معایب کارت امتیازی متوازن


BSC BSCکارت امتیازی متوازن استاد محترم: دکتر برزگر

Presentation on theme: "BSC BSCکارت امتیازی متوازن استاد محترم: دکتر برزگر"— Presentation transcript:

2 BSC BSCکارت امتیازی متوازن استاد محترم: دکتر برزگر
استاد محترم: دکتر برزگر ارائه دهندگان : زینب رضایی سپیده داوودی BSCکارت امتیازی متوازن حسابداری مدیریت استراتژیک

3 مقدمه سازمانها برای تعیین و تشخیص موقعیت فعلی خود و پیشرفت در محیط رقابتی امروز که بر اقتصاد دانش محور استوار است بایستی بطور منظم و منسجم از الگوهایی برای ارزیابی عملکرد خود استفاده معایب کارت امتیازی متوازن کنند و لذا استفاده از نظامهای کنترل عملکرد و برنامه ریزی استراتژیک ضروری است تا بتوانیم موثرتر مدیریت کرده و میزان موفقیت و پیشرفت در دستیابی به اهداف راهبردی شرکت را بسنجیم. الگوی ارزیابی مطلوب باید بتواند وضعیت کلی سازمان را نسبت به اهداف و نیز جایگاه سازمان را نسبت به محیط پیرامونی مشخص کند و علاوه براین نشانگر میزان اثربخشی عملکردها باشد.

4 BSCمدل Harvard Business Review, 1992
در دهه 1990 ميلادی مدل کارت امتيازی متوازن (Balanced Score Card) بعنوان يک روش نوين ارزيابی عملکرد و سپس بعنوان ابزاری جهت کمک به تحقق استراتژی و يا بعبارتی برای مديريت بر استراتژی، توسط رابرت کاپلان استاد صاحب نام دانشگاه هاروارد و ديويد نورتن مشاور برجسته مديريت در امريکا مطرح شد و از سوی صاحبنظران مديريت و مديران سازمانها به شدت مورد استقبال قرار گرفت. Balanced Scorecard in 1992 “The Balanced Scorecard – Measures that Drive Performance” Harvard Business Review, 1992

5 منظرهای مختلف در سیستم ارزیابی کارت امتیازی متوازن
منظرهای مختلف در سیستم ارزیابی کارت امتیازی متوازن براي موفقيت مالي چه كنيم و چگونه با صاحبان سهام ارتباط داشته باشيم؟ براي جلب رضايت مشتريان ، كدام فرآيندها بايد بهبود يابند؟ مشتريان در مورد ما چه فكر مي كنند چگونه بايد در مقابل آنها ظاهر شويم؟ چگونه توانايي هاي خود را در معایب کارت امتیازی متوازن راستاي بهبود و تغيير تقويت كنيم؟

6 انواع استراتژيهاي متداول
استراتژيها ي يكپارچگي استراتژيهاي كاهش استراتژيهاي ثبات استراتژيهاي تمركز استراتژيهاي رشد

7 پاسخ به بنيادها و اعتقادات هسته اي سازمان
فرصت بازار رقبا موقعيت مالي چرایی سازمان چگونگی رضايت مشتري اهداف بلند و كوتاه مدت

8 فناوري محصول اجزا ماموریت سازمان بازارها توجه به کارکنان حوزه
جغرافيايي توجه به مردم مشتريان

9 بیانیه ماموریت MISSION تعيين شاخص هاي كليدي عملكردKPI
استراتژی STRATEGY چشم انداز VISION ارزشهای محوری VALUES بیانیه ماموریت MISSION معایب کارت امتیازی متوازن چرا ما هستیم؟ به چه چیزهایی معتقدیم؟ چه می خواهیم بشویم؟ برنامه بازی ما چیست؟ برنامه هاي عملياتي هر فرد ACTION برنامه ها و اهداف جمعي تعيين شاخص هاي كليدي عملكردKPI اهداف تعيين طرحها و برنامه هايي كه براي دستيابي به استراتژي لازمند. كمي نمودن شاخص ها و مقادير هدف و مرزهاي خوب و بدآنها گروه يا گروههاي سازمان چه کارهاي عملياتي لازم است انجام دهند؟ هر شخص چه کارهاي عملياتي لازم است انجام دهد؟

10 BSC پلي ارتباطی بين استراتژي و عمل

11 شناسایی و تدوین شاخص ها شاخصهاي پيشرو شاخصهاي تابع/ پيرو مهارت كاركنان
مشاركت كاركنان ارائه پيشنهادها و طرح هاي نو شاخص هاي پيشرو شاخصهاي پيشرو داراي قابليت پيش بيني بازده سرمايه بكار گرفته شده (ROCE) ارزش افزوده اقتصادي (EVA) رشد درآمد و افزايش بهروري شاخص هاي وابسته شاخصهاي تابع/ پيرو تابع عملكرد گذشته فاقد قدرت پيش بيني

12 دلایل اندازه گيري عملكرد سازماني
1- بررسي ميزان تحقق اهداف و استراتژيها 2- كنترل فعاليتها و بررسي موثر بودن فرآيندها و راهكارهاي اجرائي 3- انعكاس وضعيت سازمان به مديران جهت تصميم گيري 4- دقت استنباطهاي لازم در سازمان و كمي كردن شاخصهاي بهبود مستمر 5- مقايسه دروني وضعيت سازمان با دوره هاي گذشته 6- بازده عملكرد مديران و دست اندركاران 7- تحليل محيط داخلي سازمان و شناخت معایب کارت امتیازی متوازن قوتها و ضعفهاي عملكرد 8- زمينه سازي طراحي نظام انگيزش عملكرد كاركنان 9- آگاهي يافتن مديران از اثر بخشي تصميمات اخذ شده قبلي

13 سیستم سنجش عملکرد به موفقیت سازمان شما کمک می کند
تعیین موقعیت فعلی سازمان انتقال جهت گیری و مقاصد سازمان به سایرین تحریک اقدامات در مهمترین حوزه های کلیدی سازمان تسهیل یادگیری سازمانی تاثیر گذاری بر رفتار کارکنان

14 مشخصات يك نظام ارزيابي و چارچوب ارزيابي
1- متوازن بودن و ايجاد يك هارموني يكسان در زمينه هاي مختلف 2- پوشاندن ، لحاظ كردن تمام عملکرد ها 3- قابلیت پياده سازي 4- اندازه گيري مقاطع در گذشته ، حال و آينده 5- تاثير پذيري از استراتژيهاي سازماني

15 ارزيابي متوازن چيست؟ روش ارزيابي متوازن (BALANCED SCORECARD)روشي است كه در آن شاخصهاي مالي مربوط به عملكرد گذشته با شاخصهايي غیر مالی از عوامل موجد عملكرد آينده پيوند خورده و تصویری كامل از ارزیابی ارایه مي دهند. كارت امتيازي متوازن (BalancedScorecard) روشي است كه در آن استراتژي‌هاي سازمان به مجموعه‌اي از شاخص‌هاي عملكردي قابل اندازه‌گيري ترجمه شده و از طريق اجراي آن، سيستمي براي سنجش تحقق استراتژي و مديريت استراتژيك عملکرد ايجاد مي‌شود. كارت امتيازي متوازن چارچوبي است كه به سازمانها براي ترجمه استراتژي‌ها به اهداف عملياتي كه محرك عملكرد و رفتار سازمان هستند، كمك مي‌كند.

16 روند توسعه كارت امتيازي متوازن (BSC)

17 تجارب BSC بين سالهاي 1992 تا 2000 بيش از 200 شركت بزرگ آمريكايي و اروپایی مانند زیراکس، اریکسون، موتورولا و . با استفاده از مشاورت كاپلان نورتون روش ارزيابي متوازن را بكار بستند. تاكنون بيش از 60% از 1000 شركت ( 1000 Fortune ) BSC را پياده كرده‌اند . نتايج حاصل در كتاب Strategy Focused Organization ارائه شده است.

18 مهمترين تفاوت روش ارزيابي متوازن با ساير روشهاي رايج اندازه‌گيري عملكرد، ايجاد رابطه علت و معلولي در منظرهاي ارزيابي است. يادگيري و رشد شاخص غير مالي فرآيندهاي داخلي كسب و كار BSC جنبه مالي جنبه مشتري شاخص مالي

19 تشریح روابط علت و معلولی در چشم اندازهای چهارگانه بنگاه های اقتصادی

20 معيارهاي سنجش (Measure)
چگونه موفقيت در يك استراتژي (يا دستيابي به يك هدف) را مي‌سنجيم؟ معيارهاي سنجش اهداف كلي كاهش شكايات بهبود شاخص PPM تحويل به موقع بهبود كيفيت محصول

21 مراحل پياده سازي روش ارزيابي متوازن
تدوين استراتژي هاي سازمان تعيين اهداف بلندمدت و كوتاه مدت بر اساس استراتژيها (ازمنظر مشتري ، فرايندها ، يادگيري و مالي) شناسايي عوامل كليدي موفقيت در تحقق اهداف تعيين شاخصهاي ارزيابي تحقق اهداف تدوين برنامه هاي اجرايي جهت تحقق اهداف آشنایی كاركنان با استراتژيها ، اهداف ،‌عوامل موفقيت و شاخصهاي ارزيابي ايجاد سيستم اطلاعاتي مناسب جهت جمع آوري ، پردازش و گزارشگري اطلاعات مرتبط با كنترل نتايج حاصله از و اتخاذ تصميمات اجرايي لازم بازنگری و به روز آوری (بازنگری اهداف+توسعه سنجه ها+تغییر سنجه ها+ به چالش کشیدن استراتژی ها)

22 برخي نتايج پياده معایب کارت امتیازی متوازن سازي BSC
1 ايجاد امكان كنترل جامع سازمان از طريق معيارهاي كليدي 2 يكپارچگي ميان طرحها ي سازمان و اطلاع همگان از روند تحقق اهداف و چشم اندازها 3 تقسيم استراتژي به عوامل كمي شده در سطح كسب و كار

23 مثالی از نقشه استراتژیک
مالي مشتري فرآيندهاي داخلي رشد و نو آوري

24 مقایسه روشهای ارزیابی عملکرد سنتی و مدرن

25 نسل دوم کارت امتیازی متوازن
مشکلات کاربردی نسل اول کارت امتیازی بخشی از آن مربوط به ابهام در تعریف آن می باشد و بخش دیگر این مشکلات ریشه در پرسشی های مربوط به طراحی درنسل اول دارد . به خصوص نیاز به فیلتر کردن( انتخاب تعداد محدودی معیار خاص برای ارائه گزارش ) و دسته بندی ( تصمیم گیری در مورد چگونگی گروه بندی معیارها ) رویکرد خاص به انتخاب معیار که در آغاز توسط کاپلان و نورتن پیشنهاد شده خیلی سریع از طرف آن دو ضعیف تلقی شد و مفهوم اهداف استراتژیک جایگزین آن شد . به طور کلی در نسل جدید 2 نکته کلید دیگر اضافه شد : 1- معیارها به منظور گزارش کردن اهداف خاص استراتژیک انتخاب می شوند هدف طراحی و شناخت بین 20 تا 25 هدف استراتژیک می باشد که هریک از این اهداف با یک یا بیش از یک معیار مرتبط می شوند و به یکی از معایب کارت امتیازی متوازن 4 گروه اختصاص داده می شوند . 2- تلاش صورت گرفته برای ثبت بصری روابط علی و معلولی عمده بین اهداف استراتژیک نتیجه ها را دریک نمودار مدل پیوند استراتژیک یا نقشه استراتژی به نمایش می گذارد .

26 نسل سوم کارت امتیازی متوازن
کارت امتیازی متوازن نسل سوم مبتنی بر ایجاد بهبود و اصلاح درطرح کارت امتیازی نسل دوم بوده و با ایجاد ویژگی های جدید به منظور ارائه عملکرد بهتر و ارتباط استراتژیک بیشتر همراه است . پیشرفت های ا صلی صورت گرفته در این معایب کارت امتیازی متوازن نسل بیشتر مربوط به حل مشکلات موجود در صحت انتخاب اهداف استراتژیک و تنظیم هدف است . اظهارنامه مقصد در ابتدا و انتهای فرآیند طراحی ایجاد می شد . این کار توسط درگیر کردن مدیران در تجسم اثر کسب اهداف استراتژیکی که قبلا در فرآیند طراحی انتخاب شده بودند برروی سازمان صورت می پذیرد . این فرآیند منسجم ف به مشخص نمودن ناسازگاری ای موجود در اهداف انتخاب شده کمک می کند وطرح نهایی برای معتبر سازی اهداف انتخاب شده برای بعضی از معیارها مفید به نظر می رسد . ایده اهمیت داشتن دسترسی به شرحی مشخص برای سازمان که نشان می دهد سازمان در پی کسب چیست تفکر جدیدی نیست : در این جا به خوبی مشخص می شود که یک اظهارنامه مقصد ممکن است به عنوان نقطه رجوع مفیدی در فرآیند تنظیم هدف عمل نماید . تایید ارزش اظهارنامه مقصد به عنوان بخشی از کارت امتیازی متوازن که منجر به طراحی سریعتر و کاراتر اجزای کارت امتیاز متوازن نسل دوم می گردد پس از تاثیر ارزش اظهارنامه مقصد تغییراتی در کارت امتیازی نسل دوم انجام شد که منجر به بوجود آمدن کارت امتیازی نسل سوم شد .

27 مقایسه روشهای ارزیابی سازمان: کارت امتیازی متوازن BSC و مدل تعالی EFQM
هر دو روش کارت به مقدار زیادی مشابه هستند. هر دو مدل تا حد زیادی منعطف هستند هر دو منافع تمام ذینفعان را تأمین میکنند، امابه این جهت که مستقیماً به اثر سازمان بر جامعه اشاره می کند منحصر به فرد است. روش کارت امتیازی متوازن یک نقشه استراتژی که جهت کمک به مدیران برای برقراری یک منطق علی و معلولی بین مقیاسهای سنجش و نتایج استراتژی است را فراهم می کند. هر دو روش از سازمان میخواهند که پاداشهای مشوق اعطا کند اما فقط روش کارت امتیازی پیشنهاد میکند که پاداشهای مشوق بایستی با مقیاسهای سنجش استراتژیک مرتبط باشند. در خصوص بازخور، هر دو روش استفاده از اطلاعات گذشته را پس از ارزیابی مهم میدانند، با این وجود روش کارت امتیازی متوازن جهت بکارگیری اطلاعات بازخور استراتژیک نیاز به یادگیری دوحلقه ای دارد. فرق عمدهای که بین این دو روش وجود دارد این است که اهداف کلیدی در مدل تعالی بنا گشتهاند، در حالیکه در روش کارت امتیازی متوازن TQM بر پایه اصول EFQM اهداف کلیدی بر پایه استراتژی مورد علاقه شرکت بنا نهاده شده است. همچنین کارت امتیازی متوازن منعطفتر از EFQM است.

28 BSCدر ایران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران شرکت ملی گاز ایران
سازمان بیمه سلامت شرکت ایران خودرو دیزل

29 BSCمزایای 1. یكپارچگی و نظارت 2. تمرکز 3. بازخور 4. همسویی 5. ارتباطات 6.مسئولیت پذیری 7.مشارکت 8.تبدیل و تکامل

30 معایب و کاستی های پیش روی کارت امتیازی متوازن
معایب و کاستی های پیش روی کارت امتیازی متوازن عدم آگاهی و فهم کارکنان از چشم انداز سازمان 2. عدم همسویی و همدلی کارکنان درجهت تحقق اهداف مرتبط با چشم انداز سازمان 3. وجود تعارض ما بین مدیران بالادستی و پایین دستی بدلیل ذهنی بودن شاخص هایBSC و استفاده از الگوهای نامناسب برای ارزیابی 4. کارت امتیازی متوازن در تعریف مجموعه ای از شاخص های کمی تحکیم کننده ارزشهای عملکرد چه در سطح انفرادی (یعنی شاخص عملکرد) و چه برای ادغام ویکپارچگی شاخص ها ضعیف است. 5. یکپارچه کردن نتایج BSC نیز توسط کاربران بطور ذهنی انجام می شود ، لذا این کاستی ها با خاصیت ویژه BSC در تعارض قرار می گیرد که کاپلان ونورتون به آن تاکید ویژه داشتند ، آنها قدرت ویژه BSC را فراهم نمودن ظرفیت یادگیری استراتژیک برای شرکت ها و توانا کردن آنها در تجدید نظر در استراتژی هایشان در مواقع لازم ، ذکر کرده اند.

31 منابع كاپلان و نورتون ( 1384 ). نقشه استراتژي : تبديل دارائيهاي مشهود به پيامدهاي مشهود،( ترجمه حسين اكبري، و همكاران)، تهران: انتشارات آريانا. حسینی مطلق، س. م.، قدردان، ا. ( 3192 ، آذر و دی) . "مقایسه بین الگوهای BSC و EFQM“. ماهنامه توسعه انسانی پلیس. کاپلان، ن. (بهمن 3191 ). "سازمان های استراتژی محور". (ت. پ. بختیاری)، سازمان مدیریت صنعت . اسدي ، مجتبی ( 1383 )، طراحی و پیاده سازي سیستم سنجش عملکرد، دانشگاه صنعتی شریف. ابن الرسول، سیداصغر ( 1383 )، طراحی سیستم اندازه گیري عملکرد براي سیستم هاي تحقیقاتی، دانشگاه علم و صنعت. fa.wikipedia.org/ //penco.ir http:

معایب کارت امتیازی متوازن

این محصول متن خلاصه شده مقاله "مزایا و معایب تدوین یک برنامه ریزی منابع سازمانی برای مدیریت کیفیت در یک نهاد معتبر" به زبان فارسی و با فرمت word هست که آماده خریداری و دانلود می باشد.

2. مروری بر پیشینه

4. مطالعه موردی COSMOB

فصل 2: مروری بر پیشینه

گردآوری و پردازش اطلاعات در دهه­ های اخیر به یک عامل رقابتی بنیادین تبدیل شده است. از همین رو، شرکت­ ها برای آن­که در رقابت بمانند باید قادر باشند که فوراً به درخواست­ های خارجی پاسخ دهند و به یکپارچه­ سازی کارامد با همه­ ی بازیگران مرتبط در زنجیره ­ی تأمین روی آورند. یکی از راه­ های پاسخ­گویی به این نیازها، اتخاذ سامانه­ های اطلاعاتی یکپارچه است که در این میان، برنامه­ های مدیریت ERP متمایز هستند. برخی عوامل مؤثر بر تصمیم­ گیری برای اتخاذ و پذیرش یک سامانه­ ی ERP عبارت­اند از: رقابت جهانی، نیاز به فرایندهای تصمیم ­گیری فوری، مدیریت حجم بالای داده ­ها، ناسازگاری میان سامانه ­های اطلاعاتی، نیاز به ارتباطات بین ­سازمانی و درون­ سازمانی.

از سوی دیگر، هشت عامل که بر فرایند پذیرش و پیاده­ سازی ERP تأثیرگذار هستند، شناسایی شده­ اند: اصول مدیریت پروژه، امکان­پذیری یا ارزیابی پروژه ERP، توسعه­ ی منابع انسانی، بازمهندسی فرایند، پشتیبانی از جانب رأس مدیریت، هزینه/بودجه، زیرساخت IT، و خدمات مشاوره.

همچنین، عوامل مهم موفقیت برای پیاده­ سازی سامانه­ی ERP به هفت مقوله ­ی کلان تقسیم­ بندی شده ­اند: برنامه­ ی تجاری و بینش، مدیریت تغییر، ارتباطات، ترکیب تیم و مهارت­ها، مدیریت پروژه، پشتیبانی از جانب رأس مدیریت، تحلیل سامانه، انتخاب و پیاده ­سازی فنی.

مدیریت, دانلود پاورپوینت معرفی روش کارت امتیازی متوازن|pptx

دانلود پاورپوینت معرفی روش کارت امتیازی متوازن دانلود پاورپوینت معرفی روش کارت امتیازی متوازن دانلود پاورپوینت معرفی روش کارت امتیازی متوازن جهت رشته مدیریت در 26 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش توانایی اجرای یک استراتژی بسیار مهمتر از کیفیت خود استراتژی است. یک تحقیق در سال 1999 دلیل ناکامی 70% از مدیران ارشد شرکتها را شکست آنها در اجرای استراتژیهایشان عنوان کرده است. (Fortune (مجله در واقع مدیریت استراتژیک، هنر و دانش تبین و تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چند گانه میباشد که سازمان را قادر به دستیابی به اهداف بلند مدت خودش میسازد. فهرست مطالب: مدیریت استراتژیک وجود شكاف بين استراتژي و عمل BSC پلي ارتباطی بين استراتژي و عمل محدوديت معيارهاي مالي جهت ارزيابي موفقيت ظهور روش ارزيابي متوازن ارزيابي متوازن چيست؟ روش كارت امتيازي متوازن (BSC) رابطه علت و معلولي در روش BSC منظر مالي Financial ارزيابي از منظر مالي منظر مشتري Customer منظر فرآيندهاي داخلي Internal Processes منظر يادگيري و رشد Learning & Growth مزایای ارزیابی متوازن معایب و محدودیت های ارزیابی متوازن نتيجه گيري 12000 تومان پرداخت آنلاین و دانلود کلمات کلیدی : پاورپوینت در مورد کارت امتیازی متوازن پاورپوینت روش کارت امتیازی متوازن پاورپوینت کارت امتیازی متوازن در مدیریت

921/07 کیلوبایت55 مشخصات محصول دسته مدیریت حجم 921/07 کیلوبایت صفحه 55 فرمت docx 12000 دانلود دانلود تحقیق مفهوم عملكرد با فرمت ورد هدف از این تحقیق بررسی مفهوم عملكرد با فرمت docx در قالب 55 صفحه ورد بصورت کامل و…

1/91 مگابایت18 مشخصات محصول دسته معماری حجم 1/91 مگابایت صفحه 18 فرمت pptx 15000 دانلود پاورپوینت بررسی بنای شمس العماره در معماری قاجار دانلود پاورپوینت با عنوان بررسی بنای شمس العماره در معماری قاجار در قالب pptx، قابل ویرایش و…

40/09 کیلوبایت25 مشخصات محصول دسته مدیریت حجم 40/09 کیلوبایت صفحه 25 فرمت doc 14000 دانلود دانلود تحقیق پیشرفت تحصیلی و عوامل موثر بر آن با فرمت ورد هدف از این تحقیق بررسی پیشرفت تحصیلی و عوامل موثر بر آن با…

233/99 کیلوبایت131 مشخصات محصول دسته فقه،حقوق،الهیات حجم 233/99 کیلوبایت صفحه 131 فرمت docx 125000 دانلود اختلافات طرفین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح هدف از این پایان نامه بررسی اختلاف زوجین در خصوص نوع عقد و شرایط ضمن عقد…

2/16 مگابایت29 مشخصات محصول دسته مدیریت حجم 2/16 مگابایت صفحه 29 فرمت pptx 12000 دانلود دانلود پاورپوینت مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک دانلود پاورپوینت مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک دانلود پاورپوینت مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در قالب 29 اسلاید…

2/12 مگابایت71 مشخصات محصول دسته مدیریت حجم 2/12 مگابایت صفحه 71 فرمت pptx 25000 دانلود پاورپوینت كارگاه آموزشی معماری نرم‌ افزار دانلود پاورپوینت كارگاه آموزشی معماری نرم‌ افزار در 71 اسلاید با فرمت pptx دانلود پاورپوینت كارگاه آموزشی معماری نرم‌ افزار…

دانلود پایان نامه ارزیابی شاخص های کارت امتیازی متوازن

یكی از دغدغه‌های معایب کارت امتیازی متوازن اساسی سازمان‌های امروزی دستیابی به یک شیوه ارزیابی عملكرد جامع، قابل اعتماد و انعطاف‌پذیر است، تا با توسل به آن، اطلاعات دقیق و كافی از جایگاه امروز خویش به دست آورند و با نگاه به آینده، از خطاهای گذشته درس بگیرند. یكی از مدل‌های كارآمد كه با نگرش استراتژیک به ارزیابی عملكرد سازمان می‌پردازد، مدل کارت امتیازی متوازن است، كه علاوه بر توجه به بعد مالی از سه بعد مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری نیز سازمان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

در این پژوهش ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده و جامعه آماری نیز دو گروه مدیران کارکنان و بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می باشند که برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است . این پژوهش به بررسی چهار فرضیه پرداخته است که برای بررسی این فرضیات از آزمون دوجمله ای استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش نشان داد که منظر مالی و منظر رشد و یادگیری در سازمان تامین اجتماعی استان البرز تحقق نیافته ولی منظرهای مشتری و فرایند داخلی تحقق یافته است .

واژگان کلیدی :کارت امتیازی متوازن ،منظر مالی ،منظر مشتری ،منظر فرایند داخلی و رشد و یادگیری

با گذشت زمان ، برخی سازمان ها محدودیت سیستم حسابداری سنتی را در سنجش عملکرد سازمان درک کردند و دست به ایجاد سیستم های زدند که دارایی های نامشهود سازمان را که سیستم های حسابداری سنتی قادر به اندازه گیری آنها نبودند، اندازه می گرفت . بسیاری از سازمان ها از این سیستم ها در کنار سیستم های حسابداری سنتی برای سنجش عملکرد سازمان استفاده می کردند. اما بر طبق اظهار نظر اکثر نویسندگان و مدیران سازمان ها ، ترکیب این دو سیستم نیز نتوانست به طور کامل تمامی ابعاد سازمان را اندازه گیری کند.(آهن،2001)

لذا نظر سازمان ها به سیستمی معطوف گردید تا علاوه بر اندازه گیری ابعاد مختلف سازمان ،بتواند میزان موفقیت سازمان را نیز در دستیابی به رسالت و چشم انداز خود اندازه گیری نماید .همچنین بتواند مدیران را در برنامه ریزی و تصمیم گیری های استراتژیک کمک و راهنمائی نماید.

در سال­های پایانی 1980مقالات متعددی در نشریات مدیریتی اروپا ­­­­­و معایب کارت امتیازی متوازن امریکا درمورد ناکارآمدی روش­های ارزیابی عملکرد شرکت­ها منتشر شد.

در عصر اقتصاد صنعتی معیارهای مالی شاخص ­های خوبی برای سنجش موفقیت شرکت­ها بودند،چراکه مزیت­های رقابتی آن عصر عمدتا مبتنی برکاهش بهای تمام شده ناشی از صرفه های مقیاس و تولید انبوه بود . پیچیده ترشدن مناسبات اقتصادی و مسائل کسب و کار در آستانه ی قرن 21،اتکای شرکت ها به سنجه های مالی برای ارزیابی عملکرد و نشان دادن نقاط قوت و ضعف انها،کم رنگ شد و نارسایی سنجش­های مالی صرف بیش ازپیش نمایان گردید :

1)ارزیابی های عملکرد مبتنی برسنجه­های مالی،وزن بیش ازحدی به سود و زیان کوتاه مدت شرکت داده و عوامل موثر بر ارقام سود را عمده می­ کنند .

2)گزارش­های مالی اصولا در طبیعت خود نشان دهنده خلاصه وسرجمع عملیات و فعالیت های یک سازمان­اند .

3)صورت های مالی سنتی حتی در سطوح بسیار پیشرفته­ی خود فقط قادر به انعکاس عملکرد واحدها و بخش­های مختلف یک سازمان­اند که از تجمیع آنها عملکرد کل سازمان بدست می ­آید .

با توجه به محدودیت هایی که به برخی ازآنها اشاره شد ،روش سنتی ارزیابی عملکرد که عمدتا بر سنجه های مالی استوار بود ،نه تنها درانعکاس کامل دلایل توفیق و یا عدم توفیق شرکت ها کفایت لازم رانداشتند، بلکه ارتباطی منطقی و­علت ومعلولی بین عوامل محرکه­ی توفیق و دستاورد های حاصله نیز برقرار نمی­کردند .

در راستای چنین نظری کاپلان ونورتون درسال 1980کارت امتیاز متوازن [1] را به عنوان ابزاری نوین جهت تکمیل شاخص های سنتی اندازه گیری عملکرد سازمان ارائه نمودند.

کارت امتیازی متوازن شامل مجموعه ای از شاخصه های ارزیابی عملکرد مختلف شامل عملکرد مالی، ارتباط با مشتری، فرایندهای داخلی و رشدو یادگیری است که باتوجه به استراتژی سازمان تدوین می شوند ( بختیاری ،1383،ص1تا26)

1-2.تعریف موضوع پژوهش

در این پژوهش سازمان تامین اجتماعی استان البرز از چهار بعدکارت امتیاز متوازن یعنی ابعاد مالی ،مشتری ،فرایند های داخلی و رشد و یادگیری مورد ارزیابی قرار می گیرد.

1-3. تشریح و بیان مسئله

درسالهای پایانی دهه ی 1980بسیاری از سازمان های و شرکت ها از پیاده سازی استراتژی خود ناامید شده بودند. در نتایج تحقیقی که در سال 1982توسط دیوید انجام شده و نتایج آن در مجله فورچون[2] منتشر گردیده بود ، مشخص شده بود که فقط 10درصد استراتژیهایی که به خوبی فرموله شده اند ،درعمل با موفقیت پیاده می­ شودند. درچنین شرایطی مدیران به دنبال ابزاری بودند که آنها را در تحقق استراتژی­ها یشان یاری دهد .

در نتایج تحقیقی که در سال 1982توسط دیوید انجام شده نشانگراین است که فقط 10درصد استراتژیهایی که به خوبی فرموله شده اند ،درعمل با موفقیت پیاده می­شوند. درچنین شرایطی مدیران به دنبال ابزاری بودندکه آنها را در تحقق استراتژی­ هایشان یاری دهد.( بختیاری،1383،ص23)ولی مسئله مهمتر در فرایند مدیریت استراتژیک ،موضوع پیاده ­سازی استراتژی است. موانع اساسی در سر راه پیاده سازی استراتژی عبارتند از :

1)نادیده انگاشتن عوامل محیطی 2) همسویی کارکنان با استراتژی

3) عدم حمایت مدیریت ارشد 4) عدم تخصیص منابع لازم (بختیاری ،1383،ص24تا26)

کاپلان و نورتون برای رفع این موانع روش ارزیابی متوازن را به عنوان ابزار نیرومند در تحقیق استراتژی های سازمان و شرکت ها به مدیران عرضه کردند. (ابن الرسول و همکاران ،2003)

در این پژوهش تلاش می شود سازمان تامین اجتماعی استان البرز از چهار منظر مالی ،مشتری ،فرایند های داخلی و رشد و یادگیری مورد ارزیابی قرار گیرد.

1-4.اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق

حیاتی که قابل اندازه گیری نباشد قابل زندگی نیست. اطلاع ازاثربخشی وکارائی عوامل بکارگرفته شده برای رسیدن به هدف نهایی هرحرکت ،می تواند به عنوان ملاک اصلی ارزیابی آن حرکت تعریف شود.بدین منظور تمام سازمانها همواره در جهت ارزیابی و پایش وضیعت حیات خود اقدامات گوناگونی را انجام می دهند. پیچیدگی محیط عرصه رقابتی كسب و كار و افزایش انتظارات مشتریان، ضرورت آگاهی از نقاط قوت و ضعف سازمان و بهبود مستمر بهره وری رابیش از پیش آشكار نموده است. از این رو مدیران امروز در جستجوی دستیابی به یک راه حل جامع، قابل اعتماد و انعطاف پذیر جهت ارزیابی عملكرد سازمان خود بوده تا ضمن حصول اطمینان از اجرای استراتژی های خود، بتوانند اطلاعات دقیق و كافی از جایگاه امروز خویش را به دست آورده و با نگاه به آینده، موجبات ارتقاء و بهبود سازمان خود را فراهم نمایند(ابن الرسول وهمکاران،2007).

با توجه به نیاز روز افزون جامعه به بیمه و سازمان های بیمه گر ضرورت امر سبب گردید تا با اجرای این پژوهش عملکرد سازمان تامین اجتماعی با بهره گرفتن از روش کارت امتیازی متوازن از چهار بعد(مالی ، مشتری فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری )مورد ارزیابی قرارگیرد .

معایب کارت امتیازی متوازن

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shafiee M, Saleh H, Akbarpour S. Presenting the combination model of EFQM excellence model, balanced scorecard, and network data envelopment analysis to compile teamwork performance evaluation at Shiraz emergency bases . jorar 2018; 10 (2) :58-73
URL: http://jorar.ir/article-1-474-fa.html

شفیعی مرتضی، صالح هیلدا، اکبرپور سعیده. ارائه مدل ترکیبی تعالی سازمان، کارت امتیازی متوازن و تحلیل‌ پوششی ‌داده‌های شبکه‌ای برای تدوین ارزیابی عملکرد کار تیمی در پایگاه‌های اورژانس شیراز. فصلنامه علمی پژوهشی امداد و نجات 1397; 10 (2) :73-58

مقدمه : بخش اورژانس به منزلۀ قلب بیمارستان است و گردش منظم امور در آن می‌تواند جان بسیاری را نجات دهد. کار تیمی در مراقبت‌های سلامتی و بهداشتی ‌راه ی برای سازمان‌دهی فعالیت‌هاست که رویکرد گسترده‌ای برای نیازهای سلامتی فراهم ساخته و ظرفیت‌های بالقوه‌ای را برای بهره‌برداری کامل از توانایی‌های منابع انسانی در اختیار می‌گذارد. بررسی کارایی بخش اورژانس و تقسیم افراد به تیم‌های کارا اهمیت زیادی دارد و ابزار و ساختار مدیریتی مناسبی نیاز دارد تا مقیاس‌های کم ّ ی و کیفی را در نظر بگیرد. در این پژوهش با ترکیب سه دیدگاه مدل تعالی سازمان، کارت امتیازی متوازن و تحلیل‌ پوششی ‌داده‌ها، یک مدل ریاضی برای ارزیابی کارایی کار تیمی در پایگاه‌های اورژانس شیراز ارائه شد که شامل مزایا و پوشش معایب هر سه روش می ‌ شود.
روش‌ : در مدل پیشنهادی، از توانمندسازی‌ و نتایج مدل تعالی سازمانی در تعیین شاخص‌های ورودی و خروجی و برای تفکیک شاخص‌های کارایی منابع انسانی تیمها از کارت امتیازی متوازن استفاده شد. برای تعیین روابط بین کارت‌های امتیازی متوازن، نخست از روش ارزشیابی آزمایشگاهی آزمون و ارزیابی تصمیم‌گیری (دیمتل) و دستیابی به ساختار شبکه‌ای استفاده شد. درنهایت از مدل تحلیل ‌پوششی‌ داده‌های شبکه‌ای برای ارزیابی عملکرد کار تیمی کارکنان پایگاه‌های اورژانس شیراز و تقسیم پرسنل به تیم‌های مناسب استفاده شد.
یافته‌ها : در این پژوهش، با ترکیب سه مدل ارزیابی عملکرد تحلیل ‌پوششی ‌داده‌های شبکه‌ای و کارت امتیازی متوازن و مدل تعالی سازمان سعی شد تا شاخص‌های ارزیابی عملکرد پایگاه اورژانس شیراز شناسایی شود. با تلفیق این سه مدل ضمن کاهش معایب، مزایای آنها تقویت و مدلی جامع برای ارزیابی عملکرد این پایگاه ارائه شد
نتیجه‌گیری : براساس استانداردها، کارکنان اورژانس بر مبنای میزان کارایی کل در 4 تیم پاسخ‌دهندۀ اولیه، پایه، میانی و ارشد دسته‌بندی شدند. نتایج نشان داد که از میان 141 پرسنل اورژانس باید 18درصد در گروه پاسخ‌دهندۀ اولیه، 61درصد در گروه پایه، 12درصد در گروه میانی و 9درصد در گروه ارشد قرار گیرنداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.