معیارهای سنجش کارنامه معاملاتی


شخصا به عنوان رئیس سازمان سنجش با حذف کنکور موافق هستم

رئیس سازمان سنجش گفت: همه ما موافق حذف کنکور هستیم اما باید معیار جایگزین داشته باشیمT قطعا نمی توانیم کنکور را در رشته های پرمتقاضی حذف کنیم.

ابراهیم خدایی

رئیس سازمان سنجش گفت: همه ما موافق حذف کنکور هستیم اما باید معیار جایگزین داشته باشیمT قطعا نمی توانیم کنکور را در رشته های پرمتقاضی حذف کنیم.

دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: موضوع آزمون سراسری و کنکور چه بخواهیم و چه نخواهیم یک مسئله اجتماعی است و در معرض توجه قرار دارد. به ویژه افراد سیاسی مجلس و دولت در این باره اظهار نظر می کنند. البته وزارت علوم و سازمان سنجش از ورود به این موضوع استقبال می کند و خوشحال خواهیم شد که به عنوان یک دستگاه اجرایی بتوانیم کمکی کنیم.

وی یادآور شد: باید توجه داشت که نحوه ورود به دانشگاه در کشور ما با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست. نگاه خانواده ها، استقبال از برخی از رشته های پرمتقاضی و فشار اجتماعی به گونه ای است که نیازمند یک آسیب شناسی اجتماعی است. اما سازمان سنجش محل سیاستگذاری این موضوع نیست بلکه محل گذر از یک مقطع به یک مقطع دیگر است.

خدایی با اشاره به لزوم تعریف معیار برای ورود به مقاطع تحصیلی گفت: هر جایی که متقاضی زیاد باشد باید معیاری برای پذیرش درنظر گرفت. چه بخواهیم و چه نخواهیم در یکسری از دانشگاه ها و رشته ها تقاضای خانواده ها بسیار زیاد است. چه کنکور باشد و چه کنکور نباشد و چه سازمان سنجش و چه وزارت آموزش و پرورش آن را اجرا کند، از هر نقطه ای بخواهیم رشته ها و دانشگاه ها را جدا کنیم، آن نقطه می شود مشابه کنکور و توجه ها به همان نقطه جلب می شود و سرمایه گذاری در آن منطقه انجام می شود.

وی گفت: با هر معیاری اگر بخواهیم نحوه ورود به دانشگاه ها را تعیین کنیم باید با شرایط کشور پیش برویم. نظرسنجی که انجام شده و فیدبکی که از مردم گرفته ایم نشان می دهد که اعتماد اجتماعی به سازمان سنجش وجود دارد. معیارهایی که برای ورود به آموزش عالی باید ملاک قرار گیرد، محورهایی دارد که اولین محور آن عدالت آموزشی است. داوطلب باید احساس کند که عدالت برای او برقرار بوده و احساس ظلم نکند. محور دیگر روشن و شفاف بودن و دیگری قابل پاسخگو بودن است.

نمی توانیم بگوییم از فردا کنکور نداریم!

رئیس سازمان سنجش اضافه کرد: می توانیم اشکالات و ایرادات کنکور را بگوییم اما باید ابتدا جایگزین قابل اعتماد برای کنکور را پیدا کنیم و این جایگزین را به دانش آموزان اعلام کنیم. نمی توان یک دفعه گفت. زیرا دانش آموز برای سه سال آینده خود برنامه ریزی می کند و قاعدتا اگر تصمیمی می گیریم باید از قبل به اطلاع مردم برسد. نمی توان گفت از فردا کنکور نداریم.

وی با اشاره به این موضوع که در هیچ کجای دنیا این میزان قوانین متعدد درباره نحوه ورود به دانشگاه ها وجود ندارد، گفت: هرجایی بر اساس میزان تقاضایی که دارد به شیوه ای پذیرش دانشجو را انجام می دهد. برخی دانشگاه ها شهریه را مطرح می کنند و برخی هم نوعی غربالگری را عنوان می کنند.

قانون حذف کنکور مصوب سال ۸۶ دوبار تغییر کرده است

خدایی با اشاره به وضعیت قوانین مرتبط با کنکور در کشور گفت: در سال ۸۶ مجلس حذف کنکور را تصویب کرد و سه وزارتخانه علوم، بهداشت و آموزش پرورش مکلف شدند که تا آخر سال اول برنامه پنجم یعنی سال ۹۱ کنکور را حذف کنند. در آن قانون جایگزین معرفی شد که همان امتحانات نهایی سراسری کشوری ۴ سال آخر متوسطه بود. در واقع سه سال و یکسال پیش دانشگاهی بود.

وی افزود: طبعا قانونگذار می دانست که با توجه به تنوع سیستم آموزشی کشور و شرایط و پراکندگی آن در سطح کشور، آموزش پرورش باید شرایط لازم را ایجاد کند و این معیار امتحانات نمی توانست معیار ورود به دانشگاه باشد. به هر دلیلی این اتفاق نیافتاد و آموزش پرورش نتوانست شرایط را ایجاد کند. در سال ۹۱ پیش از برگزاری کنکور ۹۲، مجلس قانون را اصلاح کرد.

رئیس سازمان سنجش خاطرنشان کرد: مجلس در اصلاح قانون، چند تکلیف دیگر بر عهده این سه وزارتخانه گذاشت. یکی از این تکالیف امتحانات نهایی استاندارد و مطابق اصول سنجش، همچنین آموزش و پرورش مکلف به ارائه سوابق تحصیلی مطابق با آن تعریف اولیه شد. در واقع معیار جایگزین معرفی کرد. ضمن آنکه باید طی ۵ سال، ۸۵ درصد بر اساس همان سوابق تحصیلی بدون کنکور وارد دانشگاه ها شوند.

سال ۹۷ از مرز ۸۵ درصد پذیرش بدون کنکور می گذریم

وی گفت: سال ۹۷، سال پنجم اجرای این قانون است و ما تا سال ۹۵ به میزان ۸۳.۱ درصد سوابق تحصیلی رسیده ایم. در آن قانون آمده است که شورای سنجش و پذیرش بر اساس میزان تقاضا تصمیم بگیرد به سه مدل پذیرش دانشجو داشته باشد یا بر اساس سوابق تحصیلی، یا سوابق تحصیلی و آزمون عمومی و یا سوابق تحصیلی و آزمون اختصاصی. ما برای سال ۹۶ با همان سوابق تحصیلی که اکنون به ما داده می شود قطعا از میزان ۸۵ درصد نیز عبور خواهیم کرد.

خدایی افزود: تکلیف دیگر قانون این بود که تاثیر سوابق تحصیلی از ۲۵ درصد شروع شود و به صورت صعودی افزایش پیدا کند. قانونگذار پیش بینی کرده بود که تا سال چهارم اجرای قانون، بر اساس سوابق تحصیلی ۴ سال عمل کند و آموزش پرورش تغییر را انجام دهد. اما ما در سوابق تحصیلی ۱۰ سال پیش مانده ایم. مجلس هم متوجه شد که این امر محقق نشد. از همین رو سال ۹۵ یک اصلاحیه به قانون ۹۲ زد.

رئیس سازمان سنجش اضافه کرد: این تاثیر قطعی ۲۵ درصدی را به تاثیر مثبت تغییر داد. اصلاحیه این قانون تصریح می کند که ۲۵ درصد به شرط پوشش سراسری امتحانات نهایی قابل افزایش است. در واقع ما جایگزینی برای کنکور نداریم. بحثی که آموزش پرورش و برخی از نمایندگان مطرح می کنند این است که با این سوابق تحصیلی موجود، قانون را اعمال کنید اما این مساله امکان پذیر نیست.

با وجود ۲۷ هزار داوطلب گروه تجربی با معدل بالای ۱۹.۷۵ نمی توان کنکور را حذف کرد!

خدایی افزود: امسال حدود ۱۳ درصد رشته های روزانه بدون کنکور پذیرش داشتند و ۳۰ درصد رشته های شبانه نیز همین طور. پاسخ این سئوال که آیا با سوابق موجود تحصیلی که ۱۰ درس سال سوم متوسط و ۵ درس پیش دانشگاهی است می توانیم پذیرش بدون کنکور داشته باشیم خیر است. قطعا نمی توانیم کنکور را در رشته های پرمتقاضی حذف کنیم.

وی اظهار داشت: اما چرا نمی توانیم با سوابق موجود پذیرش بدون کنکور انجام دهیم. زیرا انباشت نمره های بالا زیاد است. تنها در سال ۹۶، از تعداد ۵۹۳ هزار نفر که در علوم تجربی شرکت کردند ۲۷ هزار نفر معدل بالای ۱۹.۷۵ هستند و با وجود ۸ هزار ظرفیت دکتری پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، نمی توان این نمرات مساوی را بدون معیار پذیرش کرد.

شخصا به عنوان رئیس سازمان سنجش با حذف کنکور موافق هستم

رئیس سازمان سنجش گفت: یا باید قانون جدید به سازمان سنجش گفته شود یا بگویند بر اساس قانون عمل کنید. من شخصا به عنوان رئیس سازمان سنجش با حذف کنکور موافق هستم اما باید جایگزین معرفی شود. من با چه معیاری داوطلبان را در رشته های پر متقاضی پذیرش کنم؟ البته در ریاضی و علوم انسانی مشکلات به اندازه علوم تجربی نیست. ۶۳ درصد کنکور ما علوم تجربی شده است. این موضوع ارتباطی با سازمان سنجش ندارد و باید آسیب شناسی اجتماعی شود که چرا همه می خواهند پزشک شوند!

وی با اشاره به موضوع اصلاح و تغییر قوانین یادآور شد: مجلس می تواند قانون را اصلاح کند. ما به عنوان متخصص حرف داریم و می دانیم باید وضعیتی ایجاد شود که اعتماد داوطلب و اعتماد خانواده ها با معیارهایی روشن و شفاف حفظ شود. قانون تدریجی بودن تغییرات را دیده بود اما این تغییرات باید محقق می شد اما محقق شدن آن ارتباطی با سازمان سنجش ندارد.

۸۰ درصد داوطلبان کنکور می خواهند

خدایی با اشاره به موضوعاتی که در حوزه سوابق تحصیلی در سال های اخیر بوجود آمده است، گفت: مسائلی که در آزمون های نهایی دبیرستان ها امسال و سال های پیش رخ داد این موضوع را تشدید می کند. بالاخره باید سازوکار و راهکار مناسب و بحث های حفاظت اش تامین شود تا این تقاضای اجتماعی را داوطلب بپذیرد. نظرسنجی ما نشان می دهد که ۸۰ درصد داوطلبان به کنکور اعتماد دارند. چون به دیگر سازوکارهای اعتماد کمتری دارند.

روح قانون ۹۲ از وزن کنکور می کاهد

وی درباره نهایی شدن موضوع سوابق تحصیلی گفت: آنچه که آموزش پرورش به ما به عنوان سوابق تحصیلی می دهد دروس نهایی سه سال آخر متوسط و پیش دانشگاهی است. در واقع اکنون یک سوم سوابق تحصیلی به سنجش داده می شود. تاثیر ۲۵ درصدی سوابق مربوط به آن ۱۰ درس سال آخر و ۵ درصد هم مربوط به ۵ درس پیش دانشگاهی است. اگر سوابق تحصیلی ایجاد شود وزن تاثیر سوابق هم افزایش می یابد.

رئیس سازمان سنجش افزود: آموزش پرورش مسئولیت ارائه این سوابق را برعهده دارد. بحث این است که اصلاحیه قانون ۹۲ نمی گوید که کنکور حذف شود و اعلام کرده است که صعودی باشد. قانون سال ۸۶ درباره حذف صحبت می کند، پس آنان که درباره حذف کنکور صحبت می کنند نشان از ناآگاهی است زیرا قانون ۸۶ لغو شده است. قانون ۹۲ درباره حذف حرف نمی زند بلکه سه مدل پذیرش را عنوان می کند.

قانون مصوب سال ۸۶ که از حذف کنکور صحبت می کرد لغو شده است

وی افزود: تکلیف این است که ۸۵ درصد پذیرش بدون کنکور بعد از ۵ سال اتفاق بیافتد و دیگر اینکه تاثیر سوابق تحصیلی متناسب با تحت پوشش قرار گرفتن افزایش پیدا کند. روح قانون سال ۹۲ این است که از وزن کنکور کاسته شود. بر اساس اصلاحیه قانون ۹۵، متناسب با تحت پوشش قرار گرفتن امتحانات نهایی، سوابق تحصیلی افزایش یابد. این میزان با سوابق تحصیلی موجود امکان پذیر نیست زیرا معیاری برای پذیرش دانشجو را تامین کند.

خدایی گفت: وزیر علوم نیز به عنوان رئیس شورای سنجش و پذیرش و ما به عنوان سازمان سنجش موافق حذف کنکور هستیم اما باید معیارهای جایگزین ارائه شود و به داوطلبان فرصتی بدهیم که برنامه ریزی خود را انجام دهند.

وی درباره معیارهای سنجش کارنامه معاملاتی بحث هایی که با عنوان مافیای کنکور مطرح شده است، گفت: بعید می دانم که کسی گفته باشد سازمان سنجش از مافیای کنکور درآمد دارد و یا ۸ هزار میلیارد تومانی که عنوان می شود به سازمان سنجش ارتباطی داشته باشد. آزمون هایی که سازمان سنجش برگزار می کند نیمی از آن آزمون های کشوری و نیمی از آن آزمون های استخدامی است. هزینه شرکت در آزمون ها مصوبه دولت است.

۷۵ درصد درآمد ثبت نام کنکور به دانشگاه ها داده می شود

رئیس سازمان سنجش یادآور شد: مبلغ شرکت در آزمون سراسری ۲۲ هزار تومان بود که داوطلب این پول را به خزانه دولت پرداخت می کند و سازمان سنجش به عنوان دستگاه اجرایی حساب اختصاصی ندارد. امسال ۱۲۸ میلیارد تومان برای سازمان سنجش برآورد درآمد ۹۷ شده است. از پولی که داوطلبان پرداخت می کنند ۷۵ درصد به ۱۲۰ هزار عوامل اجرایی و دانشگاه ها داده می شود و ۲۵ درصد بقیه صرف طراحی سئوال و عوامل فیزیکی کنکور می شود.

ما اطلاعی از درآمد مافیای کنکور نداریم

وی گفت: ما اطلاعی از میزان درآمد مافیای کنکور نداریم، زیرا ما مجوز موسسات آموزشی کنکور را صادر نمی کنیم و حق نظارت و حق درآمد این موسسات را هم جای دیگری می گیرد. سازمان سنجش مجوز و نظارتی بر موسسات کنکور ندارد. مرجع این موسسات جای دیگری است. نکته این است ما هر جا نقطه برش قرار دهیم موسسات کنکور هم بر آن نقطه متمرکز می شوند. فعالیت آنها هم بعد از حذف کنکور تغییر می کند. واقعا نمی دانیم مبنای اعلام ۸ هزار میلیارد تومان چه بوده است.

خدایی در پاسخ به موضوعی که دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد درباره پشت پرده کنکور و مافیای درآمد آن مطرح معیارهای سنجش کارنامه معاملاتی کرده است، گفت: اعتقاد دارم با بحث تجمیع کنکور، دانشگاه آزاد بیشتر منتفع شده است. دانشگاه آزاد بیشتر بهره مند شده است. سازمان سنجش از هر داوطلب ۲۲ هزار تومان می گیرد که یک میلیون شرکت می کنند و می شود ۲۲ میلیارد تومان. این میزان هزینه کل برگزاری فیزیکی آزمون است.

درآمد ۳۵ میلیارد تومانی دانشگاه آزاد از کنکور سراسری

وی افزود: ما پس از برگزاری آزمون، کارنامه داوطلب را به دانشگاه آزاد می دهیم، در این زمان کسی سئوال نمی کند که چرا دانشگاه آزاد که هیچ فعالیت فیزیکی در کنکور انجام نمی دهد چطور ۳۵ هزار تومان بابت انتخاب رشته از یک میلیون داوطلب می گیرد و ۳۵ میلیارد تومان درآمد دارد بدون هیچ فعالیت فیزیکی در آزمون سراسری! پس سازمان سنجش شفاف است و این کم لطفی است.

رئیس سازمان سنجش با اشاره به بحث موسسات کنکوری، گفت: موسسات کنکوری مجوزهای خود را از چند مرجع می گیرند غیر از وزارت علوم و وزارت بهداشت. ما استقبال می کنیم که همه این موسسات تعطیل شود. ما منابع خود را اعلام می کنیم. اگر بخواهیم امتحانات نهایی را سخت تر بگیریم با چالش ارتقاء پایه و افت تحصیلی مواجه می شویم. به دلیل عدم توازن امکانات آموزشی در سراسر کشور امکان پذیر نیست.

موضع رئیس سازمان سنجش درباره طرح موضوع انحلال سازمان

وی درباره طرح موضوع انحلال سازمان سنجش و بحثی که از سوی مجلس مطرح شده است، گفت: موضع سازمان سنجش درباره طرح این موضوع این است که سازمان سنجش بر اساس یکسری نیازها و قوانین شکل گرفته است و هر وقت قانونگذار تشخیص دهد که این سازمان تغییر ماموریت دهد یا منحل شود، دستگاه اجرایی کار خود را انجام می دهد. خیلی روشن باید مشخص شود. ما مشکلی برای اجرای قوانین نداریم.

خدایی اظهار داشت: اکنون سازمان سنجش با تراکم تقاضای سازمان های دولتی و قضایی و اجرایی برای برگزاری آزمون استخدامی وجود دارد. این نشان می دهد که اعتماد وجود دارد. هر وقت هم اعتراضی می شود می بینید که اعتراض به آزمون نیست بلکه اعتراض به قوانینی است که افراد را محدود می کند.

رفع شبهات درباره شرکت تعاونی کارکنان سازمان سنجش

وی درباره شبهاتی که در زمینه فعالیت شرکت تعاونی کارکنان سازمان سنجش وجود دارد گفت: این شرکت از وزارت تعاون مجوز فعالیت خود را دریافت کرده است و ارتباطی هم با سازمان سنجش ندارد. ما نیز هیچ اختیاری در این زمینه نداریم و آنها هم با سازمان سنجش همکاری ندارند. آنها مجوز رسمی دارند و خودشان کنکورهای آزمایشی برگزار می کنند. درآمد زیادی هم ندارند. بنابراین همانطور که با موسسات دیگر برخورد می شود با آنها هم برخورد می شود. وابستگی تشکیلاتی با سازمان سنجش ندارند.

باید جایگزین کنکور را نهایی کنیم بعد به مردم اعلام کنیم

رئیس سازمان سنجش تاکید کرد: اول باید جایگزین کنکور را نهایی کنیم بعد به مردم اعلام کنیم که در سه سال آینده چه اتفاقی قرار رخ دهد. داوطلب می خواهد برنامه ریزی کند، اگر بداند چه اتفاقی می افتد برای تغییر رشته و امکان پذیر بودن آن تصمیم می گیرد.

دانشگاه ها اختیار پذیرش دانشجو ندارند

وی با اشاره به از میان رفتن اختیار دانشگاه ها در پذیرش دانشجویان گفت: پیش از قانون تحصیلات تکمیلی، وزن مصاحبه دکتری ۷۰ درصد بود و وزن آزمون ۳۰ درصد بود. اما یکسال پس از اجرای این موضوع، مجلس این اختیار را از دانشگاه ها گرفت و وزن آزمون و مصاحبه را به ۵۰ – ۵۰ درصد تغییر داد و ضمن اینکه سه سال هم امکان تغییر قانون تحصیلات تکمیلی برای وزارتین بهداشت و علوم وجود ندارد. بعد از سه سال هم امکان ۱۰ درصد تعدیل وجود دارد. در واقع میان اختیار دانشگاه ها و مدل پذیرش دانشجویان تناقض وجود دارد.

دانشگاه و ضرورت رقابت علمی

روزنامه جهان اقتصاد

سال‌هاست که روز شانزدهم آذر با عنوان روز دانشجو شناخته‌می‌شود و همه‌ساله مراسم و نشست‌هایی به همین مناسبت در دانشگاه‌های سرتاسر کشور برگزار می‌شود؛ نشست‌هایی که گاه حاشیه‌هایی پررنگ‌تر از متن خود پیدا می‌کنند. در این نشست‌ها و سخنرانی سخنوران، معمولاً علاوه بر اشاره و تأکید بر تاریخ مبارزات ملت ایران و جنبش دانشجویی با سیاست‌های مداخله‌گرایانه استکبار جهانی، به چندین نکته محوری توجه می‌شود: دانشجویان و دانشگاهیان نقشی اساسی و کلیدی در تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه خود دارند؛ جامعه "حق" دارد از توان و ظرفیت دانشجویان آگاه و متعهد خود برای ایجاد تحول و حاکمیت بر سرنوشت خود بهره‌مند شود؛ دانشجویان "حق" دارند آزادانه و بدون لکنت، دیدگاه‌ها و آرمان سیاسی و فرهنگی خود را بیان کنند و برای محقق کردن رویای خود و ساختن جامعه‌ای مطلوب بکوشند؛ دولتمردان و مقامات "وظیفه" دارند نظرات و انتقادات دانشجویان و دانشگاهیان را بشنوند و به صرف مطرح شدن نقطه‌نظرات مخالف در سطح جامعه، خشمگین نشوند. اما به نظر من، در این گرماگرم اظهارنظرهای داغ و عرضه دیدگاه‌های سیاسی رقیب، نکته‌ای مغفول می‌ماند، نکته‌ای که به‌ویژه طی این چندسال گذشته روزبه‌روز بر اهمیت آن افزوده‌شده، و از فهرست موضوعاتی که می‌توان آن‌ها را نادیده گرفت، خارج شده‌است: دانشجو "حق" دارد از محضر بهترین و توانمندترین اساتید کشور بهره گیرد و آن چندسالی از عمر خود را که به تحصیل در دانشگاه اختصاص می‌دهد، تا بالاترین حد ممکن دانش بیاموزد و خود را برای خدمتی طولانی و پربازده به جامعه‌اش آماده کند.(۱) اگر چنین نباشد، و اگر دانشگاه نتواند او را به بهترین نحو به سلاح علم و دانش روز مجهز کند، درواقع بهترین سال‌های عمر دانشجو تلف شده، و به بیان دقیق‌تر، این سال‌ها از عمر او "دزدیده" شده‌است. به‌راستی دانشگاه و نظام آموزش عالی چه باید بکند که متهم به دزدیدن و تلف کردن بهترین سال‌های عمر دانشجویان نشود؟ پاسخ روشن است: به خدمت گرفتن بهترین و لایق‌ترین اساتید و تدوین بهترین برنامه آموزشی برای دانشجویان با هدف رسیدن به بالاترین رتبه علمی ممکن. دانشگاه‌ها برای ارتقای علمی خود، باید تلاش کنند "بهترین‌ها" را کشف و جذب کنند، و برای جذب آن‌ها با همدیگر رقابت کنند. علاوه‌براین، صِرف جذب بهترین‌ها کافی نیست و باید با نظارت و ارزیابی مستمر همواره به فکر جایگزینی بهترین‌ها باشند، و بدون تعارف نسبت به جایگزینی اساتیدی که تحرک علمی کمتری دارند و به‌اصطلاح، به مرحله توقف علمی رسیده‌اند، اقدام کنند. رمز زنده و شاداب بودن یک مرکز علمی همین است: ارزیابی مستمر و جایگزینی افراد توانمندتر و داناتر به جای افرادی که موفق به کسب رتبه مطلوب علمی نشده‌اند، و در گذشته کارنامه درخشانی از خود برجای نگذاشته‌اند. ولی آیا دانشگاه‌های ما در این مسیر پیش می‌روند؟ آیا انتخاب افراد براساس معیار شایستگی انجام گرفته‌است؟ آیا بهترین فارغ‌التحصیلان ما دعوت به همکاری با دانشگاه‌ها شده‌اند؟ ممکن است بخشی از انتخاب‌ها بر همین اساس و معیار باشد. اما آیا همه انتخاب‌ها واقعاً قابل‌دفاع هستند؟ آیا بورس‌های تحصیلی و فرصت‌های آموزشی واقعاً در اختیار بهترین و مستعدترین جوانان این سرزمین قرار می‌گیرد؟ آیا معیارهای دیگری از جمله گرایش سیاسی و رابطه نسبی و سببی در این میان تأثیرگذار نیست؟ نگاهی به عملکرد نظام مدیریتی‌مان در عرصه عزل‌و نصب‌ها، به‌ویژه در شرکت‌های بخش شبه‌خصوصی و مشاغل خاص و پردرآمد، معلوم می‌سازد که انتخاب‌ها در بسیار موارد نه براساس شایستگی و شایسته‌سالاری بلکه با عنایت به ارتباطات دوستانه و روابط فامیلی و تعلقات سیاسی و جناحی انجام می‌گیرد، و شایستگی یکی از معیارهای مهجور در انتخاب افراد برای سمت‌های آنچنانی است. حال چگونه می‌توان‌پذیرفت که این شیوه انتخاب در مراکز علمی کاملاً منسوخ شود و این مراکز به صورت تافته جدابافته کاملاً در فضایی علمی و کارشناسی و بدون رعایت معیارهای حاکم بر سایر بخش‌‌ها عمل کنند؟ و اگر این مراکز هم با روش نامعقول حاکم بر بقیه سازمان‌ها اقدام به جذب نیرو کنند، چه کسی اعتراض خواهدکرد؟ برای بررسی و ارزیابی صحت و سقم این ادعا، کافی است مطالعه‌ای در باب ورود و خروج افراد به مجموعه علمی کشور طی ده‌سال گذشته داشته‌باشیم. طی این دوره، چند نفر در دانشگاه‌های کشور با استناد به مقررات استخدامی، مشمول تعریف توقف علمی قرار گرفته و کنار گذاشته‌شده‌اند؟ آیا مدارکی برای اثبات این ادعا که استخدام‌شدگان هرسال و کسانی که برای استفاده از فرصت‌های آموزشی و بورس‌های تحصیلی انتخاب شده‌اند، "بهترین" بوده‌اند، وجود دارد؟ چند نفر از این انتخاب‌شده‌ها اتفاقاً فامیل نزدیک یا دور مقامات و افراد متنفذ بوده‌اند؟ آیا مدیران مراکز دانشگاهی حاضرند تصمیمات خود و معیارهای انتخاب خود را به طور شفاف با مردم و افکار عمومی درمیان بگذارند و با شجاعت از انتخاب خود دفاع کنند؟ آیا آن‌ها می‌توانند رودررو با مردم و اهل‌فن بگویند که چگونه مثلاً تصمیم گرفتند فلان فرد که کار درخشان علمی انجام نداده، و کارنامه قابل‌دفاعی ندارد، به عنوان استاد استخدام شود و برای سالیان دراز کرسی استادی را به ناحق و بدون این که شایستگی علمی لازم را داشته‌باشد، اشغال کند؟ ممکن است ادعاهای فوق بی‌پایه و بی‌مدرک تلقی شود، و مدّعی متهم به سیاه‌نمایی شود. عیب ندارد. ارزیابی این ادعاها و سنجش میزان مستند بودنشان کار چندان سختی نیست. آیا مسؤولان حاضرند بین کسانی که انتخاب شده‌اند و کسانی که مردود شده‌اند، رقابت علمی راه بیندازند؟ با این کار همگان خواهنددانست که توان علمی و صلاحیت کسانی که انتخاب شده‌اند در مقایسه با کسانی که انتخاب نشده‌اند، چگونه است. فکرش را بکنید. فردی با تبلیغات دروغین و شلوغ‌کاری، جوان‌های بیکار فامیل و محله را دور خود جمع کرده، و مدعی تشکیل تیم ملی کشتی آزاد کشور شده‌است! حال از این دلاور تقاضا می‌کنیم یکی از بهترین‌های تیم خود را برای گرفتن زیریک‌خم از یک فرد مردودی به روی تشک بفرستد، تا سیه‌روی شود هرکه در او غِش باشد. خلاصه کنم. اگر بناست کشور ما به نرخ بالای رشد اقتصادی دست بیابد، و در رقابت با رقبای منطقه‌ای و جهانی حرفی برای گفتن داشته‌باشد، چاره‌ای جز رفتن به سوی شایسته‌سالاری ندارد. این شایسته‌سالاری به‌ویژه در محافل علمی کشور اهمیت بیشتری دارد. از این رو دانشگاه‌های کشور نیاز مبرمی به خانه‌تکانی علمی دارند تا با کشف و جذب "بهترین"ها با شور و نشاط بیشتری در خدمت جامعه قرار گیرند و به دزدیدن سال‌های ارزشمند عمر و جوانی دانشجویان مظلوم کشور و هدر دادن انرژی و وقت آن‌ها پای درس مدرسانی که توان علمی قابل‌قبولی ندارند، متهم نشوند. ارتقای جایگاه علمی کشور، طی مراحل توسعه همه‌جانبه و اعتلای نام ایران در سرتاسر جهان راهی جز استفاده از "بهترین"‌ها در نظام دانشگاهی کشور ندارد. دخیل کردن ملاحظاتی دیگر جز شایستگی علمی در انتخاب استفاده‌کنندگان از فرصت‌های آموزشی و نیز تصاحب‌کنندگان کرسی‌های استادی، موجب عقب‌ماندن کشور از قافله علم و فنآوری جهانی می‌شود. قدرتمندان امروز شاید مشعوف از توان خود و موفقیتشان در مصادره سمت‌های استادی به نفع خود و فرزندانشان و دوستان همفکر و هم‌پیمانشان باشند، اما در بلندمدت و با توقف قطار پیشرفت کشور در سایه خودخواهی جاهلانه آنان، حتی آنان و اعقابشان نیز از عقب‌ماندگی ایران ضرر خواهندکرد. توصیه من به مسؤولان محترم وزارت علوم این است که شجاعانه وارد میدان شوند و خود را در معرض داوری و ارزیابی افکار عمومی قرار بدهند؛ از انتخاب‌های خود در گذشته دفاع کنند، و اگر در مورد یا مواردی انتخاب نابه‌جا به آنان تحمیل شده‌است، با حمایت مردم و افکار عمومی، درصدد جبران برآیند. ----------------------------------------- ۱ - این نکته را از منظری دیگر نیز می‌توان موردتوجه قرار داد: جامعه "حق" دارد برای نسل حوان خود بهترین فرصت آموزشی و کسب تحربه علمی را فراهم سازد و از خدمات آنان در سال‌های آینده بهره‌مند شود. بااین‌حال، در این یادداشت از این جنبه بحث صرف‌نظر شده‌است.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

راضیه محمدی- تحلیل‌گر اقتصادی– در گیر و دار حواشی و مسائل مختلفی که این روزها در کشور در جریان است، اقتصاد کشور هر روز بیشتر از دیروز بی جان و فرسوده می شود و این مساله‌ای مهم است که می‌توان گفت از چشم کمتر کسی دور مانده است . نکته مسلم اینست [بیشتر]

کاهش 11 هزار و 110 واحدی شاخص بورس تهران

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با کاهش 11 هزار و 110 واحد همراه شد.

کاهش 11 هزار و 110 واحدی شاخص بورس تهران

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز گرچه در ساعات اولیه روند رو به رشد طی کرد، اما ساعت 9 به بعد روند ریزش به خود گرفت، به گونه‌ای که در پایان معاملات با کاهش 11 هزار و 110 و احد به رقم یک‌میلیون و 553 هزار و 377 واحد رسید.

شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز امروز با کاهش 4 هزار و 252 واحد به رقم 432 هزار و 541 واحد رسید.

ارزش بازار در بورس تهران به بیش از 6 میلیون و 165 هزار میلیارد تومان رسید.

معامله‌گران امروز بیش از 11 میلیارد سهام، حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب 596 فقره معامله و به ارزش 5 هزار و 734 میلیارد تومان داد و ستد کردند.

امروز نماد پالایش نفت اصفهان بیشترین اثر افزایشی در شاخص بورس را داشته و نمادهای فولاد مبارکه، ایران‌خودرو، مپنا، پتروشیمی خلیج‌فارس، چادرمل و شستا بیشترین اثر کاهشی در شاخص بورس را داشته‌اند.

در فرابورس ایران هم امروز شاخص کل با کاهش 90 واحد به رقم 21 هزار و 397 واحد رسید.

ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از یک‌میلیون و 205 هزار میلیارد تومان رسید.

ارزش بازار پایه به 364 هزار میلیارد تومان رسید.

معامله‌گران امروز در فرابورس ایران بیش از 3.6 میلیارد سهام، حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب 362 معیارهای سنجش کارنامه معاملاتی هزار فقره معامله و به ارزش 3 هزار و 20 میلیارد تومان داد و ستد کردند. با این حساب ارزش معاملات امروز بورس و فرابورس به بیش از 8700 میلیارد تومان رسید.

امروز نمادهای آهن و فولاد غدیر، داروسازی دانا و نیروی برق دماوند بیشترین اثر افزایشی در شاخص فرابورس را داشته‌اند و نماد مالی سپهر صادرات، فولاد هرمزگان، آریا ساسول و فولاد ارفع بیشترین اثر کاهشی در شاخص فرابورس را داشته‌اند.

به گزارش فارس، با توجه به چشم‌انداز نامناسبی که برای بازار ارز وجود دارد، سرمایه‌گذاران محتاط‌تر شده و امروز شاخص کل با ریزش همراه شده است. به هر حال سرمایه‌گذاری در بورس همراه با ریسک و نوسان است و باید حتماً از محل پس انداز و با مطالعه و مشورت صورت گیرد.

«آبسیم»

"سنجش و راه حل های رفتاری در بازار" زیرمجموعه گروه رسانه های بورس نیوز

۱۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بازدهی» ثبت شده است

«شکربن» روی ریل صعود قرار می‎گیرد / آیا رالی این سهم آغاز می‎شود

«شکربن» روی ریل صعود قرار می‎گیرد / آیا رالی این سهم آغاز می‎شود

به گزارش واحد آمار و نظرسنجی بورس نیوز، 268 میلیارد تومان درآمد، حاصل فعالیت شرکت «کربن ایران» در سال 97 بود. در مقایسه با سال 96 این میزان درآمد صعود 80 درصدی را در کارنامه این شرکت ثبت کرد.

سهامداران این قندی تشنه سود نقدی / «قثابت» به دنبال فروش دارایی‎ها

سهامداران این قندی تشنه سود نقدی / «قثابت» به دنبال فروش دارایی‎ها

بر اساس بررسی ‎ های واحد سنجش و راه حل ‎ های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز ، فعالیت ‎ های عملیاتی شرکت «قند ثابت خراسان» در سه دوره گذشته با زیان همراه بود اما در سال مالی 97 مجددا وارد مدار سودآوری شد. البته این سود بیش از هر چیز مدیون درآمد فروش ضایعات و دارایی ثابت است؛ چرا که هزینه مالی کل سود عملیاتی را در خود غرق کرد.

خوب‌ها و بدهای بورس در فروردین ماه / «سیمانی‎ها» گل کاشتند

به گزارش واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز ، بورس تهران اولین ماه از سال 98 را بسیار پرقدرت سپری کرد. شاخص کل بورس تهران در آخرین روز اسفند ماه سال 97 در کانال 178 هزار واحد قرار گرفت اما در پایان فرودین ماه سال 98 به قله 204 هزار واحد صعود کرد.

22 درصد نوسان در یک روز / آیا «کقزوی» در آستانه تحول قرار دارد!

22 درصد نوسان در یک روز / آیا «کقزوی» در آستانه تحول قرار دارد!

به گزارش واحد آمار و نظرسنجی بورس نیوز ، بر اساس آخرین اطلاعات موجود، شرکت «شیشه قزوین» با سرمایه 1428 میلیارد ریالی، بالغ بر 1787 میلیارد ریال زیان انباشته دارد و مشمول ماده 141 قانون تجارت است.

بنابراین، نیاز به افزایش سرمایه به شدت احساس می ‎ شود اما از آن جا که در سال 95 اقدام به تجدید ارزیابی دارایی ‎ ها نمود، این امکان حداقل تا سال 1400 امکان‎پذیر نخواهد بود. بنابراین، تنها مسیر آورده نقدی سهامداران باقی می ‎ ماند که فعلا اقدامی ‎ از سوی سهامدار عمده، شرکت «آلگماینه» که شرکتی آلمانی است، صورت نگرفته است.

عملکرد مثبت عرضه اولیه‎های سال 97 / «سپ» و «شغدیر» بورس و فرابورس را رو سفید کردند

عملکرد مثبت عرضه اولیه‎های سال 97 / «سپ» و «شغدیر» بورس و فرابورس را رو سفید کردند

به گزارش واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز ، در سال 97 بازار سهام میزبان 21 شرکت جدید بود.

در این بین، سهم بورس تهران 6 شرکت و فرابورس ایران 15 شرکت بود. این در حالی است که پیش از این مسئولین بورس تهران، خبر از برنامه عرضه اولیه 12 شرکت را داده بودند. به این ترتیب، با وجود نقدینگی فراوان در سطح کشور و رشد شاخص ‎ های بازار سهام، فرصت مناسبی بود تا شرکت ‎ های در صف عرضه اولیه، وارد جریان معاملات شوند و بخشی از نقدینگی موجود را به خود جذب کنند؛ ولی از قافله عقب ماند و در هدایت نقدینگی به سمت بورس موفق عمل نشد.

مدارک لازم برای صدور کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

کارت بازرگانی

به گزارش محاسبان تلاشگر خبره ، کارت بازرگانی گواهی نامه رانندگی شما در مسیر تجارت خارجی و صادرات و واردات کالا است . همانطور که در رانندگی با ماشین شما نمی توانید بدون گواهی نامه تردد کنید در تجارت های خاص هم شما نمی توانید بدون دریافت کارت بازرگانی فعالیت داشته باشید و در واقع نوعی مجوز برای فعالیت های خاص تجاری به صورت قانونی است.

الزام قانون برای دریافت این کارت توسط تجار بسیار جدی بوده به نحوی که بدون این کارت امان خروج یا ورد هیچ کالایی از گمرک وجود ندارد بنابراین کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد فعالیت در خارج از معیارهای سنجش کارنامه معاملاتی مرزهای کشور را دارند باید این مجوز را دریافت نمایند .

مدارک لازم برای صدور کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

 • اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد. برای دریافت این اظهارنامه به سایت http://irsherkat.ssaa.ir/Design/Establishment.aspx مراجعه کنید.
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور معیارهای سنجش کارنامه معاملاتی آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد.
 • روزنامه رسمی تاسیس و کلیه تغییرات شرکت تا این تاریخ، (موضوع فعالیت شرکتهاي با مسئولیت محدود و یا تضامنی بایستی در راستاي صادرات و واردات کالا باشد.)
 • اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم براي آقایان ( افراد بالای ۵۰ سال نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.)
 • در خصوص شرکت هاي با مسئولیت محدود ارائه تقاضانامه ثبت شرکت هاي داخلی و شرکت نامه رسمی که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است. در خصوص شرکت هاي سهامی خاص و عام اظهار نامه ثبت شرکتهاي سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است.
 • تکمیل فرم دال با امضا مدیر عامل ، مهر شرکت و ثبت در دفاتر اسناد رسمی ( فرم دال دو واقع تعهد نامه ای است که در بخش ثبت نام برای دریافت کارت بازرگانی و عضویت در سایت این اتاق در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت .)
 • ارسال سیستمی گواهی موضوع ماده ۱۸۶ ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاري به آدرس متقاضی از طرف سازمان امور مالیاتی

مطالب مرتبط : ارائه خدمات اداری و پرسنلی در موسسه خدمات مالی و حسابداری محاسبات تلاشگر خبره

موضوع ماده ۱۸۶ چیست ؟

متقاضیان صدور وتمدید کارت بازرگانی باید مفاصاحساب دارائی موضوع ماده ۱۸۶ ق.م.م. دریافت وبهمراه سایر مدارک به اتاق بازرگانی تحویل نمایند. بعضی ازمتقاضیان صدور کارت شاید اولین سال فعالیت آنها باشد وصدور برگ مفاصاحساب دارائی بعلت عدم عملکرد امکان پذیر نمی باشد اینگونه افراد وشرکتها ضمن مراجعه به حوزه مالیاتی وارائه مدارک ثبت شرکت ومدرک محل کار درحوزه مربوطه تشکیل پرونده داده وپس از مشخص شدن شماره پرونده (مفاصاحساب موضوع ماده ۱۸۶) جهت آنان صادروتحویل میگردد.

 • اصل کارت ملی مدیرعامل ( در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاري تصویر شناسنامه از تمامی صفحات الزامی میباشد).
 • اسکن و بارگذاري عکس ( تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید )
 • داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام.
 • اصل گواهی بانک معیارهای سنجش کارنامه معاملاتی مبنی بر تایید حساب جاري وحسن اعتبار بانکی به نام متقاضی و نداشتن چک برگشتی با تاریخ افتتاح حساب بیش از یکسال و گردش مالی مناسب به همراه اصل دسته چک .
 • اصل مدرك تحصیلی معتبر ( حداقل دیپلم متوسطه ) مدارك خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد .

تبصره : دارندگان پروانه بهره برداري صنعتی، کشاورزي، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) ازمراجع ذیربط مشروط به انقضاي دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرك فوق معاف می باشند.

تبصره ۲ : افرادي که فاقد مدرك تحصیلی می باشند در صورتی که داراي معیارهاي سنجش فعالیت در زمینه تجارت می باشند می توانند مدارك مثبته را جهت تکمیل پرونده و شرکت در کمیسیون به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند .

تبصره ۳: افرادي که فاقد مدرك تحصیلی هستند اما ۳ سال سابقه عضویت در اتاق را دارند می توانند با درخواست کتبی به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند .

 • ارائه یکی از مدارك مالکیت ذیل:

الف: اصل سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزي

ب: اصل اجاره نامه محضري معتبر به نام شرکت، براي محل کار و به آدرس دفتر مرکزي.

ج: اصل اجاره نامه بنگاه املاك داراي کد رهگیري به نام شرکت، براي محل کار و به آدرس دفتر مرکزي (چنانچه مالک یکی از اعضاء هیات مدیره شرکت باشد ارائه سند مالکیت و اجاره نامه عادي کافی می باشد).

 • مدرك تولیدي معتبر از یکی از وزارتخانه هاي تولیدي براي واحدهاي تولیدي (صنوف تولیدي داراي پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند)

تذکر ۱ :کارمندان تمام وقت دستگاههاي دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

تذکر ۲ :ارائه حداقل مدرك تحصیلی دیپلم الزامی است.

تذکر ۳ :حضور مدیرعامل در مراحل برابراصل نمودن مدارك الزامی است.

تذکر۴ :حضور مدیرعامل در کلاسهاي آموزشی بر اساس نوع مدرك تحصیلی الزامی است.

تذکر ۵ :کلیه مدارك در محل اتاق برابر اصل میگردد.

کارت بازرگانی

همانطور که در سطور بالا اشاره شد برای فعالیت های تجرای خاص و واردات و صادرات داشتن کارت بازرگانی الزامی می باشد و تجار می توانند برای دریافت این کار و تسریع آن از موسسات خدمات مالی و حسابداری مشاوره بگیرند .

موسسه خدمات مالی در موسسه حسابداری و حسابرسی محاسبان تلاشگر خبره با در اختیار داشتن کادری مجرب می تواند تمامی امور مربوط به درایافت کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی را به عهده گرفته و مشاوری مطمئن باشد .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.