اجزای برنامه ریزی استراتژیک


وبلاگ علمی پژوهشی

گزارشات و یادداشت های علمی پژوهشی و مدیریت منابع انسانی را در اینجا دنبال کنید

انواع برنامه ریزی

برنامه ریزی از جنبه ماهیت، به برنامه ریزی فیزیکی، برنامه ریزی سازمانی، برنامه ریزی فرایند، برنامه ریزی مالی، برنامه ریزی وظیفه ای و برنامه ریزی عمومی دسته بندی اجزای برنامه ریزی استراتژیک می شوند که برنامه ریزی عمومی معمولا همه انواع برنامه ها را در خود دارد. برنامه ریزی از جنبه افق زمانی می توان در قالب برنامه ریزی کوتاه مدت (برنامه ریزی عملیاتی و تاکتیکی)، برنامه ریزی میان مدت و برنامه ریزی بلند مدت دسته بندی کرد.بیشتر برنامه ریزی ها بر اساس دیدگاه عقلائی، دارای شکل《آرمان ها و اهداف-طرح ها و اقدامات-منابع مورد نیاز》هستند. با توجه به اینکه در شرایط حاضر سازمان ها درگیر تغییرهای پرشتاب شرایط محیطی، از قبیل تغییر شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تکنولوژی و زیست محیطی اند، ناچار این تغییر شرایط بر آرمان ها و اهداف برنامه ریزی تاثیر گذاشته و در نهایت، باعث تغییر برنامه می شوند.برنامه ریزی در شکل عقلائی یاد شده، ظرفیت و توانایی مقابله با چنین تغییراتی نداشته و به شکست منجر می شود.این شرایط موجب رشد این تفکر شدند که در برنامه ریزی باید بتوان مطابق تغییرات، جهت حرکت سازمان را تغییر داد و جهت و رفتار جدیدی را در پیش گرفت. این نگرش زمینه ساز ابداع برنامه ریزی استراتژیک شد.برخلاف برنامه ریزی سنتی که در آن آرمان ها و اهداف تعیین می شوند، هدف برنامه اجزای برنامه ریزی استراتژیک ریزی استراتژیک، تبیین و تدوین استراتژی است. بسته به نوع، تنوع و ماهیت تغییرات موجود در محیط می توان ترکیبی از برنامه ریزی سنتی و برنامه ریزی استراتژیک را به کار گرفت.

انواع برنامه ریزی

به طور کلی می توان برنامه ریزی هایی که در یک سازمان انجام می شود به دو نوع تقسیم کرد: یکی برنامه ریزی جامع و دیگری برنامه ریزی عملیاتی.

۱. برنامه ریزی جامع یا استراتژیک: برنامه ریزی جامع به برنامه هایی گفته می شود که خطوط کلی برنامه های آینده سازمان را در دراز مدت مشخص می نماید و گاهی در این برنامه ها سیر کلی حرکتها تا رسیدن به کلیه اهداف سازمانی مشخص می شود.

در برنامه ریزی جامع ، وضعیت فعلی سازمان و راه های کلی آینده تبیین می گردد، به گونه ایی که کلیه برنامه ریزهای عملیاتی به بخشی از این حرکت کلی تعلق می گیرد.برنامه ریزی جامع به کلیه برنامه های عملیاتی جهت می دهد و از پراکندگی و گاهی تعارض و تضاد برنامه ها جلوگیری می نماید.

۲. برنامه ریزی عملیاتی: در برنامه ریزی عملیاتی ، خطوط کلی برنامه جامع در اجزای مناسب خرد می شود و هر جزء به صورت هدف در برنامه های عملیاتی تعیین می گردد، سپس برای رسیدن به هریک از اهداف، برنامه عملیاتی ترسیم می گردد. بعضی برنامه ریزی عملیاتی را این گونه تعریف کرده اند:

برنامه ریزی عملیاتی را می توان پیش بینی عملیات برای نیل به هدفهای معین با اجزای برنامه ریزی استراتژیک توجه به امکانات و محدودیتها و خطوط کلی ترسیم شده در برنامه جامع تعریف کرد.

منبع: مدیریت اسلامی ، نبوی ،محمد حسن (1394ص 45-46). ناشر موسسه بوستان کتاب.

بهره برداری از مطالب با ذکر منبع ( این وبلاگ ) بلامانع می باشد.

وبلاگ علمی پژوهشی با درج گزارشات و یادداشت های متنوع علمی،مذهبی،تاریخی و مدیریت منابع انسانی و همچنین دسترسی به هزار سایت خبری و تخصصی و فناوری اطلاعات دریچه ایی به سوی دانش گشوده و شمارا به ادامه مسیر دعوت می نماید

نقش بازاریابی در برنامه ریزی استراتژیک سازمان

نقش بازاریابی در برنامه ریزی سازمان

در ابتدا مختصرا به شرح فرایند STP خواهیم پرداخت. STP مخفف سه کلمه Segmentation ،Targeting و Positioning است که بخش‌بندی، انتخاب بازار هدف و جایگاه سازی در بازار معنی می‌شوند.

در این فرآیند، ابتدا بازار تقسیم‌ بندی می‌شود که به آن بخش‌ بندی بازار می‌گویند. سپس به انتخاب یک یا چند بخش از میان بخش‌بندی‌های انجام شده پرداخته می‌شود. این موضوع که چگونه بخش مورد نظر از میان بخش‌بندی انجام شده انتخاب می‌گردد، موضوع بحث هدف‌گذاری است.

در مرحله بعد این موضوع مطرح می‌شود که چگونه در میان بخش انتخاب شده فعالیت نمایید و جایگاه خود را در ذهن مشتری چگونه تعیین نمایید؛ که به آن جایگاه‌ سازی می‌گویند. جایگاه‌سازی به این معنی است که تعیین کنیم جایگاه شرکت در ذهن مشتریان نسبت به رقبا چیست؟ از این رو، شرکت باید با انجام دادن اقداماتی، موقعیت خود را در ذهن مشتریان تعیین نماید. به این فرایند در کل STP می‌گویند.

نقش بازاریابی در برنامه ریزی استراتژیک

از آنجایی که بازاریابی و برنامه ریزی استراتژیک، هم‌پوشانی زیادی دارند، جدا انگاشتن این دو اساسا ساده‌انگارانه خواهد بود. از این رو و به دلیل اهمیت این موضوع، به تشریح نقش بازاریابی در برنامه ریزی استراتژیک پرداخته می‌شود. بازاریابی در برنامه ریزی استراتژیک دو نقش اساسی دارد که در ادامه شرح داده می‌شود.

نخست اینکه در برنامه ریزی استراتژیک، عمدتا استراتژی‌های تدوین شده به بیان اجزای برنامه ریزی استراتژیک این موضوع می‌پردازند که شرکت چگونه به مشتریان خدمات بیشتری ارائه نماید. حال این سؤال مطرح می‌شود که چه کسی این فلسفه راهنما را در اختیار برنامه ریز استراتژیک گذاشته است؟ اصولا این فلسفه، فلسفه‌ای مربوط به بازاریابی است.

در بازاریابی این بحث مطرح است که سازمان باید به رضایت مشتری برسد، تا از طریق رضایت مشتری به سودآوری دست یابد؛ بنابراین این فلسفه راهنما که استراتژی‌ها باید مشتری‌محور باشند، توسط حوزه بازاریابی در اختیار تیم استراتژی قرار داده می‌شود.

دومین نقشی که بازاریابی در برنامه ریزی استراتژیک دارد، ارائه داده‌های لازم برای انجام تحلیل نقاط قوت، ضعف/فرصت، تهدید (SWOT Analysis) است. در تدوین برنامه ریزی استراتژیک، لازم است مراحل تحلیل نقاط قوت، ضعف/فرصت، تهدید طی شود. در اجزای برنامه ریزی استراتژیک این فرآیند، فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی و نقاط قوت و ضعف درون سازمانی شناسایی می‌شوند. سپس از تلاقی نقاط قوت و ضعف درون سازمان، با فرصت‌ها و تهدیدهایی که در محیط وجود دارد، استراتژی‌های مورد نظر تدوین می‌شوند.

از این رو، برای تدوین برنامه ریزی استراتژیک به داده‌هایی به نام فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی، نیاز است. کارکردی که در سازمان می‌تواند فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی را شناسایی نماید و داده‌های مورد نیاز را در اختیار برنامه‌ریزان یا مدیران استراتژیک قرار دهد، کارکرد بازاریابی است. این نقشی اساسی که بازاریابی در برنامه ریزی استراتژیک دارد. از این رو نمی‌توان بازاریابی را فرایندی مجزا از برنامه ریزی استراتژیک تلقی کرد.

آمیخته بازاریابی (Marketing Mix) چیست؟

در حوزه بازاریابی، در ابتدا استراتژی‌های کلی سازمان و استراتژی‌های بازاریابی تدوین می‌شوند. سپس برای اجرای این استراتژی‌ها، نیاز به ابزارهایی وجود دارد که در بازاریابی، به 4P یا چهار P معروفند. نام دیگر این ابزارها، آمیخته بازاریابی است. این چهار P عبارتند از «محصول»، «قیمت»، «توزیع» و «ترفیع» که منظور از آن، فعالیت‌های تبلیغاتی و پیشبرد فروش است.

این چهار P، ابزارهایی هستند که با آن‌ها استراتژی‌های بازاریابی اجرایی می‌شود. آنچه مهم‌تر از تعداد این Pها است، درک مفهوم هر یک می‌باشد. صاحب‌نظران مختلف، نظرات متفاوت‌تری در مورد تعداد اجزای آمیخته بازاریابی ذکر کرده‌اند که در درجه بعدی اهمیت قرار دارد.

شرکت رشد ارتباطات هوشمند (راه) rah.ir و سایت خبری تحلیلی rahnews.com

وقتي به چيزي مي‌رسي بنگر که در ازاي آن از چه گذشته‌ای! خدا به سوی تو می‌آید، اگر او را دعوت کنی و آن وقت به تو نشان خواهد داد که همواره در آنجا بوده است سیرت زیبا منافاتی با صورت زیبا ندارد! هميشه توان اين را داشته باش تا از کسي يا چيزي که آزارت مي‌دهد به راحتي دل بکني آنانکه تجربه‌هاي گذشته را به خاطر نمي‌آورند محکوم به تکرار اشتباهند

هرگاه با آدم‌هاي موفق مشورت کني شريک تفکر روشن آنها خواهي بود

هیچ پیر جهان دیده ای منکر برآیند زهرآلود دارایی حرام در زندگی آدمی نیست بهانه جویی نوعی بیماری است که موفقیت را نابود می کند . به هر قیمتی شده از آن اجتناب کنید خوب گوش کردن را یاد بگیریم، گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند خوشبختی، یگانه چیزی است که می توانیم بی اینکه خود داشته باشیم دیگران را از آن بر خوردار کنیم خوشبختی، یگانه چیزی است که می توانیم بی اینکه خود داشته باشیم دیگران را از آن بر خوردار کنیم كار بزرگ وجود ندارد، به شرطی كه آن را به كارهای كوچكتر تقسیم كنیم اگر هر روز راهت را عوض كنی، هرگز به مقصد اصلی نخواهی رسید. فقط وقتي مجازيم از بالا به كسي نگاه كنيم كه بخواهيم از زمين بلندش كنيم برای آنان که مفهوم پرواز را نمیفهمند ، هر چه بیشتر اوج بگیری کوچکتر اجزای برنامه ریزی استراتژیک میشوی معبودا ! به بزرگی آنچه داده ای آگاهم کن، تا کوچکی آنچه ندارم نا آرامم نکند

انسان باید از هر حیث چه ظاهر و اجزای برنامه ریزی استراتژیک چه باطن، زیبا و آراسته باشد

به زبانت اجازه نده که قبل از اندیشه ات به کار افتد

سرآمد فضیلت ها و نقطه پایان فضیلت ها ، دانش است . امام علی «ع»

دانشگاه ، مبدأ تحولات است. امام خمینی «ره» حفظ سلامت خود را با حفظ سلامت طبیعت آغاز کنیم.

كتاب غذاي روح است و روح از كتاب زنده است.

امام علي (ع): «انسان بنده احسان است».

آدم ها فقط در یک چیز مشترکند : متفاوت بودن مقام معظم رهبری: « فرهنگ منابع طبیعی، باید به معارف عمومی تبدیل شود».

از آنچه خودتان بيشتر دوستش مي داريد، به ديگران ببخشيد. «آل عمران آیه92»

احساس مسئولیت عمومی و عزم ملی لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی است. تخريب طبيعت، قهر طبيعت را به دنبال دارد . سعادت اجزای برنامه ریزی استراتژیک دیگران، بخشی مهم از خوشبختی ماست فرهنگ مقاوم‌سازي را از سنين پايين آموزش دهیم .

اجزای برنامه ریزی استراتژیک

سه ابزار برای مدیریت استراتژیک

بر طبق این تحقیقات برخی ابزارهای مربوط به برنامه‌ریزی استراتژیک در سطح جهانی به‌وفور استفاده می‌شوند و به همین خاطر رتبه نخست ابزارهایی را کسب کردند که شرکت‌ها در سرتاسر جهان از آن‌ها استفاده می‌کنند. شرکت مشاوره مدیریت ره بین قصد دارد بر مبنای این رتبه‌بندی به بررسی ابزارهای روز مورداستفاده در حوزه مدیریت تحت عنوان ابزارهای مدیریت بپردازد.


سه ابزار مرتبط با برنامه‌ریزی استراتژیک (strategic planning) :

کارت امتیاز متوازن
کارت امتیاز متوازن چارچوبی است که دکتر رابرت کاپلان و دکتر دیوید نورتون آن را ایجاد کردند. سه حوزه در این کارت موردبررسی قرار می‌گیرد:
اهداف: اهداف سازمانی در سطوح بالادستی.
اقدامات: به شما کمک می‌کند درک کنید که آیا به اهدافتان را با دیدی استراتژیک به سرانجام می‌رسانید.
ابتکارات: برنامه‌های عملی کلیدی شما هستند که به شما کمک می‌کنند به اهدافتان برسید.
راه‌های زیادی برای ایجاد کارت امتیاز متوازن وجود دارد، مثلاً برنامه‌هایی مثل اکسل، گوگل شیت، یا استفاده از نرم‌افزارهای گزارش. به‌عنوان‌مثال تصویر ذیل برنامه ClearPoint’s reporting software را نشان می‌دهد.

6003 11

این نمایه ای از کارت امتیاز متوازن است. کارت امتیاز متوازن جزئیات مربوط به اقدامات و ابتکارات شمارا نشان می‌دهد. کارت امتیاز متوازن راهی مؤثر و ثابت‌شده برای همگام‌سازی استراتژی در سطح سازمانی است.

نقشه استراتژی
نقشه استراتژی ابزار بصری است که مشخصاً به‌منظور نشان دادن برنامه استراتژیک و دستیابی به اهداف کسب‌وکار در سطوح بالا طراحی‌شده است. کشیدن نقشه راه استراتژی بخش عمده ای از کارت امتیاز متوازن است (نمی‌توان این ابزار را جدا از بحث کارت امتیاز متوازن تعریف کرد.) و راهی بسیار عالی به‌منظور انتقال اطلاعات در سرتاسر سازمانتان به شما ارائه می‌دهد.


مزایای استفاده از نقشه استراتژی:
ارائه ساده، شفاف و بصری را فراهم می‌آورد که به‌سادگی می‌توانید به آن ارجاع دهید.
اهدافتان را به یک استراتژی واحد تبدیل می‌کند.
به کارکنانتان هدفی شفاف می‌دهد تا به هنگام انجام وظایفشان و اقدامات مربوطه، آن را در ذهن داشته باشند
به شما کمک می‌کند هدف کلیدی‌تان را شناسایی کنید.
بهتر درک می‌کنید که کدام جزء از استراتژی شما نیاز به بررسی بیشتری دارد.
می‌بینید که کدام هدفتان بر روی دیگری تأثیر می‌گذارد.

آنالیز SWOT

آنالیز SWOT (ماتریکس SWOT) مدلی بسیار پیشرفته است که به هنگام آغاز برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان از آن استفاده می‌شود. نام این مدل مخفف کلمات قدرت ( strengths )، ضعف ( weaknesses )، فرصت ( opportunities ) و تهدید ( threats ) است. قدرت و ضعف عوامل داخلی محسوب می‌شوند، فرصت و تهدید هم عوامل بیرونی هستند. در ادامه تصویری از این مدل را می‌بینید.

6003 22


با استفاده از آنالیز SWOT سازمان شما می‌تواند نواحی را شناسایی کنید که خوب کار انجام می‌دهند و یا حوزه‌هایی را که نیاز به بهبود دارند ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

مطالعه این مطلب را به دوستان خود هدیه دهید (لینک کوتاه): rmcg.ir/6003

مراحل اصلی در فرایند برنامه ریزی بازاریابی

برنامه بازاریابی یک سند مکتوب است که وضعیت کنونی شرکت را با توجه به مشتریان ، رقباو محیط بیرونی به تفصیل شرح می دهد و رهنمودهایی برای محقق ساختن اهداف ، اجرای اقدامات بازاریابی و تخصیص منابع طی دوره برنامه ریزی ارائه می کند.

برنامه بازاریابی به منظور توسعه استراتژی ها و تاکتیک های بازاریابی جهت دستیابی به مجموعه ای ویژه از اهداف کوتاه مدت و بلند مدت تدوین می گردد .فرآیند تدوین برنامه بازاریابی لزوما پیچیده نیست اما نیازمند سازماندهی دقیق می باشد ،چرا که یک برنامه بازاریابی نیازمند جمع آوری اطلاعات قابل توجه از منابع مختلف می باشد . هدف از پرداختن به موضوع برنامه بازاریابی ارائه چارچوبی در تدوین برنامه بازاریابی است.

مک دونالد (1995) نشان می دهد که چندین مرحله وجود دارد تا یک برنامه بازاریابی استراتژیک تکمیل شود. این مراحل در نمودار زیر خلاصه شده اند:

اجزای برنامه ریزی استراتژیک فرآیند بازاریابی

بخش از فرآیند فوق باید انجام شود، بستگی به اندازه و پیچیدگی کسب و کار دارد..اینکه تا چه حد ، هر در یک کسب و کار کوچک وتک محصولی، که در آن به طور کلی مدیریت ارشد یک دانش قوی و درک دقیق از کسب و کاردارد ، ممکن است فرایند برنامه ریزی بازاریابی رسمی ضروری نباشد.

در مقابل، در یک کسب و کار دارای تنوع محصول ، مدیریت ارشد دانش و تخصصی که مدیران زیر دست خود را مقایسه کند ندارد. در این وضعیت، آن احساس می شود تا رویه های برنامه ریزی بازاریابی رسمی در مکانی در سرتاسر سازمان قرار بدهیم.

طبق نمودار، اجزای اصلی یک برنامه بازاریابی بصورت خلاصه می تواند شامل زیر باشد :

بیانیه ماموریت: بیانیه ای معنادار از هدف و جهت کسب و کار است.

اهداف و مقاصد شرکت: اهداف کلی کسب و کار است که برنامه بازاریابی را شکل می دهد.

ممیزی بازاریابی: روشی که اطلاعات برای برنامه ریزی بازاریابی سازمان یافته است . ارزیابی وضعیت بازاریابی کسب و کار - محصولات، منابع، روش های توزیع، سهام بازار، رقبا و .

تجزیه و تحلیل بازار: بازارهای کسب و کار هست در (هدفگذاری) اندازه، ساختار، رشد و غیره

تجزیه و تحلیل SWOT: یک ارزیابی از موقعیت فعلی شرکت، نشان دادن نقاط قوت و ضعف (عوامل داخلی) و فرصت ها و تهدید ها (عوامل خارجی)

اهداف بازاریابی و استراتژی: چه عملکردی بازاریابی می خواهد به آن دست بیابد (سازگار با اهداف شرکت) و چگونه قصد داردآن را به انجام برساند (نوشته آنسوف، پورتر)

بودجه بازاریابی: معمولا بودجه بندی دقیق برای سال آینده و بودجه کلی برای 2-3 سال آیندهاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.