تحلیل کمّی شامل چه مواردی است


فرآیند کنترل

تحلیل کمّی شامل چه مواردی است

تحلیل محتوای کتاب های درسی:

تحلیل محتوای کتاب های درسی: کاربرد روش های کمی و کیفی، عینی و نظام دار برای توصیف رسانه آموزشی و آگاهی از میزان تأثیرگذاری آن در فرایند یاددهی – یادگیری، تأثیرات آشکار و نهان در فراگیران و شناخت واقعیت های اجتماعی است.

انواع تحلیل محتوای کتاب های درسی:

تحلیل محتوای توصیفی، به تبیین ویژگی های محتوای آشکار کتاب درسی می پردازد. (مثال: بررسی نوع توالی درفعالیت های مطالعات ششم)

تحلیل محتوای ارتباطی، به بررسی چگونگی ارتباط بین اجزا و عناصر یک کتاب درسی می پردازد. (مثال: بررسی ارتباط بین اهداف جزئی و محتوای ارائه شده ی دروس کتاب علوم چهارم ابتدایی)

تحلیل محتوای استنباطی، روشی است که محقق را قادر می سازد تا برخی از واقعیات اجتماعی مربوط به زمان تولید کتاب درس، پیش بینی تأثیرات کتاب درسی بر فراگیران و جهت گیری های خاص و اعلام نشده کتاب درسی را مورد بررسی قرار دهد. (مثال: بررسی سوگیری جنسیتی در کتاب های درسی دوره ابتدایی)

ضرورت تحلیل محتوا:

با نگاهی به آگاهی هایی که معلم باید در ارتباط با کتاب های درسی داشته باشد، ضرورت مهارت تجزیه و تحلیل کتاب های درسی برای معلمین به اثبات می رسد.

این آگاهی ها عبارتند از:

2- عناصر کتاب درسی، چون: اهداف، متن دروس، تمرین ها و فعالیت های یادگیری

3- روش سازماندهی عناصر کتاب درسی، مانند: توالی، انسجام، توازن و .

4- چگونگی ارتباط عناصر با هم، مانند: ارتباط اهداف با متن و یا بالعکس

5- روش و یا روش های تدریسی که محتوای کتاب براساس آن سازماندهی شده است.

6- روش یا روش های ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان

7- نتایج غیرقابل انتظاری که احتمالاً از تدریس کتاب به وجود خواهد آمد.

بنابراین با ایجاد توان تحلیل در معلمان ایشان قادر خواهند شد که کارایی کتاب درسی را از راه شناخت عناصر، ارتباط عناصر با هم و مطابقت ویژگی های مخاطبان، افزایش دهند. در موارد مورد نیاز مواد یادگیری دیگری را مورد استفاده قرار داده تا نقطه ضعف احتمالی کتاب درسی را پوشش دهند. یا مطلب درس ار به صلاحدید خود از نظر ارائه جابه جا کنند.

مراحل تحلیل محتوای توصیفی:

· تدوین فرضیه ها و یا پرسش های پژوهشی

· انتخاب جامعه آماری

· انتخاب یک طبقه بندی براساس معیار توصیف

· تشخیص عناصر هر طبقه

· پردازش اطلاعات و نتیجه گیری

نمونه ای از فرضیات:

- در همه­ی تصاویر کتابه ای علوم دوره ی ابتدایی فنون تأکید به کار رفته است.

- استفاده از تصاویر در کتاب های درسی دوره ی ابتدایی از توازن برخوردار است.

- مشاغل روستایی و مشاغل شهری به صورت یکسان در کتاب های درسی ابتدایی مورد توجه می باشند.

- به همه ابعاد نقش زنان در تصاویر کتاب های درسی توجه شده است.

در تحلیل محتوای کتاب تحلیل کمّی شامل چه مواردی است های درسی، جامعه آماری همان کتاب های درسی مورد تحلیل است که به آن جامعه تحقیق نیز می گویند.

جامعه آماری در تحقیقات کتاب های درسی که مبتنی بر روش تحلیل محتوا است، مجموعه کتابه ای درسیو برنامه های درسی هستند که دارای حداقل یک صفت مشترک بوده و پژوهشگر علاقمند است درباره ی متغیر و متغیرهایی در این مجموعه به مطالعه بپردازد. برای مثال، کتاب های درسی ریاضی دوره ی ابتدایی که دارای صفت مشترک (عنوان ریاضی) می باشند، می تواند جامعه ی آماری یک تحقیق باشد.

فرض کنید هدف از تحلیل محتوای کتاب بخوانیم و بنویسیم، تشخیص دروسی است که دانش آموزان به بهترین شکل می توانند با مطالعه ی آن ها زمان افعال را تمرین کنند. تا به خوبی با کاربرد زمان های مختلف افعال در جملات آشنا گردند لذا در این مثال منظور از معیار توصیف، زمان فعل جمله است؛ زمان افعال، شامل سه زمان ماضی تحلیل کمّی شامل چه مواردی است و حال و مستقبل است و براساس این معیار باید طبقه بندی صورت گیرد.

تعداد طبقات و سطح آن، بستگی به سؤالات تحقیق و ویژگی های جامعه آماری دارد.

برای استفاده از مطالب وب ذکر نام گروه آموزشی ساغر را فراموش نکنید.

روش های طبقه بندی

طبقه بندی ها عموماً به دو روش صورت می گیرد،

در این روش طبقات قبل از اجرای تحقیق تعیین می شوند و به همین دلیل آن روش از پیش تعیین شده نیز می گویند. معمولاً طبقات از روش ها، اصول، طبقه بندی ها و مراحل رایج در علوم مختلف گرفته می شوند.

در این روش طبقات به تدریج و در حین اجرای تحلیل شکل می گیرند. این کار از راه گردآوری عناصر مشابه کتاب درسی انجام می گیرد؛ به عبارت دیگرمحقق ضمن کار بر روی محتوا و در برخورد با هر عنصر جدید، یک طبقه جدید تشکیل می دهد و عناصر مشابه را تحت آن عنوان سازماندهی می کند.

انتخاب واحد محتوا:

بعد از تعریف طبقه هایی که عناصر محتوا باید براساس آن طبقه بندی شود، تحلیل گر، واحدهایی که باید رمزگذاری شوند را تعیین می کند. این واحدها را واحد محتوا می گویند. واحد محتوا دو گونه است: واحد ثبت و واحد زمینه

به منظور تحلیل محتوا، باید عناصر و اجزایی از متن را جدا کرده، در طبقه مربوط قرار داد. این عناصر می تواند کلمه، جمله، صفحه و . باشد. بخشی را که باید شمارش کرد واحد ثبت می گویند.

واحد ثبت به بخش معناداری از محتوا اطلاق می گردد که به منظور انجام تحلیل کتاب درسی، از محتوا انتخاب شده و در طبقه مربوطه قرار داده می شود و سپس مورد شمارش قرار می گیرد.

محتوا می تواند به صورت های متن (نوشتار)، تصویر (عکس)، سؤال و جدول و نمودار باشد.

انوع ارتباط در محتوا : طولی ، عرضی

یعنی آن چه که در محتوای کتاب علوم (موضوع جانوران یا گیاهان) کلاس سوم آمده است، می بایستی ادامه ی موضوع جانوران و یا گیاهان علوم پایه ی دوم و پیش نیاز محتوای بخش جانوران و یا گیاهان علوم پایه ی چهارم باشد.

برای مثال در ریاضی پایه ی پنجم جمعیت در قالب عدد نویسی، مثلاً جمعیت سوریه و نیکاراگوئه

در جغرافیای پایه ی پنجم جمعیت قاره ها و همسایگان کشورمان

در علوم پایه ی پنجم عوامل افزایش دهنده و کاهش دهنده جمعیت

ارتباط عرضی یک موضوع واحد در چند کتاب، یک پایه ی تحصیلی است ولی ارتباط طولی موضوع واحد در کتاب های چند پایه ی تحصیلی می باشد.

نکته: ارتباط طولی ممکن است در یک کتاب درسی باشد، یعنی مطلبی در صفحه ی ۱۶ کتاب در قالب هندسه گفته شده باشد و در صفحات میانی کتاب آن موضوع ادامه یافته باشد. برای مثال، تعریف شعاع در پایه ی سوم که در ابتدای کتاب و تعداد شعاع ها در دایره در ادامه ی آن اشاره شده است.

باتشکر از گروه آموزشی ساغر

سلام پس از مطا لعه نظر بدهید و بگویید چه مطلبی مورد علاقه شماست

تفسیر و نتیجه آزمایش TSH تیروئید

تیروئید غده‌ای پروانه‌ای شکل و در قسمت جلو گردن است که وظیفه آن ترشح هورمون‌های تیروئید است. این غده جزء بزرگترین غدد بدن است و وزن آن حدود ۲۵ گرم و اندازه آن در مردان بزرگ‌تر است. اندازه تیروئید در زنان، در دوران قاعدگی و حاملگی افزایش می‌یابد. این غده می‌تواند درگیر بیماری‌های مختلفی شود که باید با انجام تست تیروئید و بررسی و تفسیر نتیجه آزمایش TSH تیروئید به قطعیت درباره آن‌ها رسید. با درمانکده همراه باشید.

با استفاده از درمانکده، می توانید در هر جای تهران، درخواست آزمایش تیروئید در محل بدهید.

تیروئید غده‌ای پروانه‌ای شکل بوده و ترشح کننده هورمون های تیروئید است که در جلوی گردن قرار دارد.

تیروئید غده‌ای پروانه‌ای شکل بوده و ترشح کننده هورمون های تیروئید است که در جلوی گردن قرار دارد.

هورمون‌های تیروئید

هورمون‌های تیروئید نقش مهمی در موارد زیر دارند:

 • متابولیسم و وزن
 • دمای بدن
 • حالات خلقی
 • کنترل عضلات
 • هضم
 • رشد
 • عملکرد و رشد مغز
 • عملکرد قلب

چندین حالت می‌تواند باعث عدم تعادل هورمون تیروئید شود. شایع‌ترین آن‌ها بیماری‌های خود ایمنی و کمبود ید است.

نتیجه آزمایش تیروئید

اگر پزشک فوق تخصص غدد مشکوک به اختلال تیروئید در شما باشد، ممکن است یک یا چند آزمایش خون را که بخشی از عملکرد تیروئید را مشخص می‌کند، تجویز کند. این آزمایش‌ها میزان هورمون تیروئید را در خون اندازه‌گیری می‌کند و نتیجه آزمایش تیروئید می‌تواند به تعیین عملکرد این غده کمک کند.

در درمانکده بدون صرف وقت اضافه ای می توانید از طریق مشاوره آنلاین با فوق تخصص غدد مشکل خود را بیان کنید و پروسه ویزیت را به راحتی پیش ببرید.

رایج‌ترین موارد آزمایش تیروئید عبارتند از:

 • هورمون تحریک کننده تیروئید (TSH)

تست هورمون تحریک کننده تیروئید از رایج‌ترین انواع تست تیروئید است و نتیجه آزمایش تیروئید می‌تواند به تعیین عملکرد این غده کمک کند.

تست هورمون تحریک کننده تیروئید از رایج‌ترین انواع تست تیروئید است و نتیجه آزمایش تیروئید می‌تواند به تعیین عملکرد این غده کمک کند.

پزشک برای تفسیر تست تیروئید چه‌ آزمایش دیگری تجویز می‌کند؟

در بعضی موارد، دکتر غدد آنلاین ممکن است برای بررسی نتیجه آزمایش تیروئید ، آزمایش‌های زیر را نیز تجویز نماید:

 • T3 آزاد
 • کلسیتونین
 • تیروگلوبولین
 • آنتی‌بادی‌های تیروئید

آزمایش TSH گاهی به صورت خودآزمایی و به عنوان آزمایش غربالگری اولیه انجام می‌شود. TSH در غده هیپوفیز تولید می‌شود. این هورمون تیروئید را تحریک می‌کند تا تری یدوتیرونین (T3) و تیروکسین (T4) تولید کند.

سطح TSH در کودکان، نوزادان و زنان باردار می‌تواند خارج از حد طبیعی بزرگسالان باشد.

سطح TSH در کودکان، نوزادان و زنان باردار می‌تواند خارج از حد طبیعی بزرگسالان باشد.

عدم تعادل در هورمون TSH، اطلاعاتی را در مورد تیروئید و توانایی آن در تولید و ترشح هورمون‌های تیروئید فراهم می‌کند. این اغلب حساس‌ترین شاخص در وجود مشکل تیروئید است.

در جواب آزمایش تیروئید نرمال ، دامنه طبیعی سطح TSH در بزرگسالان بین ۰.۴ mlU/L تا ۴ mlU/L (واحد بین‌المللی میلی به ازای هر لیتر) است. برخی تحقیقات نشان می‌دهد که این محدوده باید چیزی حدود ۰.۴۵ mIU/L تا ۲.۵ mIU/L باشد.

همچنین، ممکن است نتیجه آزمایش TSH بر اساس آزمایشگاهی که خون شما در آن تجزیه و تحلیل می‌شود، کمی متفاوت باشد.

سطح TSH در کودکان، نوزادان و زنان باردار می‌تواند خارج از حد طبیعی بزرگسالان باشد.

اگر پزشک شما بعد معاینه مشکوک به اختلال تیروئید در شما باشد، ممکن است یک یا چند آزمایش خون را که بخشی از عملکرد تیروئید را مشخص می‌کند، تجویز کند.

اگر پزشک شما بعد معاینه مشکوک به اختلال تیروئید در شما باشد، ممکن است یک یا چند آزمایش خون را که بخشی از عملکرد تیروئید را مشخص می‌کند، تجویز کند.

اگر از قبل به دلیل اختلال تیروئید تحت درمان هستید و اگر میزان تیروئید شما بین ۰.۵ mIU/L تا ۳ mIU/L باشد، دکتر غدد احتمالا سطح TSH شما را طبیعی تلقی خواهد کرد. این میزان ممکن است بسته به سن و جنسیت شما متفاوت باشد.

مطب پزشک غدد و متابولیسم مورد نظرتان را آنلاین رزرو کنید

به صفحه پزشکان غدد و متابولیسم درمانکده بروید و زمان مراجعه به مطب پزشک دلخواهتان را آنلاین انتخاب کنید. دریافت نوبت غدد و متابولیسم

مودار سطح تست هورمون تحریک کننده تیروئید

سطح TSH تنها شاخصی برای عملکرد تیروئید می‌باشد. سطوح THS از نظر جنسیت، سن و سایر عوامل متفاوت هستند. به طور کلی، سطح TSH طبیعی، کم و زیاد عبارتند از:

مراحل مختلف فرآیند کنترل

قبل از این در پست دیگری به معرفی کنترل و تعاریف مربوط به آن پرداختیم. فرآیند کنترل را می‌توان طی ۴ مرحله زیر به انجام رساند:

 1. تعیین معیار، استاندارد یا ضابطه برای کنترل
 2. سنجش عملکرد در برابر معیارها یا استانداردها
 3. تشخیص انحرافات و تحلیل علل آن‌ها
 4. اقدامات اصلاحی

در ادامه به بررسی ۴ مرحله فوق می‌پردازیم.

مرحله۱ فرآیند کنترل: تعیین استاندارد یا ضابطه

فرآیند کنترل

فرآیند کنترل

تعیین استاندارد یا ضابطه برای کنترل، نیاز اولیّه برنامه‌ریزی می‌باشد که خود مستلزم شناخت هدف‌های سازمانی می‌باشد. در حقیقت تفسیر و اندازه‌گیری هدف‌های سازمان را تعیین استاندارد می‌نامند. این مرحله همه‌ی مفاهیم سازمانی مانند برنامه‌ریزی، استراتژی، تعیین سیاست‌های کلی، روش‌ها، رویه‌ها و بودجه‌بندی را در بر می‌گیرد. استانداردها انواع مختلفی دارند:

 1. استانداردهای کمی: مانند استانداردهای هزینه، درآمد، سرمایه، برنامه
 2. استانداردهای کیفی: بر کیفیت تولیدات یا خدمات تاکید دارد و مطلوبیت آن‌ها را تعیین می‌کند.
 3. استانداردهای ترکیبی: ترکیبی از استانداردهای کمّی و کیفی می‌باشند و بوسیله آن‌ها می‌توان خدمات یا تولیدات مورد نظر را از جنبه‌های کمّی و کیفی مورد بررسی وکنترل قرار داد.

یک محتوای کاربردی دیگر: آشنایی با مراحل برنامه‌ریزی

مرحله۲ فرآیند کنترل: مقایسه نتایج عملیات با اهداف و استناداردها

دومین مرحله نظارت و کنترل، عبارت است از مقایسه نتایج عملیات انجام شده با هدف‌ها و استناداردهایی که از قبل تعیین شده است. به طور کلی مقایسه بیشتر در جنبه‌های کمی مثل درآمد، هزینه و.. به کار گرفته می‌شود. شیوه‌های اساسی مقایسه عبارتند از:

 1. روش نمونه‌گیری: زمانی که تولید زیاد باشد و نتوانیم تمام نمونه‌های محصول یا خدمت را بررسی کنیم طبق روش استقرا به انتخاب تعدادی از نمونه‌ها پرداخته و به مقایسه آن‌ها با استانداردها می‌پردازیم.
 2. روش مشاهده و بحث غیررسمی: مشاهده کار کارکنان در زمان انجام فعالیت‌ها، نوعی روش اندازه‌گیری غیر کمّی می‌باشد که می‌تواند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم انجام گیرد. همچنین از طریق گفتگوهای غیررسمی با کارکنان می‌توان بر کار آنان نظارت داشت.
 3. روش پیش‌بینی: پیش‌بینی، اغلب به عنوان سیستم اندازه‌گیری نتایج احتمالی به کار می‌رود. مزیّت عمده این سیستم، توجه به چیزی است که احتمال وقوع آن می‌رود و به این صورت امکان پیشگیری فراهم می‌شود.
 4. گزارش‌گیری: گزارش‌های کتبی، به تنهایی یا به همراه توضیح شفاهی می‌تواند به عنوان سیستم اندازه‌گیری عملکرد به کار رود. البتّه این روش به تنهایی کافی نمی‌باشد و معمولا آن را با استفاده از مشاهده و جلسات غیررسمی به کار می‌گیرند.

مرحله سوم فرآیند کنترل: تشخیص انحرافات و علل آن‌ها

کنترل و تشخیص انحرافات

کنترل و تشخیص انحرافات

مقایسه نتایج عملیات با استانداردها به تشخیص انحرافات منجر می‌شود. برای این مقصود مدیر کنترل، باید به نقاط استثنایی توجه نماید. اندازه‌گیری نتایج در نقاط استراتژیک، توجه مدیر را به انحرافات جلب می‌کند.شناخت بررسی علل انحرافات یکی دیگر از موضوعات مهم در کنترل می‌باشد.

یک محتوای ضروری برای مدیران فردا: معرفی تئوری‌های تصمیم گیری

مرحله چهارم فرآیند کنترل: اقدامات اصلاحی

اگر نتیجه عملیات از استانداردها پاین‌تر باشد، تنظیم و اجرای برنامه‌های اصلاحی ضرورت می‌یابد. التّه معمولا اقدامات اصلاحی را به همراه عملیات اجرایی مرحله بعد انجام می‌دهند.

اقدامات اصلاحی ممکن است شامل مواردی نظیر تعویض وسایل و ماشین‌آلات، تلاش برای عرضه بهتر محصولات، افزایش کیفیت کالا، ارائه خدمات مطلوب‌تر و خدمات پس از فروش باشد. گاهی از جریان اقدامات اصلاحی تنها تغییرات جزئی در یک قسمت از عملیات ایجاد می‌شود ولی در بعضی از موارد تغییرات بنیادی در کل عملیات ضرورت می‌یابد.

تدابیر کنترل و نظارت

در فرآیند کنترل معمولا سرپرستان با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند تدابیر گوناگونی را اتخاذ می‌کنند این تدابیر عبارتند از:

 • کنترل عملیاتی: کنترل کردن عملیاتی که در یک سازمان انجام می‌شود یکی از مهمترین وظایف مدیران سازمان می‌باشد. توجه به داده‌های سازمانی می‌تواند کمک زیادی به پیشرفت امور بنماید و سطح بهره‌وری را افزایش دهد.
 • بودجه: بودجه همان برنامه‌های عملیاتی یک سازمان به صورت ارقام پولی می‌باشد. بنابراین با کنترل بودجه می‌توان میزان موفقیت‌های برنامه‌های مختلف را کنترل کرد.
 • گزارش‌های آماری: مقایسه گزارش‌های مستمر دوره‌ای از سنجش‌های مختلف می‌تواند یک ابزار مهم در کنترل باشد.
 • گزارش‌های کنترلی: این گزارش‌ها معمولا بر روی فرآیندهای خاصی تمرکز دارند و سعی می‌کنند با تحلیل وضعیت یک بخش خاص به کنترل عملکرد بپردازند.
 • ارزشیابی داخلی: رسیدگی به نحوه برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت، بسیج امکانات و کنترل می‌تواند به مدیریت سازمان، اطلاعات کاملی را برای بهبود فرآیندهای کاری بدهد.
 • کنترل‌های مدیریتی: مدیران با سنجش عملکرد در بخش‌های گوناگون مالی، فروش، تبلیغات و.. می‌توانند به چگونگی هدایت نیروهای خود پی ببرند و به یک ارزیابی دقیق از عملکردها دست یابند.
درباره مسعود معاونی

من مسعود معاونی استراتژیست محتوا و فعال در زمینه تحلیل کمّی شامل چه مواردی است بلاگری و وبمستری هستم. در این سایت به موضوعات مرتبط با مدیریت می‌پردازم و سعی می‌کنیم خوانندگان سایت را با مباحث مدیریت به صورت جامع و کامل آشنا نمایم.

پژوهش کاربردی چیست؟

پژوهش کاربردی چیست؟

هر پژوهشی با ترسیم مشخص هدف تحقیق آغاز می‌شود. زیرا تا تعیین روند پژوهش یا روش اتخاذ شده مسیری طولانی در پیش خواهد‌ بود. از این نظر، یک محقق ممکن است انتخاب کند که تحقیقات بنیادی یا تحقیقات کاربردی را انجام دهد.

تحقیقات کاربردی در واقع ارائه پاسخ به سوالات خاص یا یک پیشنهاد برای ارائه راه حل برای یک مسئله تعریف شده است. در این مقاله، ما ویژگی های این روش تحقیق سیستماتیک و همچنین تفاوت آن با سایر رویکردهای تحقیق را بیان خواهیم‌کرد.

تحقیق کاربردی چیست؟

تحقیقات کاربردی نوعی طرح تحقیقاتی است که به دنبال حل یک مسئله خاص یا ارائه راه حل های نوآورانه برای مسائل مربوط به یک فرد، گروه یا جامعه است. این روش اغلب به عنوان یک روش علمی تحقیق یا پژوهش قراردادی شناخته می‌شود زیرا شامل کاربرد عملی روش‌های علمی برای مشکلات روزمره است.

هنگام انجام تحقیقات کاربردی، محقق برای شناسایی یک مسئله، یک فرضیه را با دقت وارسی می‌کند و برای آزمایش این فرضیه‌ها از طریق آزمایش پیش می‌رود. در بسیاری از موارد، این رویکرد تحقیقاتی از روش‌های تجربی برای حل مشکلات عملی استفاده می‌کند.

تحقیقات کاربردی به دلیل رویکرد مستقیم در جستجوی راه حل برای یک مسئله، گاهی اوقات یک تحقیق غیر سیستماتیک در نظر گرفته می‌شود.چون بیشتر یافته های تحقیق خالص یا اساسی را مورد بررسی قرار می دهد تا این یافته ها را تأیید کند و آنها را برای ایجاد راه حل های ابتکاری به کار گیرد.

ss

انواع تحقیقات کاربردی

3 نوع پژوهش کاربردی وجود دارد: پژوهش ارزیابی، پژوهش توسعه محور، و عملیاتی.

الف) ارزیابی
پژوهش ارزیابی نوعی پژوهش کاربردی است که اطلاعات موجود در مورد یک موضوع را تجزیه و تحلیل می‌کند تا به نتایج عینی برسد یا تصمیمات آگاهانه‌ای گرفته شود. این نوع تحقیقات، بیشتر در زمینه های تجاری کاربرد دارد.به عنوان مثال، یک سازمان ممکن است برای تعیین نحوه کاهش هزینه های سربار، تحقیقات ارزیابی را در برنامه قرار دهد.

ب) توسعه‌محور

پژوهش توسعه محور نوعی تحقیق کاربردی است که بر توسعه محصولات و خدمات جدید براساس نیاز بازارهای هدف متمرکز است. این برنامه بر روی جمع آوری اطلاعات در مورد نیازهای بازاریابی و یافتن راه هایی برای بهبود کالای موجود یا ایجاد محصولات جدید است که نیازهای شناسایی شده را برآورده می کند.

ج) عملیاتی

نوعی تحقیق کاربردی است که با ارائه راه حل های عملی برای مشکلات خاص کسب و کار با نشان دادن تجارت در مسیرهای درست تنظیم شده است. به طور معمول، اقدام پژوهی فرایندی از بازتاب انعکاسی است که محدود به زمینه های خاص و ماهیت موقعیتی است.

rr

نمونه هایی از تحقیقات کاربردی

تحقیقات کاربردی در زمینه های مختلف تحصیلی مرتبط است. خصوصاً علوم و زمینه های مرتبط با علوم اجتماعی. نمونه هایی از تحقیقات کاربردی را می توان در پزشکی، آموزش، تجارت، مهندسی، روانشناسی و بهداشت مشاهده کرد:

نمونه پژوهش کاربردی در تجارت

پژوهش کاربردی در تجارت برای ایجاد دانش و توسعه ویژگی‌های محصول استفاده می‌شود. این پژوهش‌ها سازمان را قادر می‌سازد تا نیازهای خاص بازارهای هدف را شناسایی کند وهمچنین استراتژی های مختلف تجاری را ایجاد کنند که به آنها امکان می‌دهد نیازهای بیشتری را از مخاطب برآورده کنند.

علاوه بر این، انجام پژوهش‌های قراردادی به صاحبان مشاغل کمک می‌کند تا درباره شکاف‌های محصول که ممکن است در غیر این صورت نادیده گرفته شوند، بازخورد روشنگرانه‌ای بگیرند. این همچنین، یک روش عالی برای به دست آوردن اطلاعات دست اول در مورد واکنش های بازار هدف است که می تواند بر تصمیمات حوزه برندینگ تاثیرگذار باشد.

تحقیقات کاربردی همچنین به کارفرمایان کمک می‌کند تا انتظارات خود از میزان بهره وری نیروی کار را شناسایی و برطرف کنند. به عنوان مثال، یک سازمان ممکن است برای سنجش اثربخشی شیوه‌های استخدام یا ساختار سازمانی خود، تحقیقات کاربردی انجام دهد.

مثال ها

تحقیقات کاربردی برای بهبود روند استخدام یک سازمان.
تحقیقات کاربردی برای بهبود کارایی محل کار و سیاست های سازمانی.
تحقیقات کاربردی برای رفع شکاف مهارت در محل کار.
نمونه های تحقیق کاربردی در آموزش

در آموزش، از تحقیقات کاربردی برای آزمایش فرآیندهای آموزشی به منظور کشف بهترین روش‌های آموزش و یادگیری استفاده می‌شود. این همچنین برای آزمایش سیاست های آموزشی قبل از اجرا و پرداختن تحلیل کمّی شامل چه مواردی است به موضوعات مختلف مرتبط با آموزش الگوها و پویایی کلاس برای تجربه بهتر یادگیری استفاده می شود.

تحقیقات کاربردی آموزشی سعی در حل مسئله با جمع آوری داده ها از منابع اولیه با استفاده از ترکیبی از روش های جمع آوری اطلاعات کمی و کیفی دارد. این داده ها به عنوان شواهد تجربی عمل می کنند و سپس مورد تجزیه و تحلیل دقیق و توصیف قرار می گیرند تا به نتیجه گیری معتبر برسند.

هدف از این روش تحقیق تعیین کاربرد نظریه و اصول آموزشی با استفاده از فرضیه های آزمایش در محیط های خاص است. تحقیقات کاربردی در آموزش نیز سودمندتر است زیرا شواهد عملی را جمع آوری می کند که می تواند راه حل های عملی مشکلات را آگاه سازد.

ویژگی های تحقیق کاربردی در آموزش

این مقاله به طور واضح کلیات و فرضیه هایی را نشان می دهد که یافته های تحقیق را آگاه می کند.
متکی به شواهد تجربی است.
این مجموعه در ارائه راه حل برای یک مشکل تعریف شده است.
این نیاز به مشاهده و توصیف دقیق دارد.

ii


مثال ها

بررسی روش بهبود مشارکتهای کلاس درس معلم-یادگیرنده.
مطالعه ای در مورد بهبود آمادگی یک مدرسه برای دانش آموزانش.
مطالعه ای برای ایجاد علایق دانش آموزان در ریاضیات.

نمونه تحقیق کاربردی در علم
به خودی خود ، تحقیقات کاربردی یک روش تحقیق علمی است زیرا دانش علمی موجود را در موقعیت های عملی اعمال می کند. این ماده در زمینه های مختلف از جمله ترمودینامیک ، فیزیک ، علوم مواد و میکروب شناسی مفید است.

نمونه هایی از تحقیقات کاربردی در علم شامل موارد زیر است:

مثال ها

تحقیقات کاربردی برای بهبود تولید محصولات کشاورزی
تحقیقات کاربردی برای درمان یا درمان یک بیماری خاص.
نمونه های تحقیق کاربردی در روانشناسی
دلایل مختلفی وجود دارد که روانشناسان در طول کار خود از تحقیقات کاربردی استفاده می کنند. در بسیاری از موارد ، روانشناسان صنعتی که به رفتار محیط کار ، منابع انسانی و توسعه سازمانی توجه دارند ، اصول روانشناختی را با تحقیقات کاربردی برای راه حل های مفید ترکیب می کنند.

نمونه هایی از تحقیقات کاربردی در روانشناسی

تحقیقات کاربردی برای بهبود تعهد در محل کار با دستیابی به استراتژی های عملی انگیزش کارگر.
بررسی گزینه های درمان و مدیریت اضطراب و حملات هراس.
بررسی عوامل بهبود بهره وری کارگر.
نمونه تحقیق کاربردی در سلامت
در علوم بهداشتی و پزشکی ، تحقیقات کاربردی به عنوان زمینه ای برای پزشکی مبتنی بر شواهد و راه حل محور عمل می کند. این به طور موثر دانش و روش های علمی را با تجربیات بهداشتی ادغام می کند تا به نتایج دقیق و قابل تأیید برسد. با استفاده از داده ها یا شواهد تحقیق تجربی.

از انطباق تحقیقات کاربردی با پزشکی به عنوان تحقیقات بالینی کاربردی یاد می شود. بسیاری از پزشکان بهداشت و پزشکی از تحقیقات کاربردی برای اندازه گیری میزان تاخیر یا تغییر یافته های تحقیقات بنیادی یا خالص به رویکرد راه حل استفاده می کنند.

نمونه هایی از تحقیقات کاربردی در زمینه بهداشت

تحقیقی برای شناسایی خواص درمانی یک گیاه خاص.
تحقیقی برای شناسایی عوارض جانبی استفاده از یک داروی خاص.
روشهای تحقیق کاربردی
از روش های جمع آوری داده های کمی و کیفی در تحقیقات کاربردی برای جمع آوری شواهد تجربی استفاده می شود که بیشتر مورد آزمایش قرار می گیرد تا به نتایج معتبر تحقیق برسد. در زیر روش های جمع آوری داده ها در تحقیقات کاربردی آمده است:

مصاحبه ها

مصاحبه یک روش کیفی برای جمع آوری داده ها است که شامل یک تعامل یا بحث و گفتگو فردی با افراد تحقیق به منظور جمع آوری اطلاعات مربوطه است که می تواند به عنوان داده های تجربی باشد. این کار با استفاده از ضبط کننده صدا ، دوربین دیجیتال یا دوربین فیلمبرداری انجام می شود.

مصاحبه ها حتی اگر وقت گیر و پرهزینه باشد ، به محقق اجازه می دهد تا مهمترین داده ها را که به وی دانش عمیق در مورد افراد تحقیق می دهد ، جمع آوری کند. یک مصاحبه ممکن است ساختاری ، نیمه ساختاری یا ساختاریافته باشد. بستگی به هدف تحقیق دارد.

نظرسنجی / پرسشنامه

پرسشنامه ابزاری است که بطور معمول برای جمع آوری داده های کمی استفاده می شود. این مجموعه س ofالات مربوط به زمینه تحقیق را بیان می کند و از افراد تحقیقاتی می خواهد پاسخ هایی را منعکس کنند که دانش و تجربیات آنها را ارائه می دهد یا ارائه می دهند.

انواع مختلفی از سوالات وجود دارد که می تواند در یک پرسشنامه شامل سوالات مقیاس رتبه بندی ، سوالات نزدیک و باز و گزینه های ثابت وجود داشته باشد. شما می توانید با استفاده از سیستم عامل های جمع آوری داده مانند Formplus ، نظر سنجی تحقیق کاربردی خود را ایجاد و مدیریت کنید.

همچنین می توانید از بین بیش از 200 الگو آنلاین نظرسنجی / پرسشنامه ما انتخاب کنید.

در اینجا راهنمای گام به گام نحوه ایجاد و مدیریت پرسشنامه برای تحقیقات کاربردی با استفاده از Formplus آورده شده است

درباره نویسنده

شیرین خسروانی

من شیرین هستم. دانشجوی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی؛ از یادگیری مهارت های مختلف لذت میبرم و یادگیری زبان های متفاوت یکی از رویاهامه که به سمتش حرکت میکنم. هدف همیشگی من پرورش خلاقیته و سعی میکنم یاد بگیرم به مسائل مختلف نگاهی نو داشته باشم.

تحلیل بنیادی سهام در بورس چگونه انجام می شود؟

شما اغلب در مورد وارن بافت و آنالیز سهام بر اساس دیدگاه بنیادگرا می‌شنوید. اما این نوع تحلیل چگونه تحلیلی است؟ چگونه مشاوران بازار بورس، سهمی را برای خریدوفروش انتخاب می‌کنند؟ چنانچه شما فردی هستید که می‌خواهید یک سرمایه‌گذار و یا تحلیلگر سهام باشید، یا اگر می‌خواهید در مورد چگونگی انجام تحلیل بنیادی سهام در بورس اطلاعاتی کسب کنید، این مقاله اطلاعات اولیه را برای شما فراهم می‌کند.

تحلیل بنیادی سهام چیست؟

تحلیل بنیادی، روشی برای آنالیز کردن سهام یا اوراق بهادار به‌واسطه محاسبه ارزش ذاتی آن است. این تحلیل، بامطالعه تمامی موارد تأثیرگذار بر ارزش، نظیر وضعیت مالی و مدیریت شرکت، صنعت و شرایط اقتصادی کلان انجام می‌شود.

هدف اصلی چنین تحلیل‌هایی، کشف ارزش خاصی است که بتوان آن را با قیمت فعلی مقایسه کرد و درنتیجه مقایسه یک سرمایه‌گذار بتواند برای خرید یا فروش سهم و اوراق بهادار تصمیم‌گیری کند.

اگر ارزش (Value) پایین‌تر از قیمت (Price) فعلی باشد، گفته می‌شود قیمت سهام افزایش‌یافته است و سرمایه‌گذار می‌تواند تصمیم به فروش سهم بگیرد. از طرف دیگر اگر ارزش بیشتر از قیمت فعلی باشد، سهام به‌عنوان سهام سودآور شناخته می‌شود که مبنای خرید سهم است.

هنگامی‌که بازار این شکاف را درک کند و با افزایش قیمت سهم، آن را تنظیم کند، سرمایه‌گذار به هدف خودش که به دست آوردن سود بوده است، می‌رسد. هدف تحلیل بنیادی سهام در بورس همین است.

تحلیل بنیادی سهام در بورس

در تحلیل سهام، یک تحلیلگر بنیادی با در نظر گرفتن عواملی مانند درآمد شرکت، عواید کوتاه‌مدت، حاشیه سود، رشد آینده تحلیل را انجام می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر، وضعیت مالی یک شرکت مدنظر است.

اگر سرمایه‌گذار علاقه‌مند به اوراق قرضه (مشارکت) باشد، تحلیل‌ها به‌واسطه مطالعه نرخ سود، اطلاعات مربوط به اوراق قرضه، تعدیلات احتمالی در نرخ اعتبار اوراق و شرایط کلان اقتصادی انجام می‌شوند.

شاید یکی از موفق‌ترین تحلیلگران بنیادی تاریخ، وارن بافت است که در اوراکل اوماها، به دلیل استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود، تبدیل به یک میلیاردر شده است.

تجزیه و تحلیل بنیادی چگونه انجام می‌شود؟

تحلیل بنیادی درواقع صرف زمان و مطالعه اعداد ترازنامه یک شرکت، وضعیت جریان نقدی، وضعیت درآمد و نحوه کنار هم قرار گرفتن آن‌هاست. اما فراتر از اعداد، یک تحلیلگر بنیادی اهمیت ویژه‌ای به جنبه‌های نامشهود مانند کیفیت مدیریت و سهم بازار را می‌دهد.

همچنین داشتن یک بینش جامع در مورد جهت بازار و روند صنعت، تصویر کامل‌تری را ارائه می‌کند. به‌طور خلاصه، اصول یک شرکت به دو جنبه وسیع کمی و کیفی تقسیم می‌شود. بسیاری از تحلیلگران در هنگام تصمیم‌گیری هر دو جنبه را باهم در نظر می‌گیرند.

اصول کمی

اصول کمی قابل‌اندازه‌گیری هستند و شامل ویژگی‌های عددی در مورد یک عملیات تجاری هستند. این اصول از طریق صورت‌حساب‌های مالی شرکت، به دست می‌آیند. این صورت‌حساب‌ها، سود، درآمدهای کوتاه‌مدت، نقدینگی و سایر دارایی‌ها را نشان می‌دهند و چندین نام دارند.

سه نوع صورت‌وضعیت‌های مالی که باید در نظر داشته باشید عبارت‌اند از:

ترازنامه توانایی شرکت را برای برقراری تعادل بین دارایی‌ها و میزان بدهی‌اش به سایر نهادهای مختلف را نشان می‌دهد. درحالی‌که صورت‌حساب درآمد، میزان درآمد و مخارج شرکت را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد.

شما از طریق این صورتحساب می‌توانید متوجه شوید که شرکت درآمدی کسب کرده است یا ازدست‌داده است. همچنین، میزان نقدینگی شرکت برای خرید هر آنچه که برای بهبود یا گسترش کسب‌وکار موردنیاز است، بامطالعه وضعیت نقدینگی شرکت قابل‌بررسی است.

با انجام تحلیل بنیادی کمی باید بتوانید تشخیص دهید که آیا شرکت پول‌سازی می‌کند یا نه؟ شرکت چه مقدار از هر دلاری را که به دست می‌آورد، سود می‌برد؟ آیا درآمد کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد؟

حتی اگر یک شرکت به سوددهی رسیده باشد، نشانه حرکت روبه‌جلوی کمپانی و رشد مثبت آن در درآمد است. یک شرکت سالم باید بتواند بدهی خود را پرداخت کند.

اصول کیفی

علاوه بر مطالعه اعداد موجود در صورت حساب‌های مالی، شما باید جنبه‌های نامشخص کسب‌وکار را نیز تحلیل کنید. آیا می‌دانید مدل کسب‌وکار شرکت چیست؟ آیا با فعالیت‌های اصلی مجموعه آشنا هستید؟

یکی از مواردی که باید از آقای بافت یاد بگیریم این است که او هرگز در صنعت تکنولوژی سرمایه‌گذاری نمی‌کند زیرا در مورد فعالیت‌های این صنعت اطلاعاتی ندارد. یک سرمایه‌گذار باید در رابطه با صنعت و حوزه فعالیتی که تمایل به سرمایه‌گذاری دارد اطلاعات کافی داشته باشد.

یکی دیگر از جنبه‌های مهم که‌ باید در نظر گرفته شود، مزیت رقابتی است. زیرا این کاتالیزور است که موفقیت در درازمدت یک کسب‌وکار را هدایت می‌کند. Michael Porter از مدرسه کسب‌وکار هاروارد بیان می‌کند که داشتن یک مزیت رقابتی پایدار با داشتن یک وضعیت رقابتی منحصربه‌فرد به دست می‌آید.

شاید یکی از جنبه‌های کیفی که نباید نادیده گرفته شود، کیفیت مدیریت است. برای اینکه به عمق این موضوع پی ببرید باید یک سرمایه‌گذار بزرگ باشید. بنابراین می‌توانید فرصتی برای دیدار با رهبران و درک بهتر اینکه چگونه کسب‌وکارشان را اداره می‌کنند داشته باشید.

اما سرمایه‌گذاران معمولی و یا تحلیلگران تنها می‌توانند اطلاعات اولیه را با رجوع کردن به وب سایت‌ها و پرس‌وجو درباره مدیران در اینترنت به دست آورند. توجه داشته باشید که عملکرد کلیدی و تصمیمات بزرگ و نحوه تأثیرگذاری آن‌ها بر روی کسب‌وکار را باید در نظر بگیرید.

علاوه بر این‌ها، شما نیاز دارید تا در مورد رشد کلی صنعت، سهم بازار در میان کمپانی‌های دیگر و مشتریان اطلاعاتی داشته باشید. آیا صنعت در حال رشد است؟ اگر چنین است شرکت‌هایی که سهم بیشتری از بازار را دارند باید بهترین گزینه‌ها باشند. هم‌چنین تحلیل کیفی می‌طلبد تا به چرخه کسب و کار نیز توجه داشته باشید. همه این مسائل در سلامت مالی یک شرکت تأثیرگذار است.

گفته می‌شود که تحلیل بنیادی اساس سرمایه‌گذاری است. هدف هر سرمایه‌گذاری این است که به دنبال سهام بنیادی باشد. اما اصول یک شرکت، اصول پیچیده‌ای هستند و به همین علت در بین تحلیلگران بنیادی استراتژی‌ها متفاوت است.

درحالی‌که هیچ‌یک از روش‌ها بر دیگری برتری ندارند. تا زمانی که شما می‌توانید تجزیه‌وتحلیل خود را با اعداد مطمئن پشتیبانی کنید و آن‌ها را با روند و شرایط و صنعت و اقتصاد فعلی مطابقت دهید، به‌درستی آنالیز را انجام داده‌اید.

در تکمیل این مقاله، مطالعه کتاب تکنیک های ساده و کاربردی در تحلیل بنیادی توصیه می شود که ویژه آموزش تحلیل بنیادی در بورس ایران است. این کتاب را می توانید با کلیک بر روی تصویر زیر تهیه نمایید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.