اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی


ولوو اف اچ۵۰۰ وارداتی

قیمت گواهی اسقاط کامیون وارداتی با قانون جدید مشخص شد.

طی مصوبه امروز کمسیون صمایع و معادن مجلس در تاریخ ۲۵ مهرماه۱۴۰۱ قیمت گواهی اسقاط ۱.۵ درصد ارزش گمرکی کامیون (قیمت کامیون واراتی زمانی که وارد گمرک شده است)اعلام شد.
این مصوبه به شورای نگهبان رفته و پس از تایید اجرایی خواهد شد.

واردات کامیون

در چند ماه اخیر بدلیل چالش های مختلف ستاد سوخت و پلاک گذاری برمبنای قیمت گواهی اسقاط کامیون وارداتی و از طرفی بالا رفتن قیمت گواهی اسقاط کامیون و نبودن گواهی اسقاط موجود در بازار ،کامیون های وارداتی معطل شدند.
حدود ۶ ماه است که مشکلات واردات کامیون شدت یافته و باعث شده تمام کامیون ها در گمرکات خاک خورده یا در بیرون از گمرک در انتظار پلاک باشند.
قیمت گواهی اسقاط تا ۱.۲۵۰ نیز رسید و شرایط برای پلاک گذاری کامیون های وارداتی ،برای مصرف کنندگان و خریداران کامیون وارداتی بسیار سخت شد.
پس از چند ماه چالش در اواسط مهرماه تمام اقدامات مربوط به پلاک شدن کامیون های وارداتی و قیمت گواهی اسقاط کامیون وارداتی به عهده وزارت صنعت ،معدن و تجارت (وزارت صمت) قرار گرفت.
حال اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی در ۲۵ ام مهرماه ۱۴۰۱ مجلس مصوب کرده است که کامیون های وارداتی که گواهی اسقاط برای پلاک نیاز دارند و گواهی اسقاط در دسترس برای خرید آنان نیست باید ۱.۵ درصد ارزش گمرکی کامیون را به حساب صندوق حمایت از صنایع پیشرفته زیر مجموعه ایی از وزارت صمت واریز کنند.
این مصوبه پس از تاییدیه شورای نگهبان اجرایی خواهد شد.
تعرفه ۱.۵ درصد ارزش گمرکی به ازای گواهی اسقاط کامیون برای واردات انواع کامیون و کامیونت و دیگر خودرو ها قابل اجرا است.
لازم به ذکر است که کامیون های داخلی یا همان کامیون های مونتاژ ایران نیز شامل این طرح می‌شوند و بجای طرح قدیمی که باید به ازای تولید چهار خودرو یک گواهی اسقاط تهیه می‌کردند،باید به ازای تولید هر کامیون ۱.۵ درصد از قیمت شرکتی آن را واریز به حساب نامبرده کنند.
سوال اینجاست این طرح که به قصد نوسازی ناوگان فرسوده و به کنار رفتن کامیون های فرسوده با جایگزینی کامیون های نو و دست اول به نیت کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا انجام شده است چرا باید با دریافت مبلغی اسقاط شدن کامیون فرسوده لغو گردد؟؟
آیا می‌شود آلودگی هوا و کاهش مصرف سوخت را نیز خرید و پولی کرد ؟؟ قانون قبلی اسقاط پولی که لغو شده است را اینجا کلیک کنید و مشاهده فرمایید.

Fh500

ولوو اف اچ۵۰۰ وارداتی

قانون جدید گواهی اسقاط کامیون

علی جدی نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توضیح نشست امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: دستور کار جلسه امروز، بررسی لایحه دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو ارجاعی از صحن علنی به منظور بررسی پیشنهادات نمایندگان بود.
ایشان همچنین فرمودند: در صورت نبود گواهی اسقاط به ازای واردات کامیون، کامیونت و کشنده‌ها ۱.۵ درصد از ارزش گمرکی به صندوق حمایت از صنایع پیشرفته زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت واریز شود.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: برای خودروهای تولید داخلی نیز باید ۱.۵ درصد از قیمت خودروی صفر به این صندوق واریز شود.

قیمت گواهی اسقاط کامیون وارداتی با قانون جدید مشخص شد.

طی مصوبه امروز کمسیون صمایع و معادن مجلس در تاریخ ۲۵ مهرماه۱۴۰۱ قیمت گواهی اسقاط ۱.۵ درصد ارزش گمرکی کامیون (قیمت کامیون واراتی زمانی که وارد گمرک شده است)اعلام شد.
این مصوبه به شورای نگهبان رفته و پس از تایید اجرایی خواهد شد.

واردات کامیون

در چند ماه اخیر بدلیل چالش های مختلف ستاد سوخت و پلاک گذاری برمبنای قیمت گواهی اسقاط کامیون وارداتی و از طرفی بالا رفتن قیمت گواهی اسقاط کامیون و نبودن گواهی اسقاط موجود در بازار ،کامیون های وارداتی معطل شدند.
حدود ۶ ماه است که مشکلات واردات کامیون شدت یافته و باعث شده تمام کامیون ها در گمرکات خاک خورده یا در بیرون از گمرک در انتظار پلاک باشند.
قیمت گواهی اسقاط تا ۱.۲۵۰ نیز رسید و شرایط برای پلاک گذاری کامیون های وارداتی ،برای مصرف کنندگان و خریداران کامیون وارداتی بسیار سخت شد.
پس از چند ماه چالش در اواسط مهرماه تمام اقدامات مربوط به پلاک شدن کامیون های وارداتی و قیمت گواهی اسقاط کامیون وارداتی به عهده وزارت صنعت ،معدن و تجارت (وزارت صمت) قرار گرفت.
حال در ۲۵ ام مهرماه ۱۴۰۱ مجلس مصوب کرده است که کامیون های وارداتی که گواهی اسقاط برای پلاک نیاز دارند و گواهی اسقاط در دسترس برای خرید آنان نیست باید ۱.۵ درصد ارزش گمرکی کامیون را به حساب صندوق حمایت از صنایع پیشرفته زیر مجموعه ایی از وزارت صمت واریز کنند.
این مصوبه پس از تاییدیه شورای نگهبان اجرایی خواهد شد.
تعرفه ۱.۵ درصد ارزش گمرکی به ازای گواهی اسقاط کامیون برای واردات انواع کامیون و کامیونت و دیگر خودرو ها قابل اجرا است.
لازم به ذکر است که کامیون های داخلی یا همان کامیون های مونتاژ ایران نیز شامل این طرح می‌شوند و بجای طرح قدیمی که باید به ازای تولید چهار خودرو یک گواهی اسقاط تهیه می‌کردند،باید به ازای تولید هر کامیون ۱.۵ درصد از قیمت شرکتی آن را واریز به حساب نامبرده کنند.
سوال اینجاست این طرح که به قصد نوسازی ناوگان فرسوده و به کنار رفتن کامیون های فرسوده با جایگزینی کامیون های نو و دست اول به نیت کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا انجام شده است چرا باید با دریافت مبلغی اسقاط شدن کامیون فرسوده لغو گردد؟؟
آیا می‌شود آلودگی هوا و کاهش مصرف سوخت را نیز خرید و پولی کرد ؟؟ قانون قبلی اسقاط پولی که لغو شده است را اینجا کلیک کنید و مشاهده فرمایید.

Fh500

ولوو اف اچ۵۰۰ وارداتی

قانون جدید گواهی اسقاط کامیون

علی جدی نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توضیح نشست امروز اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: دستور کار جلسه امروز، بررسی لایحه دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو ارجاعی از صحن علنی به منظور بررسی پیشنهادات نمایندگان بود.
ایشان همچنین فرمودند: در صورت نبود گواهی اسقاط به ازای واردات کامیون، کامیونت و کشنده‌ها ۱.۵ درصد از ارزش گمرکی به صندوق حمایت از صنایع پیشرفته زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت واریز شود.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: برای خودروهای تولید داخلی نیز باید ۱.۵ درصد از قیمت خودروی صفر به این صندوق واریز شود.

وزارت نفت دولت سیزدهم چه اقداماتی برای پرسنل نفت انجام داد؟

پس از شروع بکار وزارت نفت دولت سیزدهم اقداماتی در حوزه منابع انساني انجام شد که اگر وزارت زنگنه ادامه پیدا می‌کرد کارکنان نفت حتی خواب انجام آنها را هم نمی‌دیدند!

ماده ۱۰ و مالیات کارکنان نفت | نفت آنلاین

۲ ماه از وعده وزیر نفت گذشت ؛ نه ماده ۱۰ اجرایی شد و نه مشکل مالیات‌ها رفع شد!

مخاطبین نفت آنلاین از عدم تحقق وعده وزیر نفت مبنی بر اجرای ماده ۱۰ و رفع مشکل مالیات‌ها انتقاد کردند.

افزایش حقوق بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت | نفت آنلاین

فیلم | نطق مهم در صحن علنی مجلس در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان نفت

مجتبی یوسفی نماینده اهواز ( ۲۷ مهر ۱۴۰۱ ) : شش ماه است که در حال تذکر هستیم که صندوق های خاص بازنشستگی مانند نفت و . باید مشمول افزایش حقوق ۳۸ درصدی شوند.

ماده ۱۰ کارکنان نفت | نفت آنلاین

مصوبه جدید افزایش حقوق ۱۴۰۱ بمعنی اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی اجرای ماده ۱۰ نیست

زمان واریز و اعمال افزایشات حقوق مصوبه جدید دولت و مجلس در سال ۱۴۰۱ مشخص شد.

حمله موشکی به مسجدسلیمان | نفت آنلاین

غواص شرکت نفت | نفت آنلاین

خدمات غذایی شرکت ملی حفاری ایران | نفت آنلاین

رعایت موارد ایمنی در سکوهای نفتی | نفت آنلاین

برخورد صاعقه | نفت آنلاین | انفجار مخزن سوخت

کارکنان نفت | جوشکاری | نفت آنلاین

اورهال ترن نفتی | شرکت نفت و گاز اروندان | نفت آنلاین

آلودگی عسلویه | نفت آنلاین

مقام اول نظامی ایران: زمستان سختی در انتظار اروپاست

فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح ایران در واکنش به قرار گرفتن نامش در فهرست تحریم‌ها گفت : زمستان بسیار سختی در انتظار .

فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح ایران در واکنش به قرار گرفتن نامش در فهرست تحریم‌ها گفت : زمستان بسیار سختی در انتظار .

۲ ماه از وعده وزیر نفت گذشت ؛ نه ماده ۱۰ اجرایی شد و نه مشکل مالیات‌ها رفع شد!

مخاطبین نفت آنلاین از عدم تحقق وعده وزیر نفت مبنی بر اجرای ماده ۱۰ و رفع مشکل مالیات‌ها انتقاد کردند.

مخاطبین نفت آنلاین از عدم تحقق وعده وزیر نفت مبنی بر اجرای ماده ۱۰ و رفع مشکل مالیات‌ها انتقاد کردند.

مهمترین و پربازدیدترین اخبار منابع انسانی نفت آنلاین در مهرماه ۱۴۰۱

در این بخش مهمترین و پربازدیدترین اخبار منابع انسانی پورتال خبری نفت آنلاین که در مهرماه ۱۴۰۱ منتشر شده است قابل نمایش .

در این بخش مهمترین و پربازدیدترین اخبار منابع انسانی پورتال خبری نفت آنلاین که در مهرماه ۱۴۰۱ منتشر شده است قابل نمایش .

فیلم | نطق مهم در صحن علنی مجلس در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان نفت

مجتبی یوسفی نماینده اهواز ( ۲۷ مهر ۱۴۰۱ ) : شش ماه است که در حال تذکر هستیم که صندوق های خاص بازنشستگی مانند نفت .

مجتبی یوسفی نماینده اهواز ( ۲۷ مهر ۱۴۰۱ ) : شش ماه است که در حال تذکر هستیم که صندوق های خاص بازنشستگی مانند نفت .

عکس | ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت

واکنش تُند رییس مجلس به اظهارات جواد اوجی در صحن علنی مجلس

تجدید میثاق کارکنان شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت در جنوب با ولایت

مراسم باشکوه تجدید میثاق با ولایت به همت شرکت ملی حفاری ایران و با حضور صدها نفر از پرسنل شرکت‌های ملی حفاری ، مناطق .

مراسم باشکوه تجدید میثاق با ولایت به همت شرکت ملی حفاری ایران و با حضور صدها نفر از پرسنل شرکت‌های ملی حفاری ، مناطق .

مصوبه جدید افزایش حقوق ۱۴۰۱ بمعنی اجرای ماده ۱۰ نیست

ویژه پرسنل رسمی نفت:سرانجام رقم دقیق افزایش حقوق‌ها مشخص شد

شایستگی و طرزکار مشمولین بند واو وزارت نفت در حال ثبت شدن است

بر اساس پیگیری های صورت گرفته ثبت شایستگی و طرز کار مشمولین بند واو تبدیل وضعیت ایثارگران در وزارت نفت از ماه گذشته .

بر اساس پیگیری های صورت گرفته ثبت شایستگی و طرز کار مشمولین بند واو تبدیل وضعیت ایثارگران در وزارت نفت از ماه گذشته .

اطلاعیه | نحوه انصراف مشمولین بند دال در صنعت نفت از تبدیل وضعیت

شکرچیان نیامده رفت؛هرمز قلاوند، سرپرست شرکت پتروپارس شد

اکثر پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی نفت سال ۱۴۰۱ در مناطق عملیاتی بکارگیری می شوند

پیگیری نفت آنلاین نشان می دهد اکثر پذیرفته شدگان آزمون استخدامی نفت در سال ۱۴۰۱ در بخش‌های عملیاتی صنعت نفت مشغول بکار .

پیگیری نفت آنلاین نشان می دهد اکثر پذیرفته شدگان آزمون استخدامی نفت در سال ۱۴۰۱ در بخش‌های عملیاتی صنعت نفت مشغول بکار .

حکم انتصاب سرپرست جدید شرکت پتروپارس لغو شد؟+خبر تکمیلی

بررسی سایت شرکت ملی نفت ایران نشان می دهد حکم انتصاب سرپرست جدید پتروپارس از پورتال NIOC حذف شده است.

بررسی سایت شرکت ملی نفت ایران نشان می دهد حکم انتصاب سرپرست جدید پتروپارس از پورتال NIOC حذف شده است.

افزایش روند مهاجرت متخصصین صنعت نفت!

رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو، از تشدید روند مهاجرت مهندسان و نیروی انسانی متخصص در .

رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو، از تشدید روند مهاجرت مهندسان و نیروی انسانی متخصص در .

آقای رئیس جمهور منتظر اجرای دستور شما هستیم

مصوبه جدید تعدیل مدارک تحصیلی کارکنان نفت رسما ابلاغ شد+تصویر ابلاغیه

شورای اداری و استخدامی صنعت نفت رسما ضوابط تعدیل مدرک تحصیلی دانشگاهی اخذ شده حین خدمت کارکنان نفت را ابلاغ کرد.

شورای اداری و استخدامی صنعت نفت رسما ضوابط تعدیل مدرک تحصیلی دانشگاهی اخذ شده حین خدمت کارکنان نفت را ابلاغ کرد.

ایرادات مصوبه جدید تعدیل مدرک تحصیلی کارکنان نفت+فایل PDF

این فایل پی دی اف توسط جمعی از کارکنان رسمی صنعت نفت خطاب به مهدی علی مددی معاون وزیر نفت ارسال شده است و این دسته .

این فایل پی دی اف توسط جمعی از کارکنان رسمی صنعت نفت خطاب به مهدی علی مددی معاون وزیر نفت ارسال شده است و این دسته .

رضایت بعضی مدیران نفتی از محدودیت‌های اینترنتی

نفت آنلاین در خصوص نظر احتمالی بعضی از مدیران نفتی دولت سیزدهم به محدودیت های اینترنتی ایجاد شده توییتی را منتشر کرد.

نفت آنلاین در خصوص نظر احتمالی بعضی از مدیران نفتی دولت سیزدهم به محدودیت های اینترنتی ایجاد شده توییتی را منتشر کرد.

فیلم | چگونه ایران می تواند به هاب گازی دنیا تبدیل شود؟

رائفی پور با حضور در برنامه ثریا شبکه اول سیما به نکاتی در خصوص چگونگی تبدیل شدن ایران به هاب گازی دنیا اشاره کرد.

رائفی پور با حضور در برنامه ثریا شبکه اول سیما به نکاتی در خصوص چگونگی تبدیل شدن ایران به هاب گازی دنیا اشاره کرد.

تحریم مهم‌ترین دارندگان ذخایر گاز پیامد غیرقابل جبرانی دارد/ ضرورت سیاست‌زدایی از بازار انرژی

وزیر نفت تأثیر تحریم مهم‌ترین دارندگان ذخایر گاز طبیعی را غیرقابل جبران دانست و گفت: معتقدم تحقق زیست‌بوم جهانی با انتشار کربن صفر، بدون اراده سیاسی، تأمین منابع مالی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و همکاری‌های علمی و فناورانه جدی همه ذی‌نفعان در حد شعار باقی خواهد ماند.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ جواد اوجی امروز (سه‌شنبه، سوم آبان‌ماه) در بیست‌وچهارمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) در قاهره با بیان اینکه گاز طبیعی نقشی مهم و تعیین‌کننده‌ در دوران گذار انرژی به‌عهده دارد و به‌دلیل مزیت‌های محیط زیستی، از توانایی خیره‌کننده‌ای برای جایگزینی دیگر سوخت‌های فسیلی از جمله زغال‌سنگ، برخوردار است، اظهار کرد: با وجود این، نظر به اهمیت افزایش حجم و تعریف مسیرهای جدید گاز طبیعی، ضروری است سیاست‌هایی نو در دستورکار اعضای مجمع قرار گیرد.

وی با بیان اینکه همسو با افزایش صرفه اقتصادی و گسترش تجارت گاز طبیعی لازم است کشورهای در حال توسعه و به‌ویژه توسعه‌یافته، در فناوری‌های مرتبط با تجارت گاز از جمله فناوری‌های مرتبط با ال‌ان‌جی توجه جدی کنند و انحصارزدایی در فناوری‌های مرتبط با تجارت گاز را به‌عنوان یک اصل بپذیرند، تصریح کرد: از سوی دیگر، استفاده از ابزارهای سیاسی و تحریم مهم‌ترین دارندگان ذخایر گاز طبیعی، پیامدهای غیرقابل جبرانی بر محیط‌زیست خواهد داشت و سبب خواهد شد تحقق اهداف توسعه پایدار مصوب سازمان ملل متحد مقدور نباشد.

وزیر نفت افزود: اجتناب از اقدام‌های که جامعه بشری را با پیامدهای ناگواری روبه‌رو خواهد کرد و مانعی در مسیر تجارت گاز طبیعی به‌عنوان یک سوخت پاک است، اصل دیگری است که باید مورد توجه کشورها باشد. سیاست‌های این مجمع در حمایت از دو اصل یادشده، تأثیر قابل‌توجهی بر توسعه تجارت جهانی گاز طبیعی و تأمین منافع اقتصادی این مجمع خواهد داشت.

ضرورت توجه جی‌ئی‌سی‌اف به محیط زیست

اوجی بر ضرورت توجه به مسائل محیط زیستی تأکید کرد و با بیان اینکه نیاز است توجه کشورهای عضو به موضوع کاهش کربن تولیدی از فرآیند تولید گاز طبیعی معطوف شود، اظهار کرد: به‌عنوان فردی که سال‌ها در بخش گاز ایران فعالیت‌های مهندسی و مدیریتی کرده‌ام، باور دارم این امر با توجه به اراده سیاسی و توانمندی‌های فنی و مهندسی موجود امکان‌پذیر است.

وی با تأکید بر اینکه لازم است کشورهای در حال توسعه و به‌ویژه توسعه‌یافته به فناوری‌های نو نظیر جذب، بهره‌برداری و ذخیره‌سازی کربن، کاهش نشت گاز متان و یا هیدروژن آبی توجه جدی کنند، افزود: خوشبختانه فناوری‌های کاهش‌دهنده کربن از چرخه تولید گاز طبیعی در دسترس ما قرار دارند. معتقدم تحقق زیست‌بوم جهانی با انتشار کربن صفر، بدون اراده سیاسی، تأمین منابع مالی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و همکاری‌های علمی و فناورانه جدی همه ذی‌نفعان، در حد شعار باقی خواهد ماند.

نقش کلیدی جی‌ئی‌سی‌اف در حفظ و ارتقای امنیت جهانی انرژی

وزیر نفت با بیان اینکه با توجه به جایگاه راهبردی کشورهای عضو جی‌ئی‌سی‌اف و سهم نزدیک ۵۰ درصدی در سبد صادرات جهانی گاز و ال‌ان‌جی، لازم است توان، قابلیت‌ها و تمهیدهای مورد نیاز مجمع تقویت شوند، اظهار کرد: ارتقای هم‌افزایی و هماهنگی‌های جمعی، سبب حفظ منافع اعضا و صیانت از امنیت عرضه جهانی گاز طبیعی می‌شود.

اوجی با بیان اینکه با وجود چالش‌های متعدد در بازار جهانی گاز در سال‌های اخیر، جی‌ئی‌سی‌اف، در چارچوب اساسنامه و راهبرد بلندمدت خود، موفق شده همفکری‌ها، هماهنگی‌ها و همکاری‌ها را در این مجمع تقویت کند، افزود: این تمهیدات راهبردی سبب شده است مجمع بتواند نقش کلیدی خود در حفظ و ارتقای امنیت جهانی انرژی در دوران کووید-۱۹ و پساکووید را به‌خوبی ایفا کند.

به گفته وی، ما مسیری طولانی و مملو از نااطمینانی‌ها پیش‌رو داریم که مستلزم ارتقای همبستگی و همکاری بیشتر اعضای مجمع است.

ضرورت همکاری‌ اعضای مجمع در سطوح راهبردی، مدیریتی و فنی

وزیر نفت با تأکید بر اینکه ارتقای جایگاه مجمع در بازارهای جهانی گاز و ایفای نقش مؤثرتر در تأمین امنیت انرژی جهان، برای رشد و توسعه کشورهای در حال توسعه، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، تصریح کرد: بر این اساس پیشنهاد می‌کنم همفکری‌ها و همکاری‌های جمعی اعضای مجمع در سطوح «راهبردی، مدیریتی و فنی» ارتقا یابند. معتقدم تبادل تجارب موفق میان کشورهای عضو در سطوح یادشده در این میان اهمیتی بسزا دارد.

اوجی با یادآوری اینکه جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در چارچوب ابتکار ویژه سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران با عنوان «گاز طبیعی در خدمت اقتصاد جهانی در دوران پس از کرونا» که در ششمین اجلاس سران مجمع در دوحه قطر مطرح شد، ایفای نقش کند، افزود: جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صاحبان ذخایر اثبات‌شده گاز طبیعی جهان و از بزرگ‌ترین دارندگان شبکه توزیع داخلی گاز طبیعی دنیا، برای هرگونه همکاری در بخش‌های اکتشاف، حفاری، توسعه، بهره‌برداری و توزیع گاز طبیعی آمادگی دارد.

وی گفت: تحقق این امر، مستلزم ارتقای توان و مدیریت راهبردی و قابلیت‌های فنی‌ و مهندسی است که در این زمینه، تشویق سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین‌المللی، نقشی برجسته ایفا می‌کند. این راهبرد، راهبردی جمعی است و از طریق آن، توان فناورانه کشورهای عضو مجمع در زنجیره توسعه صنعت گاز طبیعی تقویت می‌شود.

پیشرفت قابل‌توجه ایران با وجود تحریم‌ها

وزیر نفت توسعه صنعت گاز جهان و تحقق امنیت عرضه و تقاضای گاز طبیعی در بازارهای جهانی را مستلزم صلح جهانی و سیاست‌زدایی از تجارت انرژی دانست و اظهار کرد: بر این اساس، اعمال هرگونه تحریم یکجانبه یا چندجانبه بر هریک از اعضای مجمع را اقدامی سیاسی در تعارض با اصول و موازین حقوق بین‌الملل و مخالف عقلانیت اقتصادی ارزیابی می‌کنیم.

اوجی با بیان اینکه قربانیان به مخاطره انداختن امنیت انرژی، مردم عادی و به‌ویژه کشورهای در حال توسعه هستند، افزود: واقعیت آن است که با وجود تحریم‌های یک‌جانبه و ظالمانه آمریکا، ایران توانسته است با تکیه بر توان داخلی و توسعه بازارهای خارجی، به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یابد.

وی گفت: به‌عنوان وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران از منافع تولید و صادرکنندگان گاز عضو مجمع پشتیبانی می‌کنم. اطمینان دارم با تقویت همفکری و همکاری میان کشورهای عضو و ناظر، در رویارویی با چالش‌های بازار جهانی گاز، آینده‌ای روشن پیش‌رو خواهیم داشت.

آینده روشن «انرژی هسته‌ای» از اتحادیه اروپا تا خلیج فارس

گذار انرژی هسته‌ای فرانسه

پس از گذشت تقریبا یک دهه از حادثه فوکوشیما، به دلیل مزیت‌ها و کارکردهای خاص انرژی هسته‌ای در تولید پاک و پایدار انرژی و همچنین قیمت ارزان، ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای در جهان روندی صعودی پیدا کرده است. پس از بحران انرژی به وجود آمده در پی جنگ اکراین، بسیاری از کشورهای اروپایی که مخالف سرسخت انرژی هسته‌ای بودند نیز به استفاده مجدد از نیروگاه‌های تعطیل شده روی آورده‌اند و حتی ژاپن نیز ۹ نیروگاه هسته‌ای خود را بازگشایی کرده است. اقبال به توسعه تولید انرژی هسته‌ای به کشورهای واردکننده سوخت فسیلی محدود نیست و کشوری همچون امارات نیز در این زمینه از کشورهای پیشرو محسوب می‌شود.

به گزارش مسیر اقتصاد انرژی هسته‌ای نسبت به سایر منابع انرژی‌، نسبتا ارزان است و موجب گرمایش کره زمین نیز نمی‌شود، اما همچنان تولید آن محدود است. بطوریکه در سال ۲۰۲۰، تولید جهانی برق تقریبا ۲۷۰۰۰ تراوات ساعت و سهم تولید نیروگاه‌های هسته‌ای حدود ۲۵۰۰ تراوات ساعت یعنی کمتر از ۱۰ درصد از تولید جهانی بود. همچنین تعداد راکتورهای هسته‌ای امروزه به ۴۴۴ رسیده که البته میزان اتکای کشوره به این انرژی متفاوت است برای نمونه تولید برق فرانسه وابستگی زیادی به ۷۱ راکتور هسته‌ای دارد.

بیش از یک دهه عقبگرد در توسعه انرژی هسته‌ای

تا همین اواخر، دیدگاه جهان نسبت به انرژی هسته‌ای متمایل به آن نبود، به ویژه پس از حادثه فوکوشیما، که جهان را وادار به اتخاذ موضع ضد هسته‌ای کرد. حادثه فوکوشیما باعث شد ژاپن به سرعت و قاطعانه علیه انرژی هسته‌ای حرکت کند و در ابتدا تقریباً همه ۵۰ راکتور هسته‌ای خود را تعطیل کرد و تاکنون ۹ راکتور فعالیت خود را از سر گرفتند.

پس از ژاپن، بسیاری از کشورها به سمت کنار گذاشتن گزینه انرژی هسته‌ای حرکت کرده‌اند که بارزترین آنها آلمان است که تصمیم به حذف تدریجی انرژی هسته‌ای گرفت. همچنین در اروپا، کشورهایی مانند اسپانیا و ایتالیا هنوز علاقه‌ای به استفاده از این ظرفیت را ندارند. در ایالات متحده، تعداد راکتورهای هسته‌ای در سال ۲۰۱۲ به بیش از ۱۰۰ رآکتور رسید و از آن زمان تاکنون ۱۲ راکتور بسته شده‌اند و تنها یک راکتور به آن اضافه شده است.

از جمله دلایل ریزش استفاده از انرژی هسته‌ای، کاهش قیمت گاز طبیعی ناشی از انقلاب شیل و کاهش قابل توجه هزینه انرژی بادی و خورشیدی است. این اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی موضوع انرژی هسته‌ای را به یک جایگزین غیررقابتی تبدیل کرد.

چرا کشورها دوباره به انرژی هسته‌ای اقبال نشان داده‌اند؟

در ماه‌های اخیر به دنبال افزایش تنش بین غرب و روسیه بر سر اوکراین، صادرات گاز روسیه که قبل از اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی آن ۴۰ درصد از نیاز این قاره را تامین می‌کرد به شدت کاهش یافته است. پیامد این موضوع افزایش قیمت سوخت و بنزین در این کشورها بوده که حتی باعث اعتصابات و اعتراضات گسترده در برخی کشورها مانند اهداف و قوانین صندوق ذخیره ارزی فرانسه شده است.

در پی اعتصاب پالایشگاه‌های نفت در فرانسه، عملکرد نزدیک به یک سوم پمپ بنزین‌ها مختل و به کمبود سوخت منجر شده است. ۶۰ درصد از ظرفیت پالایش این کشور به حالت تعلیق درآمد و عملیات توزیع سوخت تحت تأثیر اعتصابات کارگری و عملیات تعمیر و نگهداری در پالایشگاه‌های توتال فرانسوی قرار گرفت. از همین روی احتمال چرخش دولت‌ها به انرژی هسته‌ای در کشورهای اروپایی قوت گرفت، بطوریکه فرانسه در پی افزایش تولید آن به ۵۰ گیگاوات تا آغاز سال آینده (۲۰۲۳)، از طریق راه اندازی مجدد راکتورهای تعطیل شده است.

عامل دیگر در احتمال افزایش استفاده از انرژی هسته‌ای مربوط به آلایندگی اندک آن نسبت به سوخت‌های دیگر است. انرژی هسته‌ای بعد از انرژی آبی دومین منبع انرژی بدون کربن در جهان است و با توجه به هشدار کارشناسان نسبت به گرمایش زمین، بیشتر کشورها بویژه غربی به سمت این انرژی حرکت کرده‌اند.

آژانس بین‌المللی انرژی، پیش‌بینی می‌کند تا سال ۲۰۵۰ تولید انرژی هسته‌ای جهانی تقریباً دو برابر شود. در این راستا جهان تا سال ۲۰۳۰، باید ۱۰۰ نیروگاه هسته‌ای جدید بسازد. یک مطالعه در چین پیش بینی می‌کند که این کشور برای دستیابی به اهداف کربن‌زدایی، تا سال ۲۰۶۰ به تقریباً ۵ برابر تولید انرژی هسته‌ای نیاز دارد.

از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که آینده انرژی هسته‌ای به دلیل پیشرفت‌های فناوری که هزینه‌ها و ضایعات را کاهش و بر قوانین ایمنی سخت‌گیرانه‌تر تکیه می‌کند، روشن‌تر خواهد بود. همچنین هزینه کم انرژی هسته‌ای در مقایسه با رقبای خود متغیر تاثیرگذار در انتخاب این انرژی است.

آینده روشن «انرژی هسته‌ای» از اتحادیه اروپا تا خلیج فارس

این عوامل باعث شده نه تنها کشورهای واردکننده سوخت‌های فسیلی از جمله کشورهای اروپایی، بلکه کشورهای صادرکننده عمده مانند امارات نیز به دنبال استفاده از این انرژی باشند. بطوریکه انرژی هسته‌ای به عنوان کانون همکاری جدید بین امارات متحده عربی و فرانسه تبدیل شده و هم‌اکنون ۴ نیروگاه هسته‌ای در پایگاه براکه (منطقه ظفره ابوظبی) قرار دارد.

به گفته مقامات امارات، نخستین کشور هسته‌ای عربی، اصلی‌ترین هدف این کشور از تولید انرژی هسته‌ای همانطور که تا امروز اعلام شده، تامین برق است. براساس برآوردهای وزارت نیروی امارات، میزان برق مصرفی این کشور تا سال‌های آینده به شکل قابل توجهی افزایش یافته و دستیابی به منابع تولید برق در داخل برای این کشور امری ضروری به شمار می‌آید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.