اصلاح ترکیبی دو گانه چیست؟

ساختار ترکیبی دو گانه یا Double Three توسط قرار گرفتن دو الگوی اصلاحی در کنار یک دیگر تشکیل می‌شود و این اصلاح را با نام WXY نیز می‌شناسند.

اصلاح ترکیبی سه گانه چیست؟

ساختار ترکیبی سه گانه یا Triple Three ، توسط قرار گیری سه الگوی اصلاحی در کنار یک دیگر می‌باشد و آن را نیز با نام اصلاح WXYXZ نیز می‌شناسند

اصلاح زیگزاگ در الیوت

اصلاح زیگزاگ در الیوت

امواج الیوت در تحلیل تکنیکال از اهمیت بالایی نزد معامله‌گران برخوردار است و معامله گران بر طبق استراتژی‌های مختلفی که دارند، می‌توانند در امواج مختلفی که در الیوت وجود دارد معاملات خود را انجام می‌دهند.

این امواج به هشت ریز موج تقسیم می‌شود که پنج موج آن پیشرو و سه موج آن اصلاحی می‌باشد که در امواج اصلاحی آن ممکن است اشکال و الگو های مختلفی تشکیل شود. در این مقاله قصد داریم تا با یکی از الگوهایی که در امواج اصلاحی تشکیل می‌شود بپردازیم. نام این نوع اصلاح، زیگزاگ می‌باشد که معمولا بسیار زیاد در بازار تشکیل می‌شود که در ادامه به معرفی کلی این نوع اصلاح و قوانین آن می‌پردازیم.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

اصلاح زیگزاگ

اصلاح زیگزاگ

در تئوری امواج الیوت، امواج اصلاحی زیگزاگ (Zig Zag) به صورت سه موجی می‌باشند که این امواج را با نام A ،B ،C نمایش می‌دهند.

در این سه موج، موج A و C شامل پنج ریز موج است و از نوع امواج الیوت پیشرو می‌باشد و موج B شامل سه ریز موج و از نوع اصلاحی است.

این الگو در جهت مخالف روند اصلی تشکیل می‌شود و یک روند مخالف در نمودار را تشکیل می‌دهد.

اغلب اوقات، زیگزاگ‌ها ممکن است که در یک اصلاح پیچیده و یا در موج دوم، یک موج پیشرو پنج موجی تشکیل شود.

در نتیجه، الگوی زیگزاگ را می‌توان یک الگوی قیمتی یکپارچه دانست که می‌توان آن را در نقاط مختلفی در امواج الیوت پیدا کرد.

در اصلاح زیگزاگ موج‌های A و C شامل پنج موج و از نوع پیشرو می‌باشند و موج B توسط سه موج تشکیل می‌شود و از نوع اصلاحی است.

موج B از زیگزاگ می‌تواند به شکل‌های مختلفی تشکیل شود اما نمی‌تواند 100٪ موج A را اصلاح کند و بیشتر اوقات موج B، 38تا 78٪ از موج A را اصلاح می‌کند و از آن جایی که موج C معمولا هم اندازه موج A می‌باشد پس می‌توان این نتیجه را گرفت که موج B کوچک ترین موج می‌باشد.

پیشنهاد مطالعه: الگوهای شمعی ژاپنی

همچنین با توجه به این موضوع که موج C معمولا هم اندازه موج A تشکیل می‌شود برخی معامله گران در ابتدای موج C تا انتهای آن شروع به معامله می‌کنند، اما باید در نظر داشت که همیشه موج C به این صورت نمی‌باشد و ممکن است حالت‌های مختلفی در آن رخ دهد که در ادامه به انواع آن می‌پردازیم. به صورت کلی تأثیر ساختار زیگزاگ این است که یک اصلاح عمیق باشد و قیمت زیادی را از روند قبلی بازیابی کند.

انواع اصلاح زیگزاگ

انواع اصلاح زیگزاگ

امواج های اصلاحی الگوی زیگزاگ تقریبا همگی به یک شکل هستند ولی گاهی اوقات با توجه به حرکات بازار ممکن است کمی تغییر کنند و معمولا این تغییر در موج C اتفاق می‌افتد.

انواع اصلاح‌های زیگزاگ را می‌توان به سه دسته: زیگزاگ کوتاه، زیگزاگ متوسط و زیگزاگ کشیده تقسیم کرد.

زیگزاگ کوتاه

در حالت زیگزاگ کوتاه، موج C بین 38.2 تا 61.8 درصد موج A حرکت می‌کند، بنابر این می‌توان گفت که روند بعد از آن بسیار قوی می‌باشد، در واقع کوتاه شدن موج C نشان از این دارد که وجود قدرت در جهت مخالف است و موج بعدی حداقل 81% کل زیگزاگ را می‌پوشاند، معمولا این نوع زیگزاگ به طور معمول در مثلث و سیمتریک و دیامتریک تشکیل می‌شود.

زیگزاگ متوسط

در حالت زیگزاگ متوسط، موج C بین 61.8 تا 161.8 درصد موج A می‌تواند حرکت کند.

در این نوع زیگزاگ، می‌توان گفت که قدرت در هر دو موج A و C می‌تواند برابر باشد و یک الگوی زیگزاگ معمولی شکل می‌گیرد.

نحوه رسم فیبوناچی به این صورت می‌باشد که باید از ابتدا تا انتهای موج A فیبوناچی رسم شود تا فاصله قیمتی طی شده بدست آید بعد همان فیبو روی ابتدای موج C کپی شده می‌شود تا و انتهای موج C در محدوده 61.8 تا 161.8 درصد موج A قرار می‌گیرد.

الگوی زیگزاگ ممتد یا کشیده

در این حالت زیگزاگ موج C کشیده شده‌ای داریم، به این صورت که موج C بیشتر از 161.8 درصد موج A امتداد می‌یابد و معمولا تا قبل از رسیدن به 261.8% موج A به پایان می‌رسد.

این نوع زیگزاگ معمولا در مثلث و دیامتریک و سیمتریک تشکیل می‌شود و موج بعدی باید حداقل 61.8% از موج C را اصلاح کند.

الگوی زیگزاگ دو گانه

الگوی زیگزاگ دو گانه

الگوی زیگزاگ دو گانه یا (Double zig zag)، توسط دو الگوي زیگزاگ که به یک دیگر توسط یک موج کوتاه اصلاحی به نام موج X متصل شده اند تشکیل می شود.

قوانین و نکاتی که در این الگو وجود دارد همانند الگوی زیگزاگ معمولی می باشد و الگوی زیگزاگ دو گانه را می توان در اصلاحات پیچیده امواج الیوت مشاهده کرد.

جمع بندی نهایی

در این مطلب، به صورت کامل به معرفی الگوی زیگزاگ (Zig Zag) و حالت‌های مختلفی که می‌تواند در آن به وجود آید پرداختیم.

امواج زیگزاگ که به صورت سه موج (5.3.5) حرکت می‌کنند و اغلب اوقات، ممکن است که در یک اصلاح پیچیده و یا در موج دوم یک موج پیشرو پنج موجی نیز تشکیل شوند.

شما دوستان عزیز می‌توانید برای درک بهتر اصلاح زیگزاگ به ویدیوهای آموزشی امواج الیوت، در بخش ویدیو‌های گام چهار آموزش فارکس مجموعه مراجعه کنید.

سوالات متداول

الگوی زیگزاگ شامل چند ریز موج می باشد؟

به صورت کلی الگوی زیگزاگ شامل سه ریز موج می‌باشد که، موج های A و C شامل پنج موج و از نوع پیشرو و موج B توسط سه موج تشکیل می‌شود که از نوع اصلاحی است.

الگوی زیگزاگ شامل چند نوع می باشد؟

الگوی زیگزاگ شامل سه نوع: زیگزاگ کوتاه، زیگزاگ معمولی یا متوسط و زیگزاگ ممتد یا کشیده می‌باشد.

امواج الیوت چیست؟ انواع امواج طلایی الیوت در ارز دیجیتال و بورس

نظریه امواج الیوت در سال 1930 توسط رالف نلسون الیوت (Ralph Nelson Elliott) با هدف توصیف رفتار بازار، مطرح شد. برخلاف تصور بسیاری از افراد، الیوت متوجه شد که بازارهای مالی از الگوهای تکرارپذیر و قابل تشخیص پیروی می‌کنند که، به پیش‌بینی نقاط عطف کلیدی و روند بعدی کمک کند. با استفاده از این تئوری، فعالان حوزه ترید ارزهای دیجیتال، می‌توانند وضعیت یک روند یا تغییر جدید را مشخص کنند. در واقع نظریه Elliott Wave به تعیین اینکه روند جدید بخشی از یک فاز اصلاحی است یا ادامه روند قدیمی، کمک شایانی می‌کند. برای آشنایی بیشتر با این تئوری، در ادامه این مطلب همراه ما باشید.

نظریه امواج الیوت چیست؟

امواج طلایی الیوت، یکی از پرکاربردترین نظریه‌ها در تحلیل تکنیکال است که تریدرها از آن برای تشخیص الگوهای تکرار شونده بر اساس احساسات بازار، استفاده می‌کنند. معامله‌گران از این الگوها، برای تجزیه و تحلیل چرخه‌های بازار و پیش‌بینی روندهای آینده استفاده می‌کنند.

در نظریه امواج الیوت، مطالعه الگوهای نمودار قیمت، با بررسی سرمایه‌گذاران از منظر روان‌شناسی ترکیب می‌شوند. در صورتی که، این تجربه و تحلیل به درستی انجام شود، تشخیص رفتار بازار، به بهترین شکل ممکن انجام خواهد شد. در نتیجه، معامله‌گران و تحلیلگران می‌توانند در مورد قیمت آتی و رفتار سرمایه‌گذاران پیش‌بینی کنند.

مبانی امواج الیوت

رالف نلسون الیوت، حسابدار، نویسنده و مشاور، متوجه شد که قیمت‌های بازار سهام بر اساس یک سری الگوهای مشخص، تکرار می‌شوند. وی معتقد بود که، گرچه این الگوها از نظر زمانی و یا اندازه لزوماً شبیه به هم نیستند؛ اما تشخیص آنها بر اساس یک سری فاکتورهای مشخص، کار غیرممکنی نیست. الیوت روند پیشرفت بازار را به عنوان " امواج " یا الگوهای ترند جهت‌دار توصیف کرد.

در تصویر زیر، نمونه‌ای از یک الگوی امواج الیوت را مشاهده می‌کنیم. در این تصویر، به هر مینی روند، یک موج گفته می‌شود و لیبل موج، در انتهای هر روند قرار می‌گیرد. موجی که از سمت چپ پایین شروع می‌شود و تا "1" بالا می‌رود، موج 1 نامیده می‌شود. موجی که در ادامه و به صورت اصلاحی می‌آید، موج 2 نامیده انواع الگوهای امواج اصلاحی می‌شود.

چرخه قیمت موج الیوت

یک چرخه کامل قیمت در امواج الیوت، از دو بخش اصلی به نام محرک (motive) و فاز اصلاحی به نام موج اصلاحی (corrective wave) از 8 موج تشکیل شده است. امواج محرک با اعداد و امواج اصلاحی با حروف، برچسب‌گذاری یا مشخص می‌شوند.

درجه های امواج الیوت چیست؟

همانطور که پیش از این گفته شد، یک چرخه کامل قیمت این الگو، از 8 موج تشکیل شده است که در کنار هم به تشخیص روند بازار و پیش‌بینی کمک می‌کنند. برای تشخیص هریک از روندها، باید با مفهومی به نام درجات امواج آشنا باشید. الیوت، امواج را در 9 درجه مختلف از کوچک‌ترین، Subminuette (بسیار جزئی) تا Grand Supercycle (فوق بزرگ) توصیف کرد. امواج چرخه قیمت در این تئوری، ابتدا به امواج اولیه (Primary) و سپس، به امواج میانی و کوچک‌تر، تقسیم می‌شوند.

شناسایی روندهای رمزنگاری در امواج الیوت

همانطور که در ابتدای مطلب گفته شد، از این تئوری در تمام بازارهای مالی، مانند بازار ارزهای دیجیتال و رمزنگاری، استفاده می‌شود. در واقع با توجه به اینکه، تغییرات احساسات یکی از عوامل تأثیرگذار در قیمت بازار ارزهای دیجیتال است، این تئوری برای پیش‌بینی تغییرات قیمت، ایده‌آل است. در حال حاضر، از این تئوری برای پیش‌بینی روندهای قیمت بیت کوین و اتریوم و دیگر ارزهای مطرح، استفاده می‌شود.
در الگوهای قابل مشاهده این تئوری، روندهای جزئی و بزرگ، در فریم‌های زمانی مختلف نمودار، مشاهده می‌شود. فرآیند تشخیص امواج محرک و اصلاحی، به درجه موجی که مشاهده می‌کنید، بستگی دارد.

امواج محرک و اصلاحی در تئوری امواج الیوت

تشخیص دو موج محرک و اصلاحی، اهمیت زیادی دارد که با کمی تمرین به مرور زمان، به راحتی امکان‌پذیر می‌شود. به طور معمول، امواجی که حرکت شدید و قوی دارند، به احتمال زیاد امواج محرک متشکل از 5 زیر موج با هدف پیشرفت هستند.
الگوهایی که در امواج محرک مشاهده خواهید کرد، دو موج ضربه‌ای (impulse wave) و موج مورب (diagonal wave) هستند. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، در موج ضربه‌ای، موج‌های 2 و 4، موج‌های اصلاحی هستند که دارای الگوی کاملاً متفاوتی هستند.

الگوهای اصلاحی، شامل الگوهای زیگزاگ، تخت و مثلث می‌شوند که هدف آنها تثبیت روند قبلی است. این امواج خود شامل سه موج فرعی که در واقع جزئی از موج محرکه قبلی هستند، می‌باشند.

نکته مهم: شناسایی هریک از الگوهای گفته شده برای امواج محرک یا اصلاحی، کار مشکلی است؛ برای شروع بهتر است ابتدا امواج محرک و اصلاحی را تشخیص دهید.

روندها و تثبیت در تئوری امواج الیوت

همانطور که در بخش درجه موج‌ها گفته شد، امواج محرک با اعداد رومی و امواج اصلاحی با استفاده از حروف لیبل‌گذاری می‌شوند. در تصویر زیر، نمونه‌ای از تحلیل قیمت بیت کوین با استفاده از امواج الیوت را مشاهده می‌کنید. به وضوح قابل مشاهده است که هر رالی (افزایش قیمت و ارزش بازار در یک مدت زمان مشخص) دارای یک تثبیت کوتاه مدت است.

رالی یک الگوی ضربه‌ای پنج موجی است (برچسب‌های سیاه). در امواج (ii) و (iv) شاهد الگوهای اصلاحی هستیم. موج (ii) یک الگوی زیگزاگی و موج (iv) یک الگوی مثلثی است (برچسب‌های آبی).

ترکیب امواج الیوت با اندیکاتورهای تکنیکال

شناسایی امواج الیوت، برای تریدرهای حرفه‌ای به منظور تشخیص روند و قیمت بالقوه، اهمیت زیادی دارد. برای شناسایی این امواج، می‌توانید از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید:

موج الیوت و سطوح بازیابی فیبوناچی

چرخه امواج الیوت متشکل از هشت موج، به اضافه پنج زیر موج متناظر آنها، دنباله‌ای از اعداد فیبوناچی هستند (0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34 . ). به همین دلیل است که، استفاده از ابزارهای فیبوناچی در شمارش و پیش‌بینی امواج الیوت مفید هستند. هریک از ابزارهای فیبوناچی برای یک هدف خاص به کار برده می‌شوند؛ پس بهتر است، قبل از استفاده از آنها برای داشتن یک تحلیل درست، ابتدا درک درستی از هریک از آنها داشته باشید.

اسیلاتور امواج الیوت

اسیلاتور امواج الیوت (EWO) برای کمک به تریدرهای تازه‌کار به منظور تشخیص روند بازار ایجاد شده است. EWO به طور کلی، در پایین نمودار شما ظاهر می‌شود و معمولاً بالاترین و کمترین مقادیر نوسانگر نشان‌دهنده موج 3 هستند. اگر نوسانگر به خط صفر برگردد، موج 4 در نظر گرفته می‌شود. اگر روند بازار یک تغییر افراطی داشته باشد در حالی که اسیلاتور چنین شرایطی ندارد، احتمالاً با یک موج 5 روبه‌رو هستیم.

در تصویر زیر، شاهد یک اصلاحیه شدید در موج 3 هستیم. اصلاحیه بعدی، نوسانگر به خط صفر و موج 4 برگشته می‌شود. موج اصلاحی بعدی، نشان‌دهنده یک واگرایی بین اسیلاتور و قیمت و در نتیجه موج 5 است.

قوانین نظریه امواج الیوت چیست؟

 • اولین قانون به موج 1 و 2 مربوط می‌شود. موج دوم، هیچ وقت بیش از 100 درصد موج اول، اصلاحیه ندارد.
 • موج سوم کوتاه‌ترین موج از سه موج ضربه‌ای خواهد بود.
 • موج چهارم نمی‌تواند کمتر از اوج موج اول باشد.

* چگونه می‌توان از امواج الیوت برای ترید ارز دیجیتال استفاده کرد؟

برای شناسایی الگوها و به کارگیری صحیح تئوری موج الیوت می‌توانید از قوانین ذکر شده در بالا پیروی کنید. از آنجایی که، این اصل بیشتر بر احساسات بازار متکی است، می‌توانید شاخص ترس و طمع کریپتو را نیز بررسی کنید تا ببینید آیا شباهت‌هایی بین شاخص و دارایی مورد تجزیه و تحلیل وجود دارد یا خیر.

 • بهترین زمان برای باز کردن موقعیت با استفاده از تجزیه و تحلیل موج الیوت، در حین حضور/ وقوع موج اصلاحی خواهد بود؛ مشروط بر اینکه تمام امواج به طور کلی از تمام قوانین ذکر شده در بالا پیروی کنند.
 • ابزارهای اصلاح فیبوناچی می‌توانند در ردیابی این امواج کمک کننده باشند. برای ترکیب این دو ابزار با هم، باید به اعداد 38٪، 50٪، و 62٪ حساس باشید.
 • اگر هر یک از امواجی که ردیابی می‌کنید یکی از قوانین را زیر پا می‌گذارد، باید امواج را برای شناسایی یک الگوی جدید "بازشماری" کنید.

کاربرد امواج الیوت در بورس چیست؟

امواج الیوت با تحلیل روان‌شناسی سرمایه‌گذاران و تغییرات بازار، بهترین زمان برای ورود به بازار برای سرمایه‌گذاری و یا خروج از آن برای جلوگیری از ضرر بیشتر را به شما پیشنهاد می‌دهد. در واقع، اگر در بورس ایران فعالیت داشته باشید، حتماً با مشاهده تابلوها، متوجه تغییرات بازار به واسطه تغییرات احساسات سرمایه‌گذاران شده‌اید. اینجاست که می‌توانید با استفاده از امواج الیوت، این الگوهای تکرارشونده را شناسایی و پیش‌بینی کرده و به موقع از آنها به نفع خود استفاده کنید.

بنابراین، استفاده از امواج الیوت در بورس به شما توصیه می‌شود، اگر:

 1. سهام خریداری شده تحت تأثیر عوامل اقتصادی نیست.
 2. قصد بهره‌مندی از تایم فریم‌های روزانه یا هفتگی را دارید.
 3. قصد خرید سهام نسبتاً زیادی را دارید.
 4. سهام حقوقی فعالی دارید.

از امواج الیوت برای تحلیل قیمت بازار استفاده کنیم یا نه؟

استفاده از این تئوری، برای کسانی که با زیروبم آن آشنایی کافی دارند، توصیه می‌شود. با این حال، استفاده از این تئوری سودمند به تریدرهای تازه‌کار، پیشنهاد نمی‌شود. بزرگ‌ترین چالشی که در خصوص این تئوری وجود دارد، اختصاص دادن زمان و تلاش زیاد برای یادگیری و شناسایی الگوها است. اگر شما از آن دسته از افرادی هستید که به یادگیری تحلیل تکنیکال علاقه داشته و زمان کافی برای آن دارید، بدون شک این ابزار به شما برای انجام معاملات سودمند، کمک زیادی می‌کند.

نتیجه‌گیری

تئوری Elliott Wave با قدمتی 100 ساله، یکی از بهترین ابزارهای تحلیل قیمت بازار است. در صورتی که، شناسایی امواج الیوت به درستی انجام شوند، تریدر می‌تواند روند تغییر بازار را پیش‌بینی کرده و از بهترین فرصت‌های موجود در آینده، استفاده کند. قابلیت اطمینان این ابزار، تا حد زیادی به دانش و تجربه تریدر بستگی دارد.

سوالات متداول

کاربرد نظریه امواج الیوت چیست؟

با استفاده از این نظریه، می‌توان بهترین زمان ورود و خروج از بازار را شناسایی کرد. علاوه بر ارزهای دیجیتال، از این نظریه برای پیش‌بینی قیمت بازارهای مالی همچون طلا، مسکن، دلار و . هم می‌توان استفاده کرد.

انواع امواج الویت چیست؟

امواج الیوت از امواج محرک (تشخیص بسیار راحت) و امواج اصلاحی، تشکیل شده است که هرکدام دارای چند زیر موج است.

این مقاله به کوشش نگار پورجواد و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.