وسعت بازار به معنای چیست؟


بازار تبریز بزرگ ترین و مهم ترین بازار سرپوشیده در سطح جهان به شمار می رود که در شهر تبریز در ایران واقع شده است. این بازار با مساحتی حدود یک کیلومتر مربع، بزرگ ترین بازار سرپوشیدهٔ جهان است. بازار تبریز در مردادماه سال ۱۳۸۹ خورشیدی در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. این بازار از بازارچه ها دالان ها، تیمچه ها سراها و کاروانسراهای متعددی تشکیل یافته است. پیش تر به جهت قرارگرفتن شهر تبریز بر سر چهارراه جادهٔ ابریشم و گذر روزانهٔ هزاران کاروان از کشورهای مختلف آسیایی، آفریقایی و اروپایی از آن، این شهر و بازار آن از رونق بسیار خوبی برخوردار بوده است.
نام اظهارشده در فهرست میراث جهانی یونسکو
این بازار حدود ۳ سدهٔ پیش و پس از وقوع زمین لرزهٔ تاریخی تبریز در سال ۱۱۹۳ قمری توسط نجفقلی خان دنبلی حاکم وقت تبریز بازسازی شده است. بازار تبریز در سال ۱۳۵۴ خورشیدی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. تاریخ بنای این مجموعه مشخص نیست؛ ولی بسیاری از جهان گردانی که از سدهٔ چهارم هجری تا دورهٔ قاجاریان از این بازار بازدید کرده اند، دربارهٔ آن اطلاعاتی ارائه داده اند.
بسیاری از گردشگران و جهانگردان نظیر ابن بطوطه، مارکو پولو، جاکسن، اولیای چلبی، یاقوت حموی، گاسپار دروویل، الکسیس سوکتیکف، ژان شاردن، اوژن فلاندن، جان کارت رایت، جملی کاردی، کلاویخو، رابرت گرنت واتسن، حمدالله مستوفی و مقدسی از رونق و شکوه بازار تبریز تمجید کرده اند. این بازار با داشتن حدود ۵٬۵۰۰ باب حجره، مغازه و فروشگاه، ۴۰ گونه شغل، ۳۵ باب سرا، ۲۵ باب تیمچه، ۳۰ باب مسجد، ۲۰ باب راسته و راسته بازار، ۱۱ باب دالان، ۵ باب حمام و ۱۲ باب مدرسه، به عنوان اصلی ترین مرکز داد و ستد مردم تبریز و ایران شناخته می شود.
این مجموعه با نام مجموعه بازار تبریز در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۵۴ با شمارهٔ ثبت ۱۰۹۷ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. در سال ۲۰۱۰ نیز این مجموعه با شماره ثبت ۱۳۴۶ به عنوان یکی از میراث جهانی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.و اما با آتش سوزی گسترده در تاریخ ۹۸/۲/۱۹ بخشی از این بازار فروریخت و بیش از ۱۰۰ ها مغازه در شعله های ویران کننده سوخت.این حادثه۲۹ مجروح برجای گذاشت و تا به حال این حادثه غیر عمد بوده است این حادثه پس از ده سال دوباره تکرار شد

بازار تبریز

عکس بازار تبریز

بازار تبریز بزرگ ترین و مهم ترین بازار سرپوشیده در سطح جهان به شمار می رود که در شهر تبریز در ایران واقع شده است. این بازار با مساحتی حدود یک کیلومتر مربع، بزرگ ترین بازار سرپوشیدهٔ جهان است. بازار تبریز وسعت بازار به معنای چیست؟ در مردادماه سال ۱۳۸۹ خورشیدی در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. این بازار از بازارچه ها دالان ها، تیمچه ها سراها و کاروانسراهای متعددی تشکیل یافته است. پیش تر به جهت قرارگرفتن شهر تبریز بر سر چهارراه جادهٔ ابریشم و گذر روزانهٔ هزاران کاروان از کشورهای مختلف آسیایی، آفریقایی و اروپایی از آن، این شهر و بازار آن از رونق بسیار خوبی برخوردار بوده است.
نام اظهارشده در فهرست میراث جهانی یونسکو
این بازار حدود ۳ سدهٔ پیش و پس از وقوع زمین لرزهٔ تاریخی تبریز در سال ۱۱۹۳ قمری توسط نجفقلی خان دنبلی حاکم وقت تبریز بازسازی شده است. بازار تبریز در سال ۱۳۵۴ خورشیدی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. تاریخ بنای این مجموعه مشخص نیست؛ ولی بسیاری از جهان گردانی که از سدهٔ چهارم هجری تا دورهٔ قاجاریان از این بازار بازدید کرده اند، دربارهٔ آن اطلاعاتی وسعت بازار به معنای چیست؟ ارائه داده اند.
بسیاری از گردشگران و جهانگردان نظیر ابن بطوطه، مارکو پولو، جاکسن، اولیای چلبی، یاقوت حموی، گاسپار دروویل، الکسیس سوکتیکف، ژان شاردن، اوژن فلاندن، جان کارت رایت، جملی کاردی، کلاویخو، رابرت گرنت واتسن، حمدالله مستوفی و مقدسی از رونق و شکوه بازار تبریز تمجید کرده اند. این بازار با داشتن حدود ۵٬۵۰۰ باب حجره، مغازه و فروشگاه، ۴۰ گونه شغل، ۳۵ باب سرا، ۲۵ باب تیمچه، ۳۰ باب مسجد، ۲۰ باب راسته و راسته بازار، ۱۱ باب دالان، ۵ باب حمام و ۱۲ باب مدرسه، به عنوان اصلی ترین مرکز داد و ستد مردم تبریز و ایران شناخته می شود.
این مجموعه با نام مجموعه بازار تبریز در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۵۴ با شمارهٔ ثبت ۱۰۹۷ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. در سال ۲۰۱۰ نیز این مجموعه با شماره ثبت ۱۳۴۶ به عنوان یکی از میراث جهانی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.و اما با آتش سوزی گسترده در تاریخ ۹۸/۲/۱۹ بخشی از این بازار فروریخت و بیش از ۱۰۰ ها مغازه در شعله های ویران کننده سوخت.این حادثه۲۹ مجروح برجای گذاشت و تا به حال این حادثه غیر عمد بوده است این حادثه پس از ده سال دوباره تکرار شد

دانشنامه آزاد فارسی


بزرگ ترین بازار ایران، در محدودۀ مهران رود و خیابان های دارایی، شهدا و فردوسی. بازاری بسیار قدیمی است که در دورۀ ایلخانان مغول انسجام و در دوره های صفویان و قاجار گسترش یافته است. طی قرن های متمادی از مراکز مهم داد و ستد در شمال ایران بوده و وسعت، سبک معماری، طرح مغازه ها، کثرت تیمچه ها و خان ها، وجود انواع مشاغل، و مسجد و مدرسۀ بسیار، آن را در میان بازارهای ایران شاخص کرده است. در نوشته های بیشتر وسعت بازار به معنای چیست؟ سیاحان اروپایی توصیف شده و به نوشته شاردن سیاح معروف فرانسوی، که در دورۀ صفوی مدتی در ایران به سر می برد، ۱۵هزار مغازه داشت. بازار تبریز ۱ کیلومتر مربع مساحت دارد و از دو راسته اصلی و سرپوشیدۀ شمالی جنوبی و شرقی غربی تشکیل شده که به وسیلۀ راسته های فرعی که در فاصله های آن ها کاروان سراها و تیمچه ها، که اغلب سه طبقه اند، قرار گرفته اند، به یکدیگر متصل شده اند. مهم ترین ورودی بازار در انتهای خیابان فردوسی است. در بازار تبریز ۲۹ مسجد ازجمله، مسجدهای حسن پادشاه، مسجد صادقیه در بازار صادقیه با ۳۰ گنبد ضربی و ۳۰ ستون سنگی، مسجد قزللی یا خزینه، و مقبرۀ شاه؛ با نُه مدرسه ازجمله نصریه و طالبیه، و ۷۷ بازار، بازارچه، تیمچه و سرا وجود دارد. بناهای قدیمی بازار بر اثر جنگ ها و زلزله ها از بین رفته اند و مهران رود، و خیابان های دارایی و شاهپور (ارتش شمالی کنونی) قسمت های آن را از هم جدا کرده اند. قیصریۀ بازار در دورۀ اوزون حسن آق قویونلو ساخته شده و در دورۀ زندیان بازارچه هایی پشت دروازه های شهر ساخته شده که با بازار مرکزی ارتباط داشتند و از آن میان، بازارچه های رنگی، درب باغمیشه، سرخاب، شتربان، درب استانبول و درب گجیل هنوز باقی اند. از بخش های مهم، مشهور و زیبای بازار تبریز می توان از بازار، کاروان سرا و تیمچۀ امیر ساخته امیرنظام زنگنه والی آذربایجان در ۱۲۵۵ق با ۱۱۲ مغازه که ۱۰۲ مغازه آن طلافروشی است و تیمچۀ هشت ضلعی آن عظیم ترین گنبد تزیین شدۀ بازار را دارد؛ تیمچۀ بسیار زیبای مظفریه از سال ۱۳۰۵ق که به داد و ستد فرش اختصاص دارد؛ سرای سه طبقه در عباسی؛ مجموعه میرزا شفیع از دورۀ قاجار شامل تیمچه، سرا و بازارچه که به راسته بازار و دلاله زن بازار راه دارد؛ سرای خان شامل دالان، حمام و تعدادی مغازه؛ بازار شیشه گر خانه که در گذشته محل تولید و عرضه شیشه و بلور بود و پررفت و آمدترین قسمت بازار است؛ سرای آلمانی ها، سرای صاحب دیوان، تیمچۀ حاج صفرعلی با گنبدی بسیار بزرگ؛ سرای شاهزاده با سرای دودری ها؛ قیزبستی بازار شامل چند تیمچه و دالان؛ دالان خونی که به سبب قتل داروغه ای به این نام معروف شده است؛ بازارچه امیرقاپو یا درب آهنی؛ بازار حرم خانه؛ دالان میانه؛ بازار صفی و سرای گرجی لر نام برد. اداره های دادگستری و دارایی تبریز مجاور بازار تبریزند.

بازار قیصریه

عکس بازار قیصریه

مختصات: ۳۲°۳۹′۴۷″ شمالی ۵۱°۴۰′۳۱″ شرقی / ۳۲٫۶۶۳۰۶°شمالی ۵۱٫۶۷۵۲۸°شرقی / 32.66306; 51.67528
بازار عریان
هارونیه
نیم آورد گلشن
مخلص
سماورسازها
مقصودبیک
بازار قیصریه بازاری است در بافت تاریخی اصفهان که عمدتاً به فعالیت فرش فروشان اختصاص دارد. سردر قیصریه، ورودی این بازار است. این بازار که با نام بازار سلطانی نیز خوانده می شود، از بزرگترین و مجلل ترین مرکز خرید و فروش در دوران صفویه بوده است و در سال ۱۰۲۹ هجری قمری (دوران صفویه) در شمال میدان تاریخی نقش جهان ایجاد گردید که این میدان را به میدان عتیق (کهنه) و اصفهان عصر سلجوقی مربوط می کند.
ساختار بازار قیصریه در دو طبقه مرتفع ساخته شده که طبقه بالا به امور دفتری و بازرگانی اختصاص داشت و در طبقه پایین مغازه های اصناف گوناگون در کنار هم مستقر بوده اند که از این بازار بزرگ و مجلل بازارهای دیگری منشعب می شدند و برخی از آن ها هنوز هم فعال بوده و به مشاغل مختلف اختصاص دارند.
برخی از راسته های این بازارها عبارت اند از:

دانشنامه آزاد فارسی

بازار قیصریه (اصفهان).
بازار قِیصریّه (اصفهان)
بازار قِیصریّه
شمال میدان نقش جهان و مقابل مسجد شاه (مسجد امام) در اصفهان. در منابع قرن ۴ق از آن یاد شده است. در دورۀ شاه عباس اول صفوی با گسترش بازار قدیم اصفهان احداث شد و مرتبط کنندۀ شهر قدیمی به بافت جدید پایتخت ایران بود.۱۱.۵ میل مربع مساحت داشت. سردر سه طبقۀ هلالی شکل گنبدمانند کاشی کاری و مقرنس کاری باشکوه و مجلل دارد که چون برج قوس را نماد شهر اصفهان می دانستند، صورت فلکی آن، همچنین صحنۀ جنگ شاه عباس با ازبک ها، صحنه شکار شاه و تصاویر زنان و مردان اروپایی اثر رضا عباسی بر کاشی ها و در وسط سردر نقش خورشید تصویر شده است. بالای سردر ساعت بزرگی نصب بود که بعدها به ناقوس تبدیل شد. طبقۀ سوم سردر نقاره خانه بود که تا اوایل دورۀ پهلوی، هنگام طلوع و غروب خورشید در آن نقاره می زدند. حجره ها و ایوان های نقاره خانه با نقاشی ها و گچ بری هایی شبیه به طبقۀ ششم بنای عالی قاپو تزیین شده بود که در ۱۳۰۷ش تغییر پیدا کرد. در دو طرف سردر، سکوهای بلند از سنگ یشم و سماق و محل عرضه و فروش مروارید و جواهرات بود. در دورۀ ناصرالدین شاه یک حاشیۀ کاشی کاری و یک کتیبه به سردر اضافه شد. جلو سردر حوض بسیار بزرگی بود که چهار بازار شاهی از آن جا شروع می شد و امروز به جای آن یک باغچه است. از جمله بخش های بازار قیصریه یا قیساریه که بازار شاه و بازار شاهی نیز نامیده می شد، ضرابخانۀ سلطنتی، چهارسوی منحصربه فرد ضرابخانه، سرای معروف شاهی، کاروان سرای شاه، بازار درخت سوخته، بازار گلشن، بازار قنادها، کلاه دوزان، و بازار چخماق سازها، چند حمام از جمله حمام گود، چند مدرسه از جمله مدرسۀ صدر و چند دروازه اختصاصی بود و به بازار وسعت بازار به معنای چیست؟ چیت سازها و چهارسوی زیبای آن و دارالشفاء ختم می شد. در قسمتی از طبقه دوم بازار، بازار مولتانی ها بود که پارچه فروشان هندی در آن به کسب و کار اشتغال داشتند. چهارسوی بازار ساروتقی معروف به قهوه کاشی ها از بازار قیصریه منشعب می شود. بازار قیصریه امروز محل عرضۀ صنایع دستی اصفهان از جمله اشیای مسی قلمزنی و پارچه های قلمکار است.

بازار قیصریه (لار). بازار قیصریّه (لار)
(یا: چهار بازار) از قدیمی ترین بازارهای ایران، در شهر لار. در منابع، متعلق به دورۀ ملوک گرگینی لار معرفی و در سال ۱۰۱۵ق و دورۀ شاه عباس اول تعمیر کلی شده است. طرح آن در احداث چند بازار دیگر ایران ازجمله بازارچه بلند اصفهان و بازار وکیل شیراز مورد استفاده قرار گرفته است. بنای اصلی از سنگ و گچ بوده است. از چهار دالان شمالی جنوبی به طول۱۲۴.۴ متر و شرقی غربی به طول۱۱۷.۶ متر تشکیل شده است که در محل یک چهارسوق هشت ضلعی به ابعاد ۱۳.۵×۱۳.۵ متر یکدیگر را قطع می کنند. گنبدی سنگی به ارتفاع ۱۸ متر بر فراز آن قرار دارد و در چهار گوشۀ آن چهار مغازه است که پیرامون پشت آن ها بازاری به عرض سه تا چهار متر دور می زند. بازار از سطح خیابان پله می خورد و دو ورودی جنوبی آن از میدان لار آغاز و به محله های قدیمی و شمالی بازار ختم می شود. مطابق کتیبۀ ورودی غربی آن، بازار در دورۀ ناصرالدین شاه قاجار نیز تعمیر شده است. کاروان سراها و تیمچه هایی از دورۀ صفویان در کنار بازار باقی است، از جمله بازار جنوب شرقی میدان لار که چهار ایوان بسیار جالب در چهار گوشۀ آن به چشم می خورد. در دو طرف دالان شمالی جنوبی سیزده زوج حجره یا مغازه و در دو طرف دالان دیگر چهارده زوج مغازه قرار دارد که در گذشته هر یک ایوانی داشته اند و درهای قدیمی آن ها باقی است.

فراکاب چیست؟ پورتفویی به وسعت بورس ایران داشته باشید

شرکت های فراکاب بورس ایران چیست؟ | کالج تی بورس

فراکاب از آن دسته از مفاهیم بورسی است که آگاهی از معنای آن، دریچه جدیدی از سازوکار معاملات اوراق بهادار و سهام بورس ایران را روی شما باز می‌کند. یکی از ضررهای پنهانی معامله‌گران فعال در بورس این است که به صورت کامل از مفاهیم کاربردی و کمتر شناخته شده بورس آگاه نیستند.

خرید و فروش نمادهای خاص بازار که عمداً توسط برخی از افراد کم‌رنگ جلوه داده شدند، می‌تواند سودهای جذابی برای شما خلق کند و یا حتی به صورت مستمر برای شما سودآوری داشته باشند.

امروز قصد داریم در مقاله فراکاب چیست به یکی از بخش‌های احتمالاً ناشناخته دنیای بورس برای اکثر معامله‌گران سفر کنیم که در سبزپوش کردن پرتفوی شما، بی‌تأثیر نیست.

در این مقاله چه می‌آموزیم؟

 1. فراکاب چیست؟
 2. معرفی بازارهای بزرگ بورس ایران
 3. نحوه سودآوری از فراکاب
 4. تأثیرات اقتصاد جهانی بر فراکاب

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

 1. سرمایه گذاران و معامله گران بازار بورس
 2. افرادی که قصد سرمایه‌گذاری بلند مدت روی نمادهای بورسی را دارند
 3. علاقه مندان به شناخت مویرگی انواع معاملات اوراق بهادار در ایران.

معنی کلمه فراکاب چیست؟

فراکاب مخفف چهار کلمه “فرابورس”، “بورس کالا”، “بورس انرژی”، “بورس اوراق بهادار و سهام” است. که مجموعاً این چهار شرکت را به عنوان بزرگترین بازارهای بورس ایران می‌شناسیم.

هر کدام از این چهار شرکت اصلی بازار بورس ایران، علاوه بر هماهنگی‌ها و خدماتی که برای فعالیت نمادهای بورسی فعال در حوزه خود فراهم می‌کنند، خودشان نیز دارای نمادهای بورسی هستند و معامله‌گران می‌توانند از خرید و فروش آنها سود کسب کنند.

نماد بورسی چهار شرکت بورس اوراق بهادار، بورس کالا، بورس انرژی و فرابورس به ترتیب عبارت است از؛ بورس، کالا، انرژی3 و فرابورس.

شرکت های فراکاب نمونه مشابهی در بازار بورس ندارد و تنها یک شرکت از هر کدام از آنها موجود است. به عنوان مثال، ممکن است دو شرکت فعال در زمینه پتروشیمی وجود داشته باشد، اما دو شرکت بورس کالا وجود نخواهد داشت.

شیوه فعالیت شرکت های فراکاب

کسب سود از شرکت های فراکاب | کالج تی بورس

کسب سود از شرکت های فراکاب وسعت بازار به معنای چیست؟ | کالج تی بورس

فراکاب ها با هر شرکت دیگری در بازار بورس متفاوت‌اند. شرکت های فراکاب نیازی به پرداخت هزینه برای تهیه مواد خام اولیه برای تولید محصولات یا ایجاد یک سیستم خدماتی ندارند.

مخارج این شرکت‌ها به واسطه کارمزدهایی که از خرید و فروش سهام معامله شده بین خریداران و فروشندگان و ارائه خدمات تأمین می‌شود.

اجزای تشکیل دهنده فراکاب (معرفی بازارهای بزرگ بورس ایران)

شرکت های فراکابی عبارت‌اند از:

بورس کالا

بورس کالا در سال 1382 برای نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به خرید و فروش کالاهای مشخص و خاصی ایجاد شد.

معاملات اوراق مشتقه، فرآورده‌های پتروشیمی، فرآورده‌های معدنی و فلزات اساسی بخش مهمی از تبادلات بورس کالا را تشکیل می‌دهند. همچنین بازار بورس کالا فعالیت‌هایی در حل مشکلات بازارهای سنتی در زمینه بی‌کیفیتی محصولات و قیمت‌های حبابی دارد.

فرابورس

شرایط و قوانین پذیرش شرکت‌ها در بازار فرابورس، آسان‌تر از بازار بورس است.

معاملات بازار فرابورس مشابه بازار بورس برپایه سهام و اوراق بهادار است با این تفاوت که این سهام‌ها عمدتاً متعلق به شرکت‌های کوچک با درآمد کم است که مایل به ارائه گزارشات مالی متعدد در طول سال مالی نیستند.

تذکر این نکته خالی از لطف نیست که به علت نوپا بودن یا شفافیت کمتر شرکت‌های فعال در فرابورس، معاملات نمادهای فرابورسی نسبت به معاملات نمادهای بورسی از ریسک بیشتری برخوردار است.

بورس انرژی

بازار بورس انرژی جزو بازارهای نوپا و اساسی معاملات کالا در کشور است.

در بازار بورس انرژی حامل‌های انرژی نظیر گاز و نفت و بنزین معامله می‌شود و معمولا به علت اینکه باید این معاملات به صورت فیزیکی انجام شوند، معاملات بورس انرژی جزوی از معاملات بورس کالا نیز به شمار می‌آید.

به علت اهمیت بالای حامل‌های انرژی در اوضاع اقتصادی و تجارت بین‌المللی، بازار بورس انرژی با هدف نظارت و بررسی دقیق تبادلات دارایی‌ها و فرآورده‌های مبتنی بر حامل‌های انرژی ایجاد شد.

بازار بورس

اولین معاملات بازار بورس در ایران به بهمن ماه سال 1346 باز می‌گردد.

بازار بورس ایران مشابه بورس سایر کشورها با هدف رونق و توسعه اقتصادی و صنعتی ایجاد شد و در طی 30 سال پیشرفت قابل توجهی داشته است.

بازار بورس در اصل محل ملاقات سرمایه‎‌گذاران و اعضای پروژه‌های صنعتی و تولیدی برای انجام یک معامله برد برد است. شرکت‌ها و مجموعه‌های تولیدی و خدماتی با هدف تأمین سرمایه موردنیاز برای توسعه و عملیاتی ساختن برنامه‌های جدید، و سرمایه‌گذاران با هدف افزایش ارزش دارایی و سرمایه‌شان در بازار بورس کنار یکدیگر حاضر می‌شوند.

چگونه از شرکت های فراکاب سود کسب کنیم؟

همان‌طور که بیان کردیم در بازار بورس امکانات خرید و فروش مستقیم نمادهای فراکابی برای هر معامله گر فراهم است.

عمدتاً سرمایه‌گذاران بلند مدتی اقدام به خرید نماد فراکاب ها می‌کنند. زیرا این شرکت‌ها به صورت مداوم درآمد دارند و اصطلاحاً در بلند مدت درآمدهای آنها بر هزینه‌هایشان پیشی می‌گیرد. البته این به معنای زیان‌ده نبودن آنها نیست و مقصود ما برآیند مثبت نوسانات قیمتی آنها در بلند مدت است.

در نتیجه پیشنهاد می‌کنیم با رعایت مدیریت سرمایه دقیق، بخشی معینی از سبد سرمایه گذاری خود را به یکی از نمادهای فراکابی اختصاص دهید.

آیا اقتصاد جهانی بر فراکاب ها تأثیر می‌گذارد؟

شرکت های فراکاب جزو معدود مجموعه‌هایی هستند که تحریم‌های اقتصادی و نوسانات ارزش دلار در داخل کشور تأثیری بر فعالیت آنها نمی‌گذارد.

فراکاب ها در دسته شرکت‌های خدماتی قرار می‌گیرند که گردش مالی آنها بیشتر مبتنی بر دریافت کارمزد از کاربران است. از این رو طبیعی است که برای مثال نوسانات قیمت دلار به طور مستقیم تأثیری بر مخارج و هزینه‌های آنها ندارد.

از طرفی بدیهی است که هرگونه قانون یا دستور کار جدیدی در رابطه با نرخ کارمزد دریافتی در سازمان بورس بر میزان بازدهی شرکت های فراکاب تأثیرگذار است و می‌تواند موجب افزایش سود یا کسر بودجه آنها شود.

نتیجه گیری از مقاله کاربردی فراکاب ها

فراکاب اختصاری از نام چهار بازار محوری بورس در ایران یعنی بازار فرابورس، بورس کالا، بورس انرژی و بازار بورس اوراق بهادار است.

شرکت های فراکاب ماهیتی یگانه دارند و هیچ شرکت مشابهی مانند آنها در بازار بورس فعالیت نمی‌کند.

فراکاب ها به علت درآمد مستمری که کسب می‌کنند، معمولا در بلند مدت بازدهی خوبی برای سرمایه‌گذاران دارند. شما می‌توانید با جستجوی نمادهای کالا، فرابورس، بورس و انرژی3 در هر کدام یک از این چهار شرکت با رعایت مدیریت سرمایه، سرمایه‌گذاری کنید.

نوسانات نرخ دلار و تحریم‌ها به‌طور مستقیم تأثیری بر ارزش فراکاب ها نمی‌گذارند. چراکه محوریت درآمد این شرکت‌ها برپایه کارمزد معاملات انجام شده بر روی آنها است.

در بلاگ آموزشی کالج تی‌بورس سعی در آگاه کردن شما عزیزان از فرصت‌ها و مفاهیم کمتر شناخته شده بازار بورس ایران و جهان داریم. برای دریافت صفر تا صد آموزش بورس ایران به صورت حرفه‌ای می‌توانید با واحد پشتیانی کالج تی‌بورس ارتباط برقرار کنید.

در دوره آموزش بورس ، یکی از قدرتمندترین استراتژی های معاملاتی بورس ایران ابداعی کالج تی‌بورس را برای کسب سود حداکثری از بازار خدمت شما عزیزان ارائه می‌کنیم.

بخش بندی بازار چیست | معیارهای تقسیم بندی بازار

بخش بندی بازار چیست | معیارهای تقسیم بندی بازار

تقسیم‌ بندی بازار است از فرایند تقسیم بازارها به زیر مجموعه‌های مشخص که در آن ها، مشتریان دارای رفتار ها نیاز های یکسانی هستند و هر یک از این مجموعه ها را می‌توان به عنوان یک بازار هدف قلمداد کرد و با راهبرد (استراتژی) های مشخص به آن ها دسترسی پیدا کرد.

همچنین تقسیم‌ بندی بازار ، به معنای (فرآیند) ارزیابی جذابیت های هر بخش از بازار و گزینش یک یا چند بخش از این بازار (بازار هدف) با بالاترین درآمد بالقوه، به عنوان مشتری یا مشتریان، نیز آمده در حقیقت، تقسیم‌ بندی یا بخش‌بندی بازار ، فرآیندی جهت تشخیص و مجزا کردن ویژگی های خریداران، به منظور انتخاب بازارهایی که سازمان می‌خواهد یا می‌تواند محصولاتش را به آن ها عرضه کند، می‌باشد؛ همچنین طراحی محصولات و برنامه های بازاریابی برای پاسخگویی به احتیاجات خریداران مورد نظر است. برای مثال، در بازاریابی جدید، شرکت ها تمایل دارند پوشاک بچه گانه، زنانه مردانه و حتی پوشاک ویژه مدارس تولید کنند.

بازار از خریداران تشکیل می‌شود و خریداران، تفاوت های فراوانی با یکدیگر دارند. خریداران اغلب از نظر خواسته (نوع و طریقه برآورده کردن یک نیاز)، دسترسی به منابع، محل جغرافیایی، نوع نگرش و شیوه خرید با هم تفاوت دارند. ازاین‌رو سازمان ها از طریق تقسیم‌ بندی بازار، بازارهای بزرگ، ناهمگون و یا نامتجانس را به بخش های کوچک‌تر (خرده بازارها) تقسیم می‌کنند تا بتوانند کالاها و خدماتی را که نیاز های منحصربه‌فرد مشتریان را تأمین می‌نماید، به این بازارها برسانند.

تقسیم بازار از جمله مباحثی است که در متون جدید بازاریابی مورد تأکید قرار گرفته است. در عصر ما با توجه به وسعت بازار، تنوع فراوان در نوع کالاها، تفاوت در سبک زندگی، سلیقه مصرف‌کنندگان و به طور کلی وجود تفاوت های اقتصادی و فرهنگی در گروه های مختلف جامعه، فعالیت برای مؤسسات بازرگانی مشکل خواهد بود. به کارگیری روش های یکسان در بازاریابی، بدون توجه به تفاوت های موجود در بازار، رضایت همه خریداران را جلب نمی‌کند.

همچنین محدود بودن منابع مالی و فنی بسیاری از مؤسسات تولیدی، اجازه نمی‌دهد که آن ها انواع خطوط تولیدی داشته باشند و انواع گوناگون کالاها و خدمات را برای گروه های مختلف مصرف‌کننده عرضه کنند. البته در مواردی مانند بعضی خدمات بهداشتی و فرهنگی و کالایی که مورد استفاده آن برای همگان یکسان است (مثل دارو) که تنوع چندانی در آن نمی‌تواند وجود داشته باشد، موضوع تقسیم‌ بندی بازار اهمیتی ندارد و یک کالا یا خدمت را برای گروه های مختلف مصرف‌کننده می‌توان عرضه کرد.

در تقسیم‌ بندی بازار به نوع بازارها، ابتدا از نظر انگیزه خرید باید توجه داشت:

 • بسیاری از کالاها و خدمات جنبه مصرفی داشته و به اصطلاح، بازارهای مصرفی را تشکیل می‌دهند.
 • برخی دیگر از کالاها و خدمات، کاربری صنایع را داشته و بازارهای صنعتی را شکل می‌دهند.

بخش‌بندی بازار

معیار های بخش‌ بندی بازار عبارتند از:

معیار های جغرافیایی:

در تقسیم‌ بندی جغرافیایی، بازار را از نظر جغرافیایی به مناطق مختلف طبقه‌بندی می‌کنند، مثل: کشور، منطقه، ایالت، شهرستان، شهر و محله. ممکن است یک شرکت تصمیم بگیرد در یک یا چند منطقه جغرافیایی فعالیت کند؛ یا این که در همه مناطق (با در نظر گرفتن ویژگی های هر منطقه و اختلاف آن ها) به فعالیت بپردازد. بسیاری از شرکت ها به جای شهر های بزرگ که رقابت در آن ها زیاد است، ترجیح می‌دهند در شهر های کوچک فعالیت کنند.

مشخصات جمعیتی:

تقسیم‌ بندی بر مبنای ترکیب جمعیت، بدان معنی است که بازار، بر اساس متغیر هایی چون سن، جنس، تعداد اعضای خانواده، چرخه حیات خانواده، درآمد، شغل، میزان وسعت بازار به معنای چیست؟ تحصیلات، منصب، نژاد، ملیت طبقه‌بندی و … تقسیم شود و.

متغیر های جمعیتی در مقایسه با سایر متغیرها، راحت‌تر قابل اندازه‌گیری هستند و معمولاً نیاز ها، خواست ها و میزان مصرف، با متغیرهای جمعیتی رابطه مستقیم داشته و تغییر می‌کنند. بسیاری از شرکت ها برای جوانان و نوجوانان، محصولات ویژه‌ای تولید می‌کنند. حتی نوع تبلیغ محصولات و خدمات با توجه به سن مشتریان متفاوت است.

ملاک های روان نگاری:

تقسیم‌بندی بازار بر اساس عوامل روانی باعث می‌شود که خریداران را بر اساس شیوه زندگی یا ویژگی های شخصیتی، به چندین گروه تقسیم‌بندی کنند. افرادی که در یک گروه قرار می‌گیرند، می‌توانند از نظر روانی باهم تفاوت های زیادی داشته باشند. بازاریابان موفقی که در تقسیم‌بندی بازار از مسائل روانی مثل شخصیت استفاده می‌کنند، می‌کوشند برای محصولات خود، ویژگی های جالب (از لحاظ شخصیتی) قائل شوند.

معیار های رفتاری:

در تقسیم‌ بندی بر مبنای رفتار، گروه های مصرف‌کننده را بر اساس میزان دانش و معلومات، نگرش نحوه استفاده یا نوع واکنش نسبت به محصول، طبقه‌بندی می‌کنند. بسیاری از بازاریاب ها معتقدند که برای شروع تقسیم‌ بندی بازار، متغیر های رفتاری، مناسب ترین گزینه هستند.

برنامه‌ریزی بازارهای صنعتی را نیز می‌توان بر اساس متغیر های قسمت قبل تقسیم‌ بندی کرد. ولی برای تقسیم بازار های صنعتی از عوامل و متغیر های دیگر نیز استفاده می‌شود که در زیر به آن ها اشاره می‌شود:

ویژگی های عملیاتی:

این ویژگی ها، شامل متغیرهای تکنولوژی، وضعیت استفاده کننده و قابلیت های مشتری است.

شیوه های خرید:

این شیوه ها، شامل متغیر هایی مانند سازمان خرید، معیارهای خرید و سیاست های خرید است.

عوامل وضعیتی:

عوامل وضعیتی، متغیر هایی مانند فوریت، کاربرد ویژه و میزان سفارش را شامل می‌شود.

ویژگی های شخصی:

این ویژگی ها، متغیر هایی مانند مشابهت خریدار و وسعت بازار به معنای چیست؟ فروشنده، مخاطره پذیری و وفاداری را شامل می‌شود.

تقسیم‌بندی بازارهای بین‌المللی نیز بر اساس متغیر های کلانی مانند متغیر های جغرافیایی (مثل اروپای غربی و خاورمیانه)، اقتصادی (مثل درآمد و سطح توسعه اقتصادی)، سیاسی (مثل ثبات سیاسی و مقررات قانونی مرتبط) و فرهنگی (مثل زبان و مذهب) انجام می‌شود.

بازار هدف و تقسیم بازار

معمولاً شرکت ها، استراتژی های زیر را در مواجهه با بازار و تعیین سطح و نوع فعالیت در بازار به کار می‌گیرند:

تقسیم‌ بندی نکردن بازار (بازاریابی انبوه):

بازاریابی انبوه ، مستلزم این است که یک محصول، به صورت انبوه تولید، به صورت انبوه توزیع و به صورت انبوه تبلیغ و ترویج شود و همه این کارها برای همه مصرف‌کنندگان به صورت یکسان انجام شود.

تقسیم‌ بندی کامل بازار (بازاریابی خرد):

مؤسسات، هنگام استفاده از بازاریابی تقسیم‌ بندی شده، می‌کوشند بخش های مختلف بازار را تفکیک نمایند و در هر یک از این بخش ها، کالاها یا خدماتی را عرضه کنند که با نیاز های هر یک از بخش ها سازگار باشد. در این استراتژی، مؤسسات می‌کوشند تا برنامه های بازاریابی و محصولات، متناسب با افراد و مناطق خاص باشد.

بازاریابی مبتنی بر بخش هایی از بازار (بخش هایی ویژه از بازار):

بازاریابی مبتنی بر بخش هایی از بازار، روشی است که بین بازاریابی انبوه و بازاریابی خرد قرار دارد. در این روش، در درون هر بخش از بازار، زیر مجموعه ها یا گروه هایی از مشتریان را شناسایی می‌کنند که در پی ترکیب خاصی از مزایا هستند.

تقسیم بازار ، هسته مرکزی استراتژی بازاریابی است؛ چرا که استراتژی بازاریابی از دو بخش اساسی تشکیل شده است: یکی انتخاب بازار هدف (به واسطه تقسیم‌ بندی بازار) و دیگری تدوین برنامه بازاریابی مؤثر برای موفقیت در بازار هدف.

تقسیم بازار برای مؤسسات می‌تواند دارای مزایای ذیل باشد:

 • با استفاده از اطلاعاتی که از هر خرده بازار به دست می‌آورند، می‌توانند متناسب با خرده بازارهای مختلف، بودجه های بازاریابی مناسبی را تخصیص دهند.
 • انتخاب بازار هدف برای مؤسسات را آسان‌تر کرده و ریسک تجاری یا بازرگانی را کاهش می‌دهد.
 • مؤسسات می‌توانند با بررسی بخش های مختلف بازار، بخشی را انتخاب نمایند که شرایط رقابتی آن با موقعیت آن ها انطباق بیشتری داشته باشد و از تهاجم رقبا در امان باشند.
 • مؤسسات می‌توانند احتیاجات هر قسمت بازار در قبال عرضه رقبا را آزمایش کنند و میزان رضایت مشتریان را بسنجند. چنانچه رضایت مشتریان در سطح پایینی باشد، می‌توانند از این موقعیت برای فروش تولیدات خود استفاده کنند.
 • با شناخت دقیق خرده بازارها و ایجاد تغییراتی در برنامه های تولیدی و عملیات بازاریابی خود، برای جلب رضایت بیشتر گروه های مصرف‌کننده تلاش کنند.

در بازاریابی مبتنی بر تقسیم بندی بازار ، سه مرحله باید پیموده شود:

1-تقسیم بازار :

تقسیم بندی بازار ، اقدامی است که بدان وسیله یک بازار را به چند گروه از خریداران که دارای ویژگی ها، نیازها یا رفتارهای متفاوت هستند، تقسیم می‌کنند؛ زیرا هر یک از این محصولات به آمیزه‌ای متفاوت از بازاریابی نیاز دارند.

2-هدف قرار دادن بازار:

پس از تعیین یا شناسایی گروه ها، موضوع هدف قرار دادن بازار مطرح می‌شود. هدف قرار دادن بازار، یعنی ارزیابی جذابیت های هر بخش از بازار و تعیین یک یا چند بخش از بازار که باید در آن به فعالیت پرداخت.

در این مرحله، مدیر بازاریابی با توجه به اهداف شرکت، امکانات مالی و فنی، کارکنان بازاریابی، توان رقابتی و خط‌مشی بازرگانی بازار هدف را انتخاب می‌کند. شرکت ها، معمولاً بخش هایی از بازار که می‌توانند بیش‌ترین ارزش را برای مشتری (و سود مناسب برای شرکت) به بار آورند و قادر به حفظ آن برای یک دوره بلند مدت باشند، به عنوان بازار هدف انتخاب می‌کنند. شرکت برای اینکه بتواند بهترین بخش های بازار را مورد هدف قرار دهد، باید نخست، میزان رشد، اندازه، جذابیت ساختاری، سازگاری منابع و هدف های شرکت یا هر بخش از بازار را مورد ارزیابی قرار دهد.

3-تعیین جایگاه بازار (Market Position):

مقصود از تعیین جایگاه (وضع) در بازار این است که شرکت، موضع رقابتی خود را از نظر محصول تعیین می‌نماید؛ یعنی شرکت تلاش می‌کند که نحوه ادراک مصرف‌کنندگان از محصول در مقایسه با نحوه ادراک آن ها از محصول رقبا متمایز باشد.

تقسیم بندی بازار و بخش‌ بندی بازار

برای تقسیم‌ بندی مشتریان و خرده بازارها، باید معیار های گوناگونی مورد توجه قرار گیرد. پنج معیار اصلی تقسیم بازار عبارتند از:

1-قابلیت افزایش سود و بازده سرمایه‌گذاری:

اگر افزایش سود و بازده سرمایه‌گذاری، از طریق عدم تقسیم‌ بندی بازار به دست آید، نباید هیچ‌گونه تقسیم‌بندی‌ای صورت گیرد؛ بنابراین مناسب ترین روش برای تقسیم بازار روشی است که بیش‌ترین فرصت را برای سود ایجاد کند.

2-مشابه بودن نیازهای خریداران در هر قسمت:

خریداران بالقوه در هر قسمت از بازار، باید بر مبنای فعالیت های بازاریابی، مانند طرح و شکل محصولات مورد نیاز یا نوع تبلیغات، با هم شباهت هایی داشته باشند.

3- متفاوت بودن نیاز های خریداران در قسمت های گوناگون بازار:

اگر نیاز های خریداران در قسمت های مختلف بازار، کاملاً متفاوت نیستند، تقسیمات را باید محدود کرد. ضمن هر قسمت مجزا، معمولاً فعالیت های بازاریابی متفاوتی را می‌طلبد که هزینه های بیشتری نیز ایجاد می‌کند.

4-امکان فعالیت بازاریابی برای دستیابی به یک قسمت:

دستیابی به یک قسمت بازار ، نیازمند فعالیت بازاریابی کارا و سازنده است. اگر این فعالیت، امکان‌پذیر نیست، نباید بازار را تقسیم کرد.

5-سهولت و هزینه تقسیم بازار:

مدیر بازاریابی باید طرح تقسیم بازار را وسعت بازار به معنای چیست؟ به سهولت و با هزینه پایین (متناسب با نوع طرح، بازار و منافع متصور آن)، اجرا کند.

در انتخاب بخش‌بندی جذاب و اثر بخش به 5 مسئله زیر باید توجه کنیم:

 • قابلیت اندازه‌گیری: بخش های بازار از نظر اندازه و قدرت خرید باید قابل سنجش باشد.
 • قابل دسترس بودن: بخش ها باید به طور اثر بخش قابل دسترس باشند.
 • قابل توجه بودن: بخش ها به اندازه کافی بزرگ بوده و یا قابل توجه باشند.
 • قابلیت افتراق: بخش ها باید واکنش های مختلفی به برنامه ها و آمیزه بازاریابی نشان بدهند (با هم تداخل نداشته باشند)
 • قابل اجرا بودن: برنامه های اثر بخش را باید به‌گونه‌ای طرح‌ریزی کرد که متناسب با بخش های مورد نظر باشند.

در عمل برای بخش‌بندی از 5 گام زیر استفاده نمایید:

 • بخش‌بندی بر مبنای نیازها
 • شناسایی بخش
 • جذابیت بخش
 • سوددهی بخش
 • تعیین موقعیت بخش

این مقاله بخشی از «کتاب ترفندهای بازاریابی و تبلیغات اینترنتی اثر سید حسین رجاء » است. برای تهیه کتاب کامل لطفا بر عکس زیر کلیک کنید.

بازار فارکس – نکات تکمیلی

بازار های مالی، بازار مشتقات

بازار فارکس یک بازار مالی پیچیده ای می باشد و به منظور داشتن معاملات سودآور در این بازار، علاوه بر نکات عمومی باید نکات تخصصی آن را هم بدانیم. لذا در این مقاله سعی می شود نکات تکمیلی بازار فارکس به زبان ساده بیان شود.

جفت­ های فارکس

نکات تکمیلی بازار فارکس

در حین مبادله ارزها، آنها به صورت جفت لیست می­شوند؛ برای مثال به صورت USD/CAD، EUR/USD یا USD/JPY جفت می­شوند. این جفت­ها نشاندهنده ارزش دلار ایالات متحده (USD) در مقابل دلار کانادا (CAD)، ارزش یورو (EUR) در مقابل USD و ارزش USD در مقابل ین ژاپن (JPY) می­باشند.

همچنین هر یک از این جفتها دارای یک قیمت مرتبطی همانند 1.2569 وسعت بازار به معنای چیست؟ می­باشند. در صورتیکه این قیمت در مورد جفت USD/CAD وجود داشته باشد، به این معنا خواهد بود که برای خرید هر یک USD باید 1.2569 CAD هزینه کرد. در صورتیکه این قیمت افزایش یابد و به 1.3336 برسد، در این صورت برای خرید هر یک USD باید 1.3336 CAD هزینه کرد. در واقع ارزش USD افزایش می یابد (در نقطه مقابل ارزش CAD کاهش می­یابد) چرا که برای خرید هر یک USD باید مقدار بیشتری CAD هزینه کرد.

لات­های فارکس (Forex lots)

لات­های فارکس (Forex lots)

در بازار فارکس ارزها بر مبنای لات­ها مبادله می­شوند که به عنوان لات­های میکرو، مینی و استاندارد شناخته می­شوند. یک لات میکرو عبارت از 1000 واحد ارز مورد نظر، یک لات مینی عبارت از 10000 ارز مورد نظر و یک لات استاندارد عبارت از 100000 لات مورد نظر می­باشد. این مورد متفاوت از زمانی است که شما به بانک می روید و می­خواهید 450$ را برای مسافرت خودتان تبدیل کنید. در حین مبادله در بازار فارکس الکترونیک، مبادلات در بلوک­های مشخص شده­ای از ارز صورت می­گیرد، ولی شما هر چقدر بلوک که تمایل داشته باشید، می توانید معامله کنید. برای مثال شما می­توانید هفت میکرو لات (7000) یا سه مینی لات (30000) یا 75 استاندارد لات (75000) معامله کنید.

وسعت بازار فارکس در چه اندازه­ای است؟

بازار فارکس به دلایل مختلف یک بازر منحصر بفردی است که اصلی­ترین دلیل آن عبارت از اندازه این بازار می­باشد. معمولا حجم مبادله صورت گرفته در این بازار خیلی بزرگ است. برای مثال بر اساس گزارشی که بانک تجارت بین­المللی در سال 2016 گزارش کره است، در آوریل 2016 به طور متوسط ارزش معاملات صورت گرفته در طول هر روز برابر با 5.1 میلیارد دلار بوده است.

بزرگترین بازارهای مبادله ارز خارجی در اصلی ترین مراکز مالی جهان (شامل لندن، نیویورک، سنگاپور، توکیو، فرانکفورت، هنگ­کنگ و سیدنی) قرار دارند.

چگونه می­توان در فارکس معامله کرد؟

در اکثر مراکز مالی موجود در جهان بازار فارکس به صورت 24 ساعته و 5 روز در طول هفته باز است. این بدان معنا است که شما در هر زمانی از هفته می­توانید اقدام به خرید یا فروش ارزها کنید.

در گذشته مبادله ارزهای خارجی منحصر به دولت­ها، شرکت­های بزرگ و موسسات خرید و فروش تامینی بوده است. ولی امروزه مبادله ارزهای خارجی به راحتی کلیک کردن بر روی ماوس می­باشد. قابلیت وصول یا دسترسی هیچ وقت به عنوان یک مشکل مطرح نبوده­ است و این بدان معنا است که هر کسی می­تواند اقدام به این کار بکند. شرکت­های سرمایه­گذاری، بانک­ها و کارگزاران فارکس خرده فروش زیادی وجود دارند که امکان باز کردن حساب­ها و مبادله ارزها را برای افراد مختلف فراهم می­کنند.

یک مثال

در وسعت بازار به معنای چیست؟ حین مبادله در بازار فارکس شما اقدام به خرید یا فروش ارز یک کشور خاص در مقابل یک کشور دیگر می­کنید. ولی هیچ نوع مبادله فیزیکی پول مابین دو طرف صورت نمی­گیرد. مبادله فیزیکی در کیوسک ارز خارجی صورت می­گیرد. برای مثال یک توریست ژاپنی را در نظر بگیرید که می­خواهد به برج تایمز نیویورک سیتی برود. این فرد می­تواند ین فیزیکی خودش را به دلار آمریکایی نقد تبدیل کند (و ممکن است یک هزینه­ای را بابت این تبادل پرداخت کند) و در حین مسافرت از دلار آمریکایی خودش استفاده کند. ولی در دنیای مربوط به بازارهای الکترونیک تاجران معمولا یک پوزیشنی را در مورد یک ارز خاص می­گیرند؛ معمولا این افراد انتظار دارند که ارزش ارزی که خریده­اند افزایش پیدا کند (یا در صورت فروش، ارزش ارز فروخته شده کاهش یابد) و در نتیجه این مبادله یک سودی کسب کنند.

معمولا یک ارز بر اساس یک ارز دیگری مورد مبادله قرار می­گیرد. در صورتیکه شما یک ارزی را بفروشید، در واقع یک ارز دیگری را به صورت همزمان می­خرید و در صورتیکه شما یک ارزی را بخرید، در واقع یک ارز دیگری را می­فروشید. در دنیای معاملات الکترونیک، سود از طریق تفاوت موجود مابین قیمت­های معاملاتی شما مشخص می­شود.

معاملات اسپات یا نقطه­ای (Spot Transactions)

معاملات اسپات یا نقطه­ای (Spot Transactions)

معاملات اسپات برای تحویل فوری صورت می­گیرد که معمولا این تحویل فوری برابر با 2 روز کاری در مورد اکثر جفت­های ارز می­باشد. استثنائیترین مورد مربوط به خرید یا فروش USD/CAD می­باشد که فقط در طول یک روز کاری تسویه می­شود. در محاسبه روزهای کاری، روزهای شنبه، یکشنبه و روزهای تعطیل مربوط به جفت معامله شده در نظر گرفته نمی­شود. تسویه معاملات اسپات در کریسمس و روز عید می تواند تا شش روز به طول بکشد. همچنین پول­ها بر اساس تاریخ تسویه مبادله می­شوند نه براساس تاریخ مبادله.

دلار آمریکا فعال­ترین ارز مورد مبادله می­باشد. بعد از دلار آمریکا، یورو، ین ژاپن، پوند بریتانیا و فرانک سوئیس به ترتیب فعال­ترین ارزهای مورد مبادله می­باشند.

حرکت­های بازار و تغییرات قیمت در نتیجه سفته­بازی­ها، قدرت و رشد اقتصادی و تفاوت­های موجود در نرخ بهره تعیین می­شود.

تغییر پوزیشن در فارکس

معمولا تاجران خرده تمایلی به تحویل گرفتن ارزهای خریداری شده ندارند. این افراد فقط می­خواهند از تفاوت موجود مابین قیمت­های مبادلاتیشان سود کسب کنند. به همین دلیل اکثر کارگزاران خرده هر روز به صورت اتوماتیک­وار پوزیشن ارزی خودشان را در 5 صبح به وقت EST تغییر می­دهند.

کارگزار پوزیشن­ها را تغییر می­دهد و با توجه به تفاوت موجود مابین دو ارز موجود در جفت مشخص شده، بدهی یا اعتبار ایجاد می­کند. این تجارت ادامه پیدا می­کند و فرد معامله کننده هیچ گونه نیازی به تحویل ارز یا تسویه کردن معامله ندارد. بعد از بسته شدن (closing) معامله، فرد معامله کننده بر اساس قیمت معامله اصلی و قیمتی که معامله بر اساس آن بسته می­شو، سود یا زیان خودش را شناسایی می­کند. بدهی­ها یا اعتبارات مربوط به تغییر پوزیشن می­تواند منجر به افزایش سود یا کاهش آن شود.

به دلیل اینکه بازار فارکس در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل می­باشد، اعتبار یا بدهی نرخ بهره مربوط به این روزها در چهارشنبه اعمال می­شود. بنابراین پوزیشن گرفته شده در 5 صبح چهارشنبه نسبت به سایر پوزیشن­ها، تاثیر سه برابری بر روی اعتبار یا بدهی ایجاد شده خواهد داشت.

معاملات فوروارد فارکس

هر نوع معامله فارکسی که یک روز بعد از معامله اسپات تسویه می­شود، به عنوان معامله فوروارد در نظر گرفته می­شود. قیمت از طریق تعدیل نرخ اسپات محاسبه می شود تا تفاوت نرخ بهره موجود مابین دو ارز محاسبه شود. میزان تعدیل به عنوان نقاط فوروارد نامیده می­شود. نقاط فوروارد فقط تفاوت نرخ بهره­ای موجود مابین دو بازار را نشان می­دهد. این نقاط معاملات آینده بازار اسپات را پیشبینی نمی­کنند.

قرارداد فوروارد یک قرارداد دارای ساختار مناسبی است: میزان پول قابل معامله در این قرارداد هر میزانی می­تواند باشد و می­تواند در هر روزی بغیر از روزهای آخر هفته و تعطیلات رسمی تسویه شود. همانند معاملات اسپات، در این بازار هم پول­ها در تاریخ تسویه مبادله می­شوند.

قراردادهای فیوچرز فارکس

یک قرارداد فیوچرز فارکس یا فیوچرز ارزی یک توافقی مابین دو طرف می­باشد که برای تحویل دادن مقدار مشخصی ارز در یک تاریخ مشخصی (که به عنوان تاریخ اختتام یا تحویل شناخته می­شود) در آینده صورت می­گیرد. قراردادهای فیوچرز برمبنای ارزش نسبی ارزها می­باشند و دارای تاریخ اختتام مشخصی هستند. برخلاف قرارداد فوروارد، شرایط مربوط به قرارداد فیوچرز غیرقابل مذاکره می­باشد. سود این قرارداد از طریق تفاوت موجود مابین قیمت­هایی تعیین می­شود که قرارداد در آن قیمت­ها خریداری شده و فروخته شده است. اکثر سفته­بازان تا زمان اختتام قراردادهای فیوچرز در پوزیشن­های خودشان باقی نمی­مانند چرا که در صورت باقی ماندن در پوزیشن خودشان باید ارز مشخص شده در قرارداد را تحویل دهند یا تسویه کنند. در عوض سفته بازان قبل از انقضاء قراردادها را می­خرند یا می­فروشند و سود یا زیانشان را در معاملات خودشان شناسایی می­کنند.

تفاوت­های بازار فارکس

یک سری تفاوت­های عمده­ای مابین بازار فارکس و سایر بازارها وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از:

قوانین کمتر

این مورد به این معنی است که سرمایه­گذاران در بازارهای سهام، فیوچرز یا اختیارات ملزم به رعایت کردن استانداردها یا مقررات سفت و سختگیرانه نیستند. هیچ نوع محل تسویه و بخش های­اصلی که بر روی کل بازار فارکس نظارت کند، وجود ندارد. شما می توانید در هر زمانی پوزیشن شورت سل (short-sell) داشته باشید، چراکه در بازار فارکس شما هیچ وقت نمی توانید به صورت واقعی شورتینگ کنید و از بازار خارج شوید؛ در صورتیکه شما یک ارزی را بخرید، در واقع یک ارز دیگری را خواهید فروخت.

هزینه ­ها و حق کمیسیون­ها

به دلیل اینکه این بازار دارای دارای قانون خاصی نیست، نحوه پرداخت هزینه­ها و حق کمیسیون­ها متغیر می­باشد. اکثر کارگزاران فارکس از طریق گرفتن پوزیشن اسپرید (spread) در جفت­های ارزی سود کسب می­آورند. سایر افراد از طریق شارژ کردن یک حق کمیسیون درآمدزایی می­کنند که این حق برمبنای مقدار ارز مبادله شده تغییر می­کند. برخی از کارگزاران هم از هر دو این رهیافت­ها استفاده می­کنند.

دسترسی کامل

هیچ محدودیت زمانی برای معامله در این بازار وجود ندارد. به دلیل اینکه این بازار به صورت 24 ساعته باز می­باشد شما در هر زمانی از روز می­توانید معامله کنید. موارد استثناء عبارت از روزهای آخر هفته یا زمانی است که تمامی مراکز مالی جهان به خاطر یک تعطیل یا سالگردی فعّال نباشند.

اهرم (Leverage)

اهرم (Leverage)

بازار فارکس این اجازه را به شما می­دهد که اهرم (نسبت بدهی به دارایی) شما در ایالات متحده 50:1 باشد، که این نرخ در برخی از بخش­های دیگر جهان بالاتر هم می­باشد. این بدان معنا است که یک تاجر می­تواند یک حساب 1000 دلاری باز کند و تا میزان 50000 دلار اقدام به خرید ارز کند. نسبت اهرم یک چاقوی دوطرفه می­باشد چرا که منجر به افزایش یافتن چند برابری میزان سودها و زیان­ها می­شود.

چند مثال در مورد معاملات فارکس

فرض کنید یک تاجری بر این عقیده باشد که ارزش EUR در مقابل USD افزایش پیدا خواهد کرد. معنای دیگر این طرز فکر عبارت از این مورد می­باشد که ارزش USD در مقابل EUR کاهش خواهد یافت.

این فرد در نرخ 1.2500 EUR/USD و به میزان 5000 دلار اقدام به خرید ارز می­کند. روز بعد این قیمت به 1.2550 افزایش پیدا خواهد کرد. در این صورت فرد تاجر 25 دلار سود کسب خواهد کرد (که برابر است با 5000*0.0050). در صورتیکه قیمت کاهش یابد و به 1.2430 برسد، این فرد به میزان 35 دلار زیان خواهد کرد (که برابر است با 5000*0.0070).

قیمت­های جاری به صورت مداوم در حال تغییر هستند، بنابراین این امکان وجود دارد که فرد تاجر در هر لحظه یک موقعیت جدیدی بگیرد. این فرد پوزیشن خودش را تغییر خواهد داد و با توجه به تفاوت نرخ موجود مابین منطقه یورو و U.S اعتبار یا بدهی به دست خواهد آورد. در صورتی که نرخ بهره موجود در منطقه یورو 4% باشد و این نرخ در U.S برابر با 3% باشد، فرد تاجر بیشترین سود را به دست خواهد آورد چرا که یورو خریداری کرده است. بنابراین این تاجر بعد از تغییر پوزیشن خودش یک اعتبار کوچکی را کسب خواهد کرد. در صورتیکه نرخ بهره یورو کمتر از نرخ USD باشد، فرد تاجر بعد از تغییر پوزیشن بدهی خواهد داشت.

تغییر پوزیشن

تغییر پوزیشن می­تواند بر روی تصمیم گرفته شده در مورد معامله تاثیرگذار باشد، بخصوص در صورتیکه معامله بتواند طولانی مدت باشد. تفاوتهای زیاد مابین نرخ­های بهره می­تواند تاثیر زیادی بر روی اعتبارها یا بدهی­های روزمره داشته باشد و منجر به افزایش یا کاهش سود (یا افزایش یا کاهش زیان) شود.

همچنین اکثر کارگزاری­ها یک اهرمی را ارائه می­دهند. اکثر کارگزاری­های ایالات متحده دارای اهرم 50:1 هستند. فرض کنید یک تاجری در معامله­ای از نسبت اهرم 10:1 استفاده کند. در صورت استفاده از اهرم 10:1، این فرد هیچ نیازی به داشتن 5000 دلار در حساب خودش ندارد، هر چند که می­خواهد به میزان 5000 دلار ارز خریداری کند. این فرد برای انجام دادن معامله خودش فقط به 500 دلار نیاز دارد. تا زمانیکه این فرد 500 دلار داشته باشد و از اهرم 10:1 استفاده کند، می تواند تا میزان 5000 دلار معامله کند. در صورتیکه این فرد از اهرم 20:1 استفاده کند، در حساب خودش باید 250 دلار داشته باشد.

به دست آوردن سود 25 دلاری فقط با 500 یا 250 دلار سرمایه نشان­دهنده قدرت اهرم می­باشد. نقطه برعکس این حالت هم زمانی است که این فرد در صورت زیان کردن، بخش قابل توجهی از سرمایه خودش را سریعا از دست می­دهد.

توصیه می­شود که کارگزاران منقطه پوزیشنی خودشان را مدیریت کنند و ریسک خودشان را کنترل کنند تا یک معامله منحصر بفردی منجر به ایجاد زیان قابل توجهی نشود و همچنین می توانید از گروه مشاوران خبره نیز مشاوره بگیرید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.