آموزش الگوی کلاسیک Rectangle


اما نکته بعدی حد سود میباشد که باز هم نباید 100 درصد احتمال دهید که پس از شکست خط ، قیمت به اندازه ارتفاع مستطیل پیشروی میکند ، لذا در هر موقعیتی مشاهده کردید که دیگر احتمال پیشروی قیمت نمیرود بهترین کار اینست که معامله خود را به اتمام برسانید.(خودتان بصورت دستی معامله را ببندید)

06. کاربرد الگوهای قیمتی

در بازار تبادلات ارزی مبنای جابجایی نرخ ها، میزان عرضه و تقاضای هر ارز می باشد و بدین لحاظ که ارزها همیشه با ارزی دیگر سنجیده می شوند. عرضه و تقاضای منفرد هر ارزی بر روی ارزش برابری ارز متقابل نیز تاثیر مستقیم دارد. این بحث آموزش الگوی کلاسیک Rectangle آموزش الگوی کلاسیک Rectangle بدین لحاظ گفته شد تا بتوانیم میزان جابجایی هر جفت ارز را جدا از مسائل بنیادی تاثیر گذار بر عرضه و تقاضا به لحاظ تکنیکی بررسی کنیم. شاخصی که میزان نوسان هر جفت ارز را در بازه زمانی خاصی اندازه گیری می کند با نام Volatility یا فراریت شناخته می شود.

فراریت مقدار میانگین نوسان هر جفت ارز، سهام یا کالا در بازه زمانی خاص می باشد. فراریت در بازار مبادلات ارز رابطه نزدیک و تنگاتنگی با ارزش ذاتی برابری نرخ آن جفت ارز دارد. اگر میزان عرضه و تقاضای یک جفت ارز را در دو بازه زمانی، برابر فرض کنیم میزان نوسان هر جفت ارز بسته به ارزش ذاتی نرخ برابری آن جفت ارز تعیین می شود. عموما ارزها در بازار مبادلات ارز در هر ۲۴ ساعت یا یک روز کاری بین ۰٫۵ تا ۱٫۵ درصد از ارزش ذاتی خود را به صورت میانگین نوسان دارند. بدین معنی که اگر نرخ برابری (ارزش ذاتی) جفت ارز پوند به فرانک سوییس در یک سال گذشته ۱٫۸۰۰۰ بوده است بنابراین می توانیم انتظار داشته باشیم این جفت ارز روزانه میانگین ۱۸۰ پوینت که برابر یک درصد ارزش ذاتی این جفت ارز می باشد حرکت دارد. یا به عنوان مثال اگر نرخ برابری (ارزش ذاتی) جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا در یک سال گذشته ۰٫۷۵ بوده است بنابراین می توانیم انتظار داشته باشیم این جفت ارز روزانه میانگین ۷۵ پوینت نوسان داشته باشد.

ذکر دو مساله نباید فراموش شود. اول اینکه شاید روزهای بسیاری را داشته باشیم که مقدار میانگین نوسان هر ارز بیشتر از ۱٫۵ درصد از ارزش ذاتی باشد اما روزهایی قبل یا بعد مقدار نوسان کمتر باشد که میانگینشان به ۰٫۵ تا ۱٫۵ درصد ارزش ذاتی برسد و مساله دوم اینکه وقتی صحبت از فراریت می شود منظور بیشینه و کمینه قیمت(High و Low) می باشد.

این بحث بدین لحاظ حائز اهمیت است که انتظارات حرکتی یک جفت ارز را در یک بازه زمانی برای معامله گر مشخص می کند. زمانی که معامله گر روی دلار استرالیا به دلار آمریکا معامله می کند و حد سود یا ضررش حدود ۱۵۰ پوینت است نمی تواند انتظار داشته باشد که حداکثر در طول یک روز بازار به هدف های قیمتی اش برسد. حال آنکه عکس این حالت را نمی تواند برای جفت ارزی مانند پوند به ین که میانگین نوساناتش حدود ۱۸۰ پوینت در روز است را برای دستورات حد ضرر و سودش انتظار داشته باشد.

از یاد نبریم این قانون نانوشته در بازار مبادلات ارز در اصل از قانون حداکثر میزان نوسانات بازار اوراق بهادار گرفته شده است اما ناخودآگاه، در بازار ارز حالتی به وجود آورده که برای هر بازه زمانی معامله گران انتظار نوسان خاصی را پیش بینی می کنند. غیر از استفاده ای که از میزان فراریت برای حداکثر نوسانات هر روز می شود. با تشخیص این عامل که آیا در روزهای گذشته بازار کمتر از میزان میانگین نوساناتش، حرکت کمتر داشته، می توان متوجه شد که در روز یا روزهای آتی بازار حرکات بزرگتر و با دامنه بیشتری خواهد داشت. در عین حال تا با این تکنیک یا تکنیک های مشابه آشنایی کامل پیدا نکرده اید پیشنهاد نمی شود با زیاد شدن نوسانات در روزهای خاص، حرکات کمتر را در روزهای پیش رو انتظار داشته باشید. همانطور که آموزش الگوی کلاسیک Rectangle در شکل زیر دیده می شود پس از اینکه چندین روز میانگین نوسان بسیار کم بوده است روز یا روزهایی را شاهد هستیم که فراریت بیشتر شده است تا میانگین نوسانات فراریت بر اساس ارزش ذاتی درست باشد.

برای بازه های زمانی بزرگتر، در بازه هفتگی فراریت یا اختلاف بیشینه و کمینه قیمت (High آموزش الگوی کلاسیک Rectangle و Low) به صورت میانگین گرایش به ۲٫۸ ارزش ذاتی آن جفت ارز دارد و برای بازه ماهانه به صورت میانگین گرایش حرکت دامنه نوسان به ۷٫۵ درصد از ارزش ذاتی جفت ارز وجود دارد.

معمولا فراریت را با شاخص نمای تکنیکی سنجش انحراف معیار(Standard Deviation) می سنجند. به هر میزان انحراف معیار بالاتر باشد میزان فراریت بیشتر است. گرچه بدون استفاده از این شاخص نما نیز می توان میزان فراریت بازار را با نرم افزارهای آماری مورد سنجش قرار داد.

زمانیکه با ترسیم چنگالی کامل که تمامی اصول در آن رعایت شده است آشنا شدیم تکنیک هایی برای استفاده از چنگال “اندری” وجود دارد که می توانیم از آنها برای معامله در بازار استفاده کنیم.

۱) روش استفاده اول از “چنگال اندری” زمانی است که با وجود ترسیم صحیح چنگال قیمت ها در بازار به سمت خط میانی چنگال حرکت نمی کنند. قیمت ها در روند نزولی اطراف بال بالایی و در روند صعودی اطراف بال پایینی حرکت دارند. این مساله که قیمت به خط میانی داخل چنگال نمی رسد می تواند نشانه ای از تضعیف قدرت روند جاری بازار در حالت فعلی باشد از این رو احتمال اینکه بال پایینی یا بالایی که قیمت حول آن خط در حال نوسان است شکسته شود بسیار محتمل است. شکل زیر نمونه ای از حالت اول ورود به معامله را برای یک چنگال صعودی نشان می دهد که با شکسته شدن خط بال پایینی می توان وارد معامله فروش شد.

۲) قاعده دوم برای ورود به معامله زمانی ایجاد می شود که قیمت با اینکه به سمت خط میانی در حال حرکت است یک گپ (شکاف) در نزدیک خط میانی ایجاد می کند. گپ یا تثبیت قیمت در چنگال صعودی روی خط میانی و گپ یا تثبیت در چنگال نزولی زیر خط میانی نشانه ای پایداری روند در جهت فعلی می باشد. این موارد موقعیت های خوبی را برای ورود به معامله ایجاد می کنند. مثال این نمونه را در مثال زیر می توان مشاهده کرد.

۳) قاعده سوم استفاده از چنگال زمانی مورد استفاده برای ورود به معامله قرار می گیرد که خط میانی برای قیمت تبدیل به یک خط حمایت یا مقاومت می شود و از پیشروی قیمت در روند نزولی به زیر خط میانی و در روند صعودی از پیشروی قیمت به بالای خط میانی جلوگیری می کند. معمولا برای استفاده از این ابزار در مورد ورود به معامله از شاخص نمای تکنیکی Stochastic (اندیکاتور استوکاستیک) استفاده می شود. اگرچه حالت بهینه برای ورود به معامله با مشاهده چنین وضعیتی که خط میانی چنگال حکم حمایت یا مقاومت را داشته، صبر کردن تا زمانی است که بال بالایی یا بال پایینی شکسته شود.

چنگال های “اندرو” (اندری) ، تکنیکی برای استفاده از روند ها می باشد. “آلن اندری” ابداع کننده این روش اعتقاد داشت خطوط روند کلاسیک کارایی بالایی در بازارها ندارند و خطوط روندی که از نقاط و پیوت های بیشتری می گذرد بسیار کاربردی تر می باشد. در عین حال بر مبنای این خط مرکزی باید تمامی نوسانات قیمت را در بین دو بال، که کانالهایی را برای قیمت می سازند داشته باشیم.

برای ترسیم یک “چنگال اندرو” تحلیلگر به سه نقطه (پیوت) که آغازگر موج های جدید باشد، نیاز دارد و پس از ترسیم چنگال پیچفورک باید مشاهده نماید که آیا چنگالش سه اصل اساسی ترسیمی را رعایت کرده یا خیر.

همانطور که در شکل زیر مشاهده می شود برای ترسیم یک چنگال پیچفورک به سه نقطه (پیوت) آغاز موج نیاز داریم. نقاط A وC نقش های یکسانی در تغییر جهت قیمت داشته اند و نقطه B نقشی خلاف نقاط A و C برای جابجایی قیمت ایفا می کند. بدین معنی که اگر نقاط A وC روندهای صعودی جاری را تبدیل به روند نزولی کرده اند نقطه B روند نزولی جاری را تبدیل به صعودی کرده است. در ترسیم چنگال صعودی این نقش ها معکوس می شود

برای ترسیم یک چنگال به سه نقطه نیاز داریم که تا به اینجا با آنها آشنا شدیم. از این نقاط درک کردیم که تغییرات قیمت معمولا به صورت سینوسی و با تصحیح همراه هستند. برای ترسیم خط میانه که بیشترین نوسانات را قیمت حول آن محور داشته است می توان ما بین نقاط B و C را شناسایی کرد(محدوده سبز رنگی که در تصویر بالا بین B و C وجود دارد) و خطی را از نقطه A به این نقطه میانی ترسیم کرد. این خط شیب و زاویه خاصی نسبت به تغییرات قیمت دارد که نوسانات بسیاری حول این محور است. به اندازه شیب خط میانی می توان به موازاتش خطوطی را از آموزش الگوی کلاسیک Rectangle نقاط B وC ترسیم کرد. معمولا قیمت مانند شکل، حول این محور و خط میانی بارها نوسان دارد. در عین حال نسبت به قیمت چنگال های بالا و پایین که موازی با خط میانی ترسیم شده عکس العمل نشان می دهد.

معامله بر اساس جفت ارزهای متقاطع (Rates Cross) مبحثی می باشد که اغلب مورد توجه معامله گرانی است که از سیستم تریدینگ استفاده می کنند. اغلب معامله گران مبتدی از معامله بر روی جفت ارزهای متقاطع پرهیز می کنند دلایلی مانند اسپرد بالاتر، آشنا نبودن با رفتار آن جفت ارز، کمبود دانش و اطلاعات فاندامنتالی از جمله دلایل فعالیت کمتر معامله گران در این ارزها می باشد و اغلب معامله گرانی که بر روی جفت ارزهای متقاطع کار می کنند به دنبال ارزهایی هستند که فراریت (Volatility) بیشتری داشته باشند مانند جفت ارز پوند به ین ژاپن.

متاسفانه بسیاری از معامله گران بدون اطلاع از تاثیر پذیری جفت ارزها از یکدیگر بر روی جفت ارزهای متقاطع اقدام به معامله می کنند و اغلب ضررهایی بیش از حد، متحمل می شوند. در بازار تبادلات ارزی با داشتن قیمت دو جفت ارز نسبت به ارزی ثابت میتوان قیمت آن دو جفت ارز را نسبت به هم محاسبه نمود که یکی از سه حالت زیر برایشان وجود دارد.

آموزش طراحی درب کابینت کلاسیک خمیده و گرد بصورت ویدیوئی

اگه در زمینه طراحی سه بعدی با برنامه های شبیه سازی ۳d فعال هستید و یا اینکه در زمینه طراحی دکوراسیون داخلی فعالیت دارید ، شاید براتون سئوال شده باشه چه جوری قادر خواهید بود درب های کلاسیک منحنی و گرد را در محیط برنامه تری دی مکس شبیه سازی کنید؟ باید بگم که این کار اصلاً سخت نیست و کافی تا با برخی مقدمات تری دی مکس آشنا باشید و با استفاده از چندین تکنیک نسبت به طراحی و شبیه سازی درب کابینت کلاسیک خمیده اقدام نمایید.

مراحل طراحی درب کابینت کلاسیک خمیده و گرد

در این آموزش ابتدا نحوه ترسیم و طراحی درب کابینت کلاسیک آموزش داده می شود و در ادامه نحوه منحنی و گرد کردن درب را مورد آموزش قرار می دهیم.

۱- طراحی درب کابینت کلاسیک یا ممبران

مرحله اول : ابتدا لازمه تا درب کابینت کلاسیک رو با استفاده از ترسیم یک رکتنگل از میان اشکال دوبعدی از مسیر : create > shap< rectangle و با روش درگ و درآپ با کلیک چپ کردن در نقطه شروع ترسیم و کشیدن و کلیک کردن در نقطه دوم ، یک خط دوبعدی مربعی به اندازه درب کابینت ممبرانی که قصد دارید ترسیم نمایید.

 طراحی-درب-کابینت-کلاسیک-منحنی-و-گرد

مرحله دوم: در گام دوم ابتدا یک سطح مقطع یا الگوی شکلی کابینت ممبران خود را با استفاده از لاین در مجموعه اشکال دوبعدی در مسیر : create > shap< line مانند تصویر زیر ایجاد کنید.

نکته: برای ترسی دقیق سطح مقطع از یم باکس با ابعاد ۷ سانتی متر در ۱٫۶ سانتی متر استفاده کنید تا الگوی درب کابینت ممبران در کنترل شما باشد.

طراحی-درب-کابینت-گرد

مرحله سوم: در این مرحله رکتنگل ترسیم شده بعنوان درب کابینت ممبران را به حالت انتخاب درآورده و در لیست مادیفایر ها از آدرس : create > modify> bevel profile مادیفایر bevel profile را اعمال و از لیست تنظیمات این ویرایشکر گزینه pick profie را کلیک نموه و نهایتاً روی سطح مقطع کلیک کنید تا فرم طراحی شده سطح مقطع روی مسیر ایجاد شده بوسیله رکتنگل ایجاد گردد.

طرای-درب-منحنی-کابینت

۲- منحنی کردن درب کابینت کلاسیک در دری دی مکس

تا اینجای آموزش توانستیم یک درب ممبران عالی رو با همدیگه شبیه سازی کنیم و الآن نوبت این هستش که نحوه منحنی یا گرد کردن درب رو با هم مرور کنیم”

مرحله اول: ابتدا درب کابینت کلاسیک طراحی شده را با اعمال مادیفایر edit poly از آدرس create > modify> edit poly به ادیت ایبل پولی تبدیل می کنیم و مطابق تصویر زیر ایج ها یا خصوط افقی بالا و پایین درب را انتخاب و با کلیک بر روی گزینه conecct از تنظیمات مادیفایر edit poly به یک دیگر متصل کرده تا خطوط موازی افقی بر روی درب کلاسک ایجاد شود.

طراحی-درب-منحنی-و-گرد-کابینت

مرحله دوم: در ادامه مادیفایر bend را از مسیر create > modify> bend بر روی موضوع درب کابینت ممبران اعمال می کنیم و در تنظیمات مادیفایر bend با مقادیر angle به اندازه ای که قصد داریم انحناء ایجاد شود کاری می کنیم .

منحنی-کردن-درب-کابینت-در-اری-دی-مکس.

در صورتیکه مسیر انحنا درب کابینت بصورت ناهنجار دیده شد می توانید محورهای x y z را با تیک زدن تست منید تا به فرم ایده آل خود دست یابید. برای آموزش بهتر توجه شما عزیزان رو به دیدن ویدئو زیر جلب می کنم.

۶- دانلود رایگان بیش از بیست و چهار ساعت فیلم آموزشی به صورت مولتی مدیا

آموزش های تحلیل بنیادی و اکسل پیشرفته
و…
همه را رایگان از کانال تلگرام : https://t.me/siyahmashq دریافت کنید

احتمالا دست رسی به منابع زیر نیازمنده ثبت نامی ساده است در سایت: guilanfx.com

بیش از بیست و چهار ساعت فیلم آموزشی به صورت مولتی مدیا در بیست و دو جلسه :

دوستان فیلم‌های آموزشی مربوط به بازار ارز میباشد اما هیچ چیزش با بازار بورس فرق نداره، فقط مطالبی درش هست که دانستنش حتما مفیده و ندانستنش زیانی نداره. اونچه که دوستان تازه کار باید دنبالش باشند کلیه‌ی مطالب پیرامون عناوین زیر است:

آشنایی با نرم افزارهای معاملاتی

قوانین مدیریت سرمایه – تکنیکهای مدیریت سرمایه

دلایل استفاده از تحلیل تکنیکی

آشنایی با انواع نمودار – انواع تایم فریم ها

خطوط حمایت و مقاومت: SUPPORT و RESISTANCE

روندها

میانگین‌های متحرک

نسبت های فیبوناچی – نحوه انتخاب نقاط برای رسم ابزارهای فیبوناچی

الگوهای کندل استیک

اندیکاتور

اسیلاتور RSI , کاربرد اسیلاتور RSI , تعریف اسیلاتور stochastic , کاربرد اسیلاتور stochastic , تعریف اسیلاتور MACD , کاربرد اسیلاتور MACD

الگوهای قیمتی

الگوهای هارمونیک

تئوری الیوت

درس اول: تقسیم بندی بازار های مالی , تحولات سیستم های پولی , بررسی پیشرفت تکنولوژی در گسترش بازارهای مالی , سلسله مراتب شرکت کنندگان , مقایسه بازار تبادل ارز با سایربازارهای مالی , آشنایی مقدماتی با شرکت کنندگان بازار ، آشنایی مقدماتی با انواع معاملات در بازار ارز
لینک دانلود کمکی بخش اول-پارت یک – حجم ۹۰٫۱ مگابایت
لینک دانلود کمکی بخش اول-پارت دو – حجم ۱۴۲ مگابایت

درس دوم: کدهای اختصاری ,مفهوم خرید و فروش , ارزهای اصلی و فرعی , واحد اندازه گیری حجم معاملات . واحد نوسانات نرخ ارز , نرخهای خرید و فروش , نحوه محاسبه سود و ضرر , انواع دستورات و کاربرد آنها , بهره شبانه
لینک دانلود کمکی بخش اول-پارت یک – حجم ۶۶٫۱ مگابایت
لینک دانلود کمکی بخش اول-پارت دو – حجم ۱۰۷ مگابایت

درس سوم: قوانین مدیریت سرمایه , تکنیکهای مدیریت سرمایه , آشنایی با نرم افزارهای معاملاتی
لینک دانلود کمکی بخش اول-پارت یک – حجم ۱۲۱ مگابایت
لینک دانلود کمکی بخش اول-پارت دو – حجم ۵۱٫۹ مگابایت

درس چهارم: دلایل استفاده از تحلیل تکنیکی , آشنایی با انواع نمودار , انواع تایم فریم ها , تعریف خطوط SUPPORT و RESISTANCE , نحوه تشخیص SUPPORT و RESISTANCE , درجه اهمیت خطوط SUPPORT و RESISTANCE , مناطق SUPPORT و RESISTANCE , شکسته شدن خطوط SUPPORT و RESISTANCE,تکنیک CHANGE OF POLARITY
لینک دانلود کمکی بخش اول-پارت یک – حجم ۱۱۱ مگابایت
لینک دانلود کمکی بخش اول-پارت دو – حجم ۱۰۹ مگابایت

درس پنجم: تعریف روند , تقسیم بندی روندها , نحوه رسم خطوط ترند , نکات تکمیلی در مورد خطوط ترند , نحوه رسم خطوط کانال , جمع بندی
لینک دانلود کمکی بخش اول-پارت یک – حجم ۱۱۰ مگابایت
لینک دانلود کمکی بخش اول-پارت دو – حجم ۸۷٫۵ مگابایت

درس ششم: خطوط پیوت,خطوط کاماریلا
لینک دانلود کمکی بخش اول- حجم ۵۶٫۸ مگابایت

درس هفتم: تعریف میانگین های متحرک و دسته بندی آنها , محاسبه میانگین های متحرک , پریود زمانی در میانگین های متحرک , کاربرد میانگین های متحرک
لینک دانلود کمکی – حجم ۱۱۱ مگابایت

درس هشتم: تعریف سری و نسبت های فیبوناچی , نحوه انتخاب نقاط برای رسم ابزارهای فیبوناچی , تعریف FIBONACCI RETRACEMENT و کاربرد , تعریف FIBONACCI EXTENSION و کاربرد , تعریف FIBONACCI PROJECTION و کاربرد , جمع بندی
لینک دانلود کمکی بخش اول-پارت یک – حجم ۱۰۷ مگابایت
لینک دانلود کمکی بخش اول-پارت دو – حجم ۱۰۸ مگابایت

درس نهم: مقدمه ای بر الگوهای کندل استیک , الگوی SPINNING TOPS , الگوی DOJI , کاربردSHADOWS , الگویHAMMER , الگویSHOOTING STAR
لینک دانلود کمکی بخش اول-پارت یک – حجم ۵۸٫۷ مگابایت
لینک دانلود کمکی بخش اول-پارت دو – حجم ۵۶٫۲ مگابایت

درس دهم: الگویENGULFING , الگویDARK CLOUD COVER , الگویHARAMI , الگویMORNING STAR , الگویEVENING STAR , استراتژی های ورود بر اساس کندل استیک
لینک دانلود کمکی بخش اول-پارت یک – حجم ۱۲۱ مگابایت
لینک دانلود کمکی بخش اول-پارت دو – حجم ۹۹٫۹ مگابایت

درس یازدهم: تعریف اندیکاتور , تقسیم بندی اندیکاتورها , کاربرد اندیکاتور , اسیلاتورها و تقسیم بندی آنها , مناطق Overbought و Oversold , سیگنال های خرید و فروش در Centered oscillator , سیگنال های خرید و فروش در Banded oscillator ,تعریف Divergence,Positive divergence , Negative divergence
لینک دانلود کمکی بخش اول-پارت یک – حجم ۷۹٫۵ مگابایت
لینک دانلود کمکی بخش اول-پارت دو -حجم ۱۳۱ مگابایت

درس دوازدهم: تعریف اسیلاتور RSI , کاربرد اسیلاتور RSI , تعریف اسیلاتور stochastic , کاربرد اسیلاتور stochastic , تعریف اسیلاتور MACD , کاربرد اسیلاتور MACD
لینک دانلود کمکی – حجم ۱۴۰ مگابایت

درس سیزدهم: جمع بندی دروس و تدوین استراتژی به همراه ۹ مثال کاربردی
لینک دانلود کمکی بخش اول-پارت یک – حجم ۱۲۷ مگابایت
لینک دانلود کمکی بخش اول-پارت دو -حجم ۱۱۶ مگابایت

درس چهاردهم: مقدمه ای بر الگوهای قیمتی بازگشتی , الگوی Head and Shoulders , الگویDouble Top /Double Bottom , الگویTriple Top / Triple Bottom
لینک دانلود کمکی – حجم ۱۲۲ مگابایت

درس پانزدهم: مقدمه ای بر الگوهای قیمتی ادامه دهنده , الگویSymmetrical Triangle , الگویAscending Triangle , الگوی Descending Triangle , الگوی Flag , الگوی Pennant , الگوی Wedge , الگوی Rectangle
لینک دانلود کمکی – حجم ۱۴۰ مگابایت

درس شانزدهم: مقدمه ای بر الگوهای قیمتی هارمونیک , الگوی AB=CD , الگوی Gartley , الگوی Bat , الگوی Crab , الگوی Butterfly , جمع بندی
لینک دانلود کمکی بخش اول-پارت یک – حجم ۱۰۵ مگابایت
لینک دانلود کمکی بخش اول-پارت دو – حجم ۶۹٫۴ مگابایت

درس هفدهم: مقدمه ای بر تئوری الیوت , بازه های زمانی , دسته بندی امواج , انواع امواج Motive , امواج Impulse و Diagonal , دسته بندی امواج اصلاحی , امواج Flat , امواج Triangle , امواج Complex , جمع بندی
لینک دانلود کمکی بخش اول-پارت یک – حجم ۷۵٫۵ مگابایت
لینک دانلود کمکی بخش اول-پارت دو – حجم ۸۳٫۶ مگابایت

درس هجدهم: دلایل استفاده از تحلیل فاندامنتال , Balance of Payment , Capital Flows , Trade Flows , Carry Trade
لینک دانلود کمکی – حجم ۷۹٫۹ مگابایت

درس نوزدهم: مقدمه ای برشاخص های بخش صنعت , شاخص Chicago PMI, شاخص Philadelphia Fed , شاخص ISM,شاخص Durable Goods Orders , شاخص Factory Orders , شاخص Industrial Production
لینک دانلود کمکی – حجم ۱۲۱ مگابایت

درس بیستم: شاخص Housing Starts and Building Permit , شاخص New Home Sales , شاخص Existing Home Sales, شاخص Construction Spending ,شاخص Personal Income, شاخص Retail Sales , شاخص Consumer Confidence , شاخص University of Michigan Confidence
لینک دانلود کمکی – حجم ۱۱۰ مگابایت

درس بیست و یکم: تعریف تورم , شاخص CPI , شاخص PPI , شاخص Employment Report ، شاخص Initial Jobless Claims
لینک دانلود کمکی – حجم ۱۴۸ مگابایت

درس بیست و دوم: شاخص Trade Balance , شاخص Gross National Product , آشنایی با تقویم های اقتصادی , سناریو های کلی در هنگام انتشار اخبار , آشنایی با وب سایت forexfactory
لینک دانلود کمکی – حجم ۲۱۶ مگابایت


طراحی یک کارت ویزیت با فتوشاپ CS6

طراحی کارت ویزیت با فتوشاپ

امروز برای شما در گویا آی تی برای شما یک آموزش جدید آماده کرده ایم. این آموزش طراحی کارت ویزیت با فتوشاپ CS6 است امیدوارم که این آموزش به درد شما بخورد. برای این طراحی به فونت Cubic نیاز دارید که می توانید آن را در اینجا دانلود نمایید.


مرحله اول
ابتدا نرم افزار فتوشاپ CS6 را باز کنید و بااستفاده از کلید های میانبر Ctrl+N یک سند جدید ایجاد کنید اندازه آن بسته به نیاز شما دارد اما اندازه استاندارد آن ۴٫۶ در ۸٫۶ می باشد من از همین اندازه استفاده می کنم. حال باید سند جدیدمان را حاشیه بندی کنیم به منوی View > New Guide بروید یک پنجره در صفحه ظاهر خواهد شد می توانید با انتخاب حالت vertical یا horizental و درج اندازه حاشیه آبی را همانند تصویر زیر ایجاد کنید. توجه داشته باشید که این حاشیه بندی فقط برای ایمنی کار بوده و فقط برای طراحی صحیح تر کارت مان مورد استفاده قرار می گیرد و اجباری به آن نیست.

طراحی کارت ویزیت با فتوشاپ

در نهایت حاشیه بندی به شکل زیر باشد.


مرحله دوم
اکنون باید شروع به طراحی کنیم با ابزار Rectangle Tool یک مستطیل عمودی رسم کنید و رنگ آن را #f5951d قرار دهید. ار لایه یک کپی گیرید Layer > Duplicate و رنگ آن را به # ۰۰۰۰۰۰ تغییر دهید مستطیل جدید را به سمت راست بکشید اکنون دو لایه را با فشار دادن کلید Shift انتخاب کنید روی آن ها کلیک راست کرده و گزینه Merge shapes را انتخاب کنید تا لایه ها با هم ترکیب شوند این کار با کلیدهای میانبر Ctrl+E هم ممکن است.

طراحی کارت ویزیت با فتوشاپ

مرحله سوم
از لایه مستطیلی که در مرحله قبل آن ها را باهم ادغام کردیم کپی بگرید آموزش الگوی کلاسیک Rectangle و به آن ها فاصله دهید تا تصویرتان به شکل زیر در آید سپس تمام لایه های کپی شده را با هم ادغام کنید و نام این لایه را ۲nd sequence بگذارید.

“طراحی

طراحی کارت ویزیت با فتوشاپ

مرحله چهارم
اکنون به کمی تغییرات نیاز داریم روی لایه ۲nd sequence کلیک کنید و به منوی Edit > Transform > Rotate آموزش الگوی کلاسیک Rectangle بروید. مقادیر را همانند تصویر زیر تغییر دهید.

طراحی کارت ویزیت با فتوشاپ

حال از این لایه Duplicate یا کپی بگیرید و آن را به سمت پایین و سمت راست بکشید الگوی نهایی شما به شکل زیر خواهد شد حال این دو لایه را با هم ادغام کنید و نام آن را به ۳rd sequence تغییر دهدید.

طراحی کارت ویزیت با فتوشاپ


مرحله پنجم
از لایه جدیدمان یعنی ۳rd sequence کپی بگیریدسپس با استفاده از ابزار Polygonal lasso tool نیمه ای ازالگو را همانند شکل زیر انتخاب کنید آن را برش داده و در لایه جدید بچسپانید. منظور از برش و چسپاندن Cut و Paste است.

طراحی کارت ویزیت با فتوشاپ

نام لایه ها را می توانید هر چیزی بگذارید من از نام های upper و lower half استفاده کرده ام. حال فقط لایه را کمی حرکت دهید تا به شکل زیر در آید.

طراحی کارت ویزیت با فتوشاپ

مرحله ششم
چار مستطیل جدید به شکل زیر ایجاد کنید رنگ های آن ها نارنجی (# f8941d) و خاکستری (# ۸a8a8a) باشد.آن ها را با هم ادغام کرده و نام لایه را ۴th sequence بگذارید.

طراحی کارت ویزیت با فتوشاپ

حال باید Blending mode را کمی دستکاری کنیم opacity مستطیل طوسی را به ۱۰۰%تغییر داده و opacity لایه نارنجی را روی ۶۰% قرار دهید. تصویر شما باید همانند تصویر زیر باشد.

طراحی کارت ویزیت با فتوشاپ


مرحله هفتم
از لایه ۴th sequence یک کپی بگیرید و آن را به سمت راست هدایت کنید دو لایه را باهم ادغام کنید و از آن یک کپی دیگر بگیرید و به مسیر Edit > Transform > Flip horizontal بروید. تصویر شما همانند زیر خواهد شد البته اگر مراحل را درست انجام داده باشید.

طراحی کارت ویزیت با فتوشاپ


مرحله هشتم
رنگ زمینه را #۰۰۰۰۰۰ قرار دهید ابزار ‘Rounded rectangle tool یا ایجاد مستطیل را انخاب نمایید با Radius ۲۵px یک مستطیل در وسط تصویر ایجاد کنید (همانند شکل زیر).

طراحی کارت ویزیت با فتوشاپ

مرحله نهم
ابزار Rectangular marquee tool را انتخاب کنید نوار نازکی در نزدیکی مستطیل ایجاد کنید و با ابزار Paint bucket tool و رنگ #ffffff آن را پر کنید. از آن یک کپی بگیرید و نوار ها را به شکل زیر بگذارید.

طراحی کارت ویزیت با فتوشاپ

مرحله دهم
خب حال باید یک عونان در داخل مستطیل تایپ کنیم من از فونت Eras Bold ITC استفاده کرده ام که لینک دانلود آن را در اول آموزش قرار داده ام رنگ آن # FFFFFF باشد.

طراحی کارت ویزیت با فتوشاپ

روی لایه متن کلیک راست کرده و گزینه Blending Option را انتخاب کنید و همانند تصویر زیر عمل کنید.

طراحی کارت ویزیت با فتوشاپ


اگر مراحل را درست انجام داده باشید تصویر شما همانند تصویر زیر خواهد شد.

طراحی کارت ویزیت با فتوشاپ

مرحله یازدهم
از لایه متن یک کپی بگیرید لایه متن بالایی را ویرایش کنید و رنگ حرف I را به #۹۴۹۴۹۴ تغییر دهید لایه را کمی بالاتز از لایه قبلی بگذارید تا تصویرتان همانند زیر شود.

طراحی کارت ویزیت با فتوشاپ

متن زیری را با رنگ #۹۴۹۴۹۴ تایپ کنید. تصورتان باید همانند تصویر زیر باشد.

طراحی کارت ویزیت با فتوشاپ

مرحله دوازدهم
در این مرحله یک لوگو ساده و زیبا طراحی می کنیم. یک دایره با رنگ #۰۰۰۰۰۰ ایجاد کنیداز ابزار Ellipse tool استفاده کرده و stroke آن را ۶px قرار دهید.

طراحی کارت ویزیت با فتوشاپ

مرحله سیزدهم
در این مرحله باید متن داخل دایره را تایپ کنیم من از فونت Cubic و رنگ سفید خالص استفاده کرده ام.

طراحی کارت ویزیت با فتوشاپ


حال به منوی File > Save as بروید و تصویر خود را به صورت لایه باز یا PSD ذخیره کنید من نام آن را Business Card Front Psd گذاشته ام.

طراحی کارت ویزیت با فتوشاپ

مرحله چهاردهم
کار صفحه اول کارت به پایان رسید اکنون پشت کارت مان را طراحی می کنیم همان سند قبلی را نگه دارید ما کمی تغییر در آن برای قسمت پشتی کارت انجام می دهیم. یک لایه جدید در بالای دیگر لایه ها ایجاد کنید آن را با رنگ سفید خالص پر کنید از منوی لایه ها لایه ۳rd sequence را به بالای لایه جدید انتقال دهید سپس opacity آن را برابر با ۴% قرار دهید.

طراحی کارت ویزیت با فتوشاپ

مرحله پانزدهم
لایه های سوم و چهارم را با هم ادغام کنید با استفاده از ابزار ‘Rectangular marquee tool’ یک نوار مستطیل ایجاد کنید آن را در بالای لایه ها copy و paste و همانند شکل زیر آن ها را مرتب کنید.

طراحی کارت ویزیت با فتوشاپ


یک منطقه مستطیلی دیگر را از لایه ادغام شده انتخاب کنید و آن را در لایه جدیدی در بالا Paste کنید.

طراحی کارت ویزیت با فتوشاپ

حال به منوی Image > Adjustments > Hue/Saturation بروید و همانند تصویر زیر مراحل را دنبال کنید.

طراحی کارت ویزیت با فتوشاپ


حال می خواهیم متن بالای مستطیل خاکستری را وارد کنیم با رنگ #f8951d متن مورد نظرتان را تایپ کنید. سپس روی له متن کلیک راست کرده و گزینه Blending Option را انتخاب کنید و مراحل را همانند تصویر زیر دنبال کنید.

طراحی کارت ویزیت با فتوشاپ

طراحی کارت ویزیت با فتوشاپ

طراحی کارت ویزیت با فتوشاپ

طراحی کارت ویزیت با فتوشاپ

طراحی کارت ویزیت با فتوشاپ


مرحله شانزدهم
متن زیرین را ب استفاده از رنگ #d2d3d3 و فونت Eras Bold ITC تایپ کنید سپس روی لایه کلیک راست کرده و گزینه Blending Option را انتخاب کنید و مراحل را همانند تصویر زیر تایپ کنید.

طراحی کارت ویزیت با فتوشاپ

طراحی کارت ویزیت با فتوشاپ


یک مستطیل جدید با رنگ #۲۳۲۳۲۳ در زیر متن ایجاد کنید.

طراحی کارت ویزیت با فتوشاپ


مرحله هفده هم
اکنون شما می توانید جزئیات بیشتری را در صفحه خالی ایجاد کنید من از فونت Berlin Sans FB برای بقیه متن ها استفاده کرده ام و رنگ آن را سیاه کرده ام. برای ایجاد دایره های کنار متن هم می توانید از ابزار Ellipse tool استفاده کنید.

طراحی کارت ویزیت با فتوشاپ

مرحله هجده هم
اکنون تمامی لایه های اضافی و غیر ضروری را حذف کنید سپس به منوی File > Save as بروید آموزش الگوی کلاسیک Rectangle و طرح خود را دخیره کنید.

طراحی کارت ویزیت با فتوشاپ

این آموزش به پایان رسیده امیدوارم که بتوانید از این آموزش در طرح هایتان استفاده کنید. منتظر آموزش های بعدی ا باشید. نظر شما درباره این آموزش چیست؟

آموزش الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

آموزش الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

الگوی مستطیل یکی از مباحث الگوهای کلاسیک میباشد و همچنین یکی از با اعتبار ترین الگوهایی است که یک معامله گر میتواند در استراتژی خود از آن سیگنال خرید یا فروش بگیرد ، که با توجه به موقعیت قیمت و کندل های ایجاد شده میتوان تصمیم به معامله buy و یا sell گرفت ، اکثر معامله گران حرفه ای به محض مشاهده مستطیل در چارت همانند شیر در کمین شکار میمانند تا به محض سیگنال گرفتن فورا وارد معامله شوند و این نقطه ها دقیقا همانجایی است که شما باید متوجه آن شوید تا همراه و پا به پای معامله گران بزرگ به سودی کم ریسک دست پیدا کنید، لذا پیشنهاد میکنیم حتما تا انتهای این مقاله را مطالعه فرمایید تا به این الگوی کاربردی مسلط شوید.

در ابتدا توضیح کاملی در مورد این الگوی میدهیم و در قدم های بعدی به نحوه های سیگنال گیری و تعیین کردن حد سود با این الگو خواهیم پرداخت.

الگوی مستطیل چیست؟

این الگو شکلی همانند تصویر بالا دارد و از دو خط موازی که بازار در آن محدوده نوسان میکند تشکیل شده است ، مستطیل الگوییست که هم در روند های برگشتی و هم در ادامه روند ها سیگنال میدهد ، توجه داشته باشید که برای شکل گیری و تشخیص صحیح این الگو باید حداقل دو برخورد از کف و سقف را با دو خط موازی مشاهده کنیم .

زمانی که مستطیل شکل میگیرد نشانه از بازاری خنثی است ، یعنی قدرت خریداران و فروشندگان در سهام یا جفت ارز مورد نظر به یک اندازه بوده و ما پیشنهاد نمیکنیم داخل مستطیل وارد معامله ای شوید ، مگر اینکه طول مستطیل بسیار بلند بوده و قیمت به خط حمایتی و مقاومتی قدرتمندی رسیده که در گذشته بارها باعث رشد یا جلوگیری از رشد قیمت کرده است .

اما چگونه به درستی از الگوی مستطیل سیگنال و تاییدیه بگیریم ، همانطور که اشاره شد این الگو ممکن است هم در ادامه روند مشاهده شود و هم در بازگشت روند و تشخیص این امر فقط زمانی قابل مشاهده است که کندل ها خطوط مستطیل را شکسته و تاییدیه بدهند .

به تصویر زیر دقت کنید ، الگوی مستطیل شکل گرفته که پس از شکست خط مقامتی و همچنین مشاهده کندل پس از شکست ، تشخیص داده ایم که مستطیل شکل گرفته در جهت ادامه روند است و سیگنال خرید بدست می آوریم.

حال شاید 2 سوال برایتان پیش آید که منظور از کندل تایید چه هست؟ و خطوط مستطیل را بر روی بالاترین و پایین ترین سطوح ترسیم کنیم یا بر روی سطوحی که بیشترین برخورد را با آن داشته است؟

منظور از کندل تایید اینست که بطور مثال شما باید مشاهده کنید زمانی که در جهت صعود خط مقاومتی مستطیل شکسته میشود ، کندل بعدی هم در جهت صعود شکل میگیرد ، توجه داشته باشید که کندل تایید الزامی نیست ولی برای سیگنال قوی تر و مطمئن تر پیشنهاد میشود حتما آن را مد نظر بگیرید.

اما برای ترسیم خطوط مستطیل شما باید آنها را در سطوحی قرار دهید که قیمت با آن بیشترین برخورد را داشته است ، زیرا هر چه برخورد قیمت با خط مقاومتی و حمایتی بیشتر باشد به طبع اعتبار خط نیز بیشتر خواهد شد.

چگونه متوجه شویم پس از شکست الگو ، قیمت چه مقدار پیشروی میکند ؟

یکی از راه های تشخیص این موضوع ، اندازه گیری ارتفاع مستطیل است ، هر چقدر ارتفاع مستطیل شکل گرفته باشد باید تا همان اندازه پس از شکست الگو ، انتظار پیشروی قیمت را داشته باشیم (به شکل زیر دقت فرمایید)

الگوی مستطیل کلاسیک

استفاده از این الگو بسیار ساده است ، پس از تعیین سطوح قیمتی برای الگو منتظر شکست خطوط میشویم که پس از اولین نشانه ها ارتفاع مستطیل را اندازه گیری کرده و هدف قیمتی را مشخص میکنیم و در صورتی که شکست قطعی شد وارد پوزیشن میشویم.

در این باره مثال دیگری میزنیم . به تصویر زیر دقت کنید ، در یک روند صعودی بازار به حالت خنثی درآمده پس از سه بار برخورد کف و اوج قیمت با خطوط حمایتی و مقاومتی ، تغییر روند به سمت نزول صورت گرفته است .

الگوی مستطیل یکی از الگو های دوست داشتی و پرکاربرد تیم ماست و اگر بتوانید تاییدیه صحیح ، و قدرت بایرها و سلر ها را تشخیص دهید ، قطعا درصد موفقیت شما در این الگو تا 80 درصد افزایش پیدا میکند .

ترسیم الگوی کلاسیک

توجه داشته باشید که در تمامی زمان هایی که خطوط مستطیل شکسته میشوند نباید 100درصد به آن اعتماد کرد و بلافاصله وارد پوزیشن شد و شما بعنوان یک معامله گر نباید فقط از یک الگو و ابزار بهره بگیرد و این امر بسیار حیاتی و مهم هست که از موارد دیگر تکنیکال هم تاییدیه بگیرید .

اما نکته بعدی حد سود میباشد که باز هم نباید 100 درصد احتمال دهید که پس از شکست خط ، قیمت به اندازه ارتفاع مستطیل پیشروی میکند ، لذا در هر موقعیتی مشاهده کردید که دیگر احتمال پیشروی قیمت نمیرود بهترین کار اینست که معامله خود را به اتمام برسانید.(خودتان بصورت دستی معامله را ببندید)

هیچگاه سعی نکنید با روند بازار مبارزه کنید زیرا شما در بازاری جهانی قرار دارید و در لحظه صدها هزار نفر در سراسر جهان در حال معامله کردن هستند ، اگر مشاهده کردید قدرت بایرها در روند بیشتر است ولی شما تحلیلتان این بوده است که بازار ریزش میکند ، نباید وارد معامله شوید تا زمانی که سلرها بازار را در دست بگیرند.

زمانی که به الگو های کلاسیک و بصورت کلی به برخی از موارد تحلیل تکنیکال مسلط میشوید ، کار در بازارهای جهانی برایتان بسیار شیرین و لذت بخش خواهد بود ، چرا که متوجه میشوید قیمت در بازار به چه عواملی واکنش نشان میدهد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.