ضرائب بلند در مقابل ضرائب کوتاه


جهت تمرین هوش غیرکلامی می توانید به بازی های ای سنج مراجعه نمایید.

تست هوش IQ ریون بزرگسالان (RPMT)

تست هوش IQ ریون را هم اکنون می توانید بصورت کاملا رایگان با کامل ترین تفسیر انجام دهید. تست هوش ریون یکی از شناخته ترین تست های هوش در سراسر دنیاست.

تست هوش IQ ریون را هم اکنون می توانید بصورت کاملا رایگان با کامل ترین تفسیر انجام دهید. تست هوش ریون یکی از شناخته ترین تست های هوش در سراسر دنیاست.

 • توضیحات
 • اعتبار آزمون
 • نظرات کاربران
 • سوالات متداول
 • گزارش تغییرات

تست هوش IQ ریون

تست هوش ریون یا همان ماتریس های پیشرونده توسط جان سی ریون برای سنجش هوش طراحی شده است. در این تست مجموعه ای از تصاویر به فرد ارائه می شود که باید جای خالی را با تصاویر پیشنهادی درست پر نماید. این تست که در جنگ جهانی برای غربالگری افراد نیز مورد استفاده شده است، آزمون بسیار مشهوری برای سنجش هوش کلی (عامل g) فرد می باشد. در ادامه علاوه بر کاربردهای این آزمون به انواع این تست خواهیم پرداخت:

کاربردهای تست هوش ریون

تست هوش ریون جهت سنجش هوش بصری یا فضایی مورد استفاده قرار می گیرد. از این تست می توان برای موارد زیر استفاده نمود:

بررسی هوش منطقی

بررسی هوش تجسمی

گزینش افراد در مشاغل مرتبط با هوش غیرکلامی

انتخاب رشته های مرتبط با هوش غیرکلامی

پژوهش ها و مطالعات علمی

با استفاده از آزمون ریون شما می توانید بهره هوشی تصویری و ریاضی-منطقی خود را در جنبه های زیر بسنجید:

تست هوش ریون

تست هوش IQ ریون بزرگسال

هوش مقوله ای قابل رویت یا احساس شدنی نیست، بلکه یک صفت فرضی و یک مفهوم انتزاعی و ذهنی است و آثار آن مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. در تعریف هوش سه جنبه مد نظر قرار می گیرد:

 • توانایی و استعداد کافی برای یادگیری و درک امور
 • هماهنگی و سازش با محیط
 • بهره برداری از تجربیات گذشته با به کار بردن قضاوت و استدلال صحیح و پیدا کردن راه حل منطقی

جهت تمرین هوش غیرکلامی می توانید به بازی های ای سنج مراجعه نمایید.

به عقیده کتل هوش دارای دو جنبه سیال و متبلور است ؛ هوش سیال وابسته به زمینه ژنتیکی زیستی فرد است و هوش متبلور تحت تاثیر آموزش و فرهنگ است. این آزمون هوش سیال شما را اندازه گیری می کند.

تئوری های جدید هوش، هوش انسانی را به جای دیدن هوش به عنوان یک توانایی کلی واحد ، آن را در ابعاد مختلف متمایز می کند. هوارد گاردنر این مدل را در کتاب خود در سال 1983 تحت عنوان نظریه هوش چندگانه ارائه داد. طبق دیدگاه او یک جنبه هوشمندی باید هشت معیرا زیر را داشته باشد:

پتانسیل برای جداسازی مغز در اثر آسیب مغزی

مکان در تاریخچه تکاملی

حضور در عملیات اصلی

حساسیت به رمزگذاری (بیان نمادین)

پیشرفت توسعه مشخص

داشتن اعجوبه ها و افراد فاخر در آن حوزه

حمایت روانشناسی تجربی

حمایت یافته های روان سنجی

سپس گاردرنر مطابق نظریه خود و بر اساس هشت معیاری که پیش از این به آن اشاره نمودیم هشت توانایی را که برای برآورده کردن این معیارها را در نظر گرفت. این هشت نوع هوش بر اساس معیارهای یاد شده عبارتند از:

1- موسیقی-ریتمیک

2- بصری-مکانی

3- کلامی-زبانی

4- ریاضی منطقی

5- بدنی-جنبشی

6- درون فردی

7- فرافردی

8- طبیعت گرایانه

وی در سال 2009 اظهار داشت كه هوشهای وجودی و اخلاقی نیز ممكن است شایسته گنجاندن باشند در این مولفه ها را داشته باشند. اگرچه تمایز بین هوش به تفصیل بیان شده است، اما گاردنر با ایده برچسب زدن دانش آموزان به یک هوش خاص مخالف است. گاردنر معتقد است که تئوری وی باید "یادگیرندگان را توانمند سازد"، نه آنها را به یک روش یادگیری محدود کند.

به گفته گاردنر، یک هوش "یک پتانسیل بیوسایکولوژی برای پردازش اطلاعاتی است که می تواند در یک محیط فرهنگی برای حل مشکلات یا ایجاد محصولاتی با ارزش در یک فرهنگ فعال شود. طبق مطالعه 2006 ، هریک از حوزه ها ارائه شده توسط گاردنر شامل ترکیبی از فاکتور g عمومی ، توانایی های شناختی غیر از g و در برخی موارد توانایی های غیر شناختی یا ویژگی های شخصیتی است.

آزمون هوش ریون می تواند تقریبا دو جنبه از هوش را مدنظر قرار داهد. یکی هوش تصویری و دیگری هوش ریاضی منطقی . در ادامه به توضیح آزمون هوش ریون خواهیم پرداخت:

آزمون ماتریس های پیش رونده ریون

ماتریس های پیشرونده ریون (Raven) (که به نام ماتریس ریون یا RPM نیز شناخته می شود) یک ارزیابی غیر کلامی است که معمولاً در مدارس و سایر فضاهای آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد. این تست شامل 60 ماده یا سوال است که برای اندازه گیری استدلال انتزاعی به کار می رود.

آزمون ریون را می توان تخمین خوبی برای برآورد جنبه های غیر کلامی از هوش سیال دانست. به عبارتی این آزمون برای اندازه گیری عامل g یا هوش عمومی اسپیرمن طراحی شده است. ابزار ریون رایج ترین و پرکاربردترین آزمایش برای دامنه سنین مختلف از 5 ساله تا افراد مسن می باشد.

این تست ابتدا توسط جان سی ریون در سال 1936 طراحی شد. در هر سوال از فرد خواسته می شود تا بخش مشخص شده را تکمیل کند. الگوهای بسیاری به شکل ماتریس های 6 × 6 ، 4 × 4 ، 3 × 3 یا 2 × 2 برای این پرسشنامه تنظیم شده است.

آزمودنی در مدت 40 دقیقه باید به 60 سوال پاسخ دهد. ماتریس های این آزمون به تدریج دشوارتر می شوند و فرد باید از بین 6 تا 8 گزینه تصویری که منطق الگو را تکمیل می کند را انتخاب کند. ماتریس های پیش رونده در سه شکل مختلف برای شرکت کنندگان با توانایی های مختلف وجود دارد:

ماتریس های پیشرفته استاندارد

ماتریس های پیشرونده استاندارد ( Standard Progressive Matrices ) شکل اصلی ماتریس ها هستند که نخستین بار در سال 1938 منتشر شد. ماتریس های استاندارد شامل 5 مجموعه (A تا E) و 12 مورد (به عنوان مثال ، A1 تا A12) است، در این آزمون هرچه از سوالی به سوال دیگر می رویم دشوارتر می شود.

در ماتریس های استانداردجهت تجزیه و تحلیل سوالات انتهایی نیاز به توانایی شناختی بیشتری وجود دارد. در این مدل ریون سوالات با رنگ سیاه و سفید ارائه شده اند.

ماتریس پیشرونده رنگی

مدل دیگری از تست ریون ماتریس های پیشرونده رنگی ( Colored Progressive Matrices ) است. باین نوع از تست ریون برای کودکان 5 تا 11 ساله، سالمندان و افراد دارای اختلال ذهنی و جسمی طراحی شده است. این آزمایش شامل مجموعه های A و B از ماتریس های استاندارد است.

اکثر موارد بر روی یک پس زمینه رنگی ارائه شده اند تا به لحاظ بصری برای شرکت کنندگان جذاب تر باشد. با این حال، موارد کمی که در مجموعه B وجود دارد، به صورت سیاه و سفید ارائه می شوند. به این ترتیب، اگر موضوعی بیش از انتظارات آزمایشگر باشد، به مجموعه های C ، D و E از ماتریس های استاندارد رجوع می کند.

ماتریس های پیشرفته

فرم پیشرفته ماتریس ها ( Advanced Progressive Matrices ) شامل 48 سوال است که به صورت یک مجموعه 12 تایی (مجموعه اول) و 36 تایی (مجموعه دوم) ارائه می شود.

در این مدل نیز همانند ماتریس های پیشرفته استاندارد سوالات به صورت سیاه و سفید بر روی زمینه سفید ارائه می شوند، و با پیشرفت در هر مجموعه پاسخدهی سخت تر می گردد. این آزمون برای بزرگسالان و نوجوانان دارای هوش متوسط به بالا مناسب است.

روایی و اعتبار تست هوش ریون

روایی و اعتبار تست هوش ریون بیانگر آن است که این آزمون دارای قابلیت اطمینان مناسبی برای هوش غیرکلامی است. در زیر روایی و اعتبار این آزمون در مطالعات بین المللی و مطالعات ایرانی گزارش شده است:

روایی و اعتبار بر اساس مطالعات بین المللی

در پژوهش بورس و ویگنا (٢٠٠٥)، با استفاده از فرم پیشرفته ماتریس های پیشرونده ریون در سه زمان مختلف، میانگین نمرات خام آزمودنیها در دفعه اول ١٨/٥١، دفعه دوم ٢٠/٤٥ و دفعه سوم ٢١/٨٥ به دست آمده است، که نشان دهنده میزان بالای پایایی این آزمون است . آناستازی, (ترجمه براهنی، ١٣٧١) معتقد است همبستگی آزمون ریون با آزمون های کلامی و عملی هوشی بین ٠/٤٠ تا ٠/٧٥ متغیر است و میزان همبستگی آن با آزمونهای عملی بیشتر از کلامی است.

روایی و اعتبار بر اساس مطالعات داخلی

در ایران طی یک مطالعه مقدماتی روی 50 نفر آزمودنی که به طور تصادفی انتخاب شده بودند در دو نوبت به فاصله زمانی 2 ماه مورد آزمون قرار گرفت، سپس ضریب همبستگی بین نمرات خامن حاصل از دو مرحله آزمون گیری محاسبه و مقدار آن 0/91 به دست آمد که معنادار است. تجزیه و تحلیل سوال های آزمون از طریق بررسی هماهنگی درونی سوالات و با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ نشان داد که سوالات آزمون از هماهنگی درونی برخوردار هستند. ضریب آلفای آزمون 0/82 به دست آمد.بررسی روایی ملاکی این آزمون نیز روی 60 نفر از آزمودنی های همراه با آزمون هوش وکسلر بزرگسالا بخش کلامی برابر با 0/73 به دست آمد که نشان از روایی مطلوب این آزمون دارد.

روایی و اعتبار چیست؟

روایی و اعتبار به معنی بررسی علمی کاربردپذیری و ارزش گذاری تست های مورد استفاده می باشد. به عبارتی روایی و اعتبار روش های علمی هستند که با استفاده از محاسبات و آزمونهای پذیرفته شده بین المللی توانایی تست را مورد ارزیابی قرار می دهند.

روایی (Validity) نشان می دهد که تست مورد نظر تا چه میزان ویژگی هدف را ارزیابی می کند. در تست پیش رو به این معنی است که تا چه میزان تست هوش ریون می تواند ضرائب بلند در مقابل ضرائب کوتاه به طور دقیق میزان هوش غیرکلامی را در شما بسنجد.

اعتبار (Reliability) به میزان ثبات و پایداری تست اشاره دارد. یعنی تست هوش ریون در شرایط یکسان به چه میزان می تواند نتایج یکسانی را نشان داد.

تجهیزات مورد نیاز زمین‌های ورزش مدارس

امروزه اهمیت فعالیت بدنی و ورزش دانش‌آموزان بیش از پیش به اثبات رسیده است چرا که انجام فعالیت‌های ورزشی در علاوه بر نشاط و تندرستی سبب یادگیری بهتر دانش‌آموزان شده و کاهش استرس را به دنبال خواهد داشت. فعالیت‌های ورزشی سبب افزایش اکسیژن‌رسانی به سلول‌های بدن خواهد شد و همین امر می‌تواند در رشد بهتر کارکردهای مغزی مفید واقع شود.

تجهیزات مورد نیاز زمین‌های ورزش مدارس

نکته دیگر در ورزش دانش‌آموزان توجه مسئولان آموزشی به امکانات ورزشی و ایمن‌سازی فضا و تجهیزات ورزشی مدارس است که باید مورد توجه قرارگیرد . در این مقاله سعی داریم تا به تجهیزاتی که مورد نیاز زمین‌های ورزشی در مدارس است بپردازیم. این تجهیزات باید از استانداردهای لازم برخوردار باشند تا دانش‌آموزان در حین بازی دچار آسیب‌دیدگی جسمانی نشوند.

والیبال

ورزش والیبال به عنوان یکی از ورزش‌های پرطرفدار در مدارس و ساعات زنگ ورزش است. مهم‌ترین وسیله این بازی که باید به نوع آن توجه داشت توپ والیبال است. داشتن وزن استاندارد و جنس رویه چرم باید از استانداردهای لازم برخوردار باشد چرا که توپ‌های سنگین و غیراستاندارد سبب می‌شود تا مچ و انگشتان بازیکنان آسیب ببیند. انتخاب تور والیبال از جمله مواردی است که باید از جنس خوب انتخاب شود تا در برخورد دست بازیکنان و توپ دچار پارگی نشده و از استحکام بالایی برخوردار باشد.

پینگ‌پنک

یکی از ورزش‌های مورد علاقه دانش‌آموزان در ساعات ورزش بازی پینگ پنگ یا همان تنیس روی میز است. انتخاب یک میز پینگ‌پنگ ضخامت بالای صفحه‌ی آن است. ضخامت میز‌های پینگ پنگ معمولا بین 12 تا 25 میلی‌متر است و هرچه صفحه‌ی آن ضخیم‌تر باشد، کیفیت بهتری دارد و بالعکس هرچه ضخامت کمتر باشد، از کیفیت پایین‌تری برخوردار است. انتخاب یک میز پینگ‌پنگ برای مدارس در ضخامت 22-25 میلی‌متری است.

یکی دیگر از نیازهای این بازی راکت پینگ پنگ‌ است که در نوع خود حائز اهمیت است. این راکت‌ها انواع مختلفی دارند که با توجه به آماتور بودن دانش‌آموزان بهتر است از نمونه‌های چوبی با رویه پلاستیکی استفاده شود. توپ های پینگ پنگ از سلولویید و یا پلاستیک غیر قابل اشتعال ساخته می‌شود. زن این ضرائب بلند در مقابل ضرائب کوتاه توپ ها به طور استاندارد ۲.۷ گرم و قطر ۴۰ میلی متر است که ضریب ارتجاعی آنها به ۹۴% می رسد و در هنگام وارد کردن ضربات محکم توپ حتی تا ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت می‌رسد.

امروزه توپ های پینگ پنگ در دو رنگ سفید و یا نارنجی تولید و روانه بازارها می شوند. رنگ توپ مورد استفاده بستگی به رنگ سطح میز پینگ پنگ دارد. معمولا از توپ سفید برای بازی بر روی میزهای پینگ پنگ آبی رنگ و از توپ های نارنجی برای بازی بر روی میزهای سبز رنگ استفاده می شود.

فوتبال

یکی از پرطرفدارترین و مهیج‌ترین بازی‌های ورزشی در ساعت ورزش برای دانش آموزان فوتبال است. انتخاب توپ مناسب و تیرک دروازه و تور دروازه از جمله مواردی است که باید با توجه به مساحت زمین و سن دانش‌آموزان مورد توجه قرار گیرد. که می‌توانید با مراجعه صفحه دروازه فوتبال انتخابی مناسب داشته باشید.

تجهیزات مورد نیاز زمین‌های ورزش مدارس

چمن مصنوعی مدرسه

چمن مصنوعی برای حیاط مدرسه می‌تواند تک منظوره برای انجام بازی‌های ورزشی بوده و یا چند منظوره که تمامی مساحت حیاط را پوشش خواهد داد که سطح کاربری‌های متفاوتی را خواهد داشت استفاده از چمن مصنوعی تک منظوره در حیاط مدارس به منظور چمن مصنوعی ورزشی برای بازی فوتبال می‌بایست ویژگی‌هایی نظیر جانمایی و خط‌کشی داشته باشد تا دانش‌آموزان تجربه بهتری از بازی فوتبال را داشته باشند. اما مهم‌ترین موضوع در پوشش‌دهی زمین بازی فوتبال قبل از نصب چمن مصنوعی به زیرسازی آن بازمی‌گردد. درصورتی که زمین بازی از زیرسازی قابل قبولی برخوردار نباشد نمی‌تواند کارآیی خوبی در انجام بازی داشته باشد ضمن اینکه عمر مفید استفاده از چمن را نیز کاهش خواهد داد. زیرسازی سبب می‌‌شود تا آب‌های ناشی از باران و یا شستسوی چمن خارج شده و چمن دچار پوسیدگی نشود همچنین با انجام اقدامات زیرسازی مناسب اثرات مخرب ناشی از برخورد پای دانش‌آموزان از کف زمین به زانوها به حداقل ممکن برسد.

انواع چمن مصنوعی ورزشی

مدل‌های مختلفی از چمن‌های مصنوعی ورزشی وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به چمن MG Pro،‌ MS pro، ماهونیا، سپیدار و . اشاره کرد.

انتخاب چمن مصنوعی ورزشی مدارس

با توجه به تردد بالای دانش‌آموزان و انجام بازی فوتبال در ساعات زنگ تفریح علاوه بر زنگ ورزش نیاز است تا چمنی انتخاب شود که با توجه به استانداردها از مقاومت بالایی در برابر کوبش و لگدمال شدن برخوردار بوده و به مرور زمان دچار رنگ پریدگی و پوسیدگی نشود. چمن‌هایی که در مجموعه چمن‌زار نصب و راه‌اندازی می‌شود استانداردهای لازم چمن مصنوعی را دارند و توانسته‌اند تاییده‌های شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی را کسب کنند.

از کدام مدل چمن برای مدارس استفاده کنیم؟

چمن مصنوعی ورزشی مورد استفاده در زمین فوتبال مدارس بسته به عوامل متغیر است. به طور معمول دو نوع چمن ورزشی MG Pro و سپیدار در زمین‌های فوتبال مدارس استفاده می‌‌شود. کارآیی و قیمت چمن مصنوعی ورزشی متغیر است. به عنوان مثال چمن‌های با الیاف بلند 50 میلی‌متری MG PRO نسبت به چمن مصنوعی سپیدار 15 میلی‌متری از قیمت بالاتری برخوردار است چرا که به منظور استفاده دانش‌آموزان در مقاطع بالای تحصیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به دلیل تراکم پایین به آن گرانول افزوده می‌شود تا ایستایی خود را حفظ کند. اما چمن‌های با الیاف کوتاه سپیدار به دلیل تراکم بالا نیازمند گرانول نیستند و برای مقاطع تحصیلی پایین‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرند. نکته‌ای که باید به ان توجه داشت کارایی چمن است و قیمت آن فاکتور مناسبی برای انتخاب چمن نیست چرا که تمامی چمن‌های مصنوعی اجرا شده توسط تیم اجرایی چمنزار از از کیفیت بالایی برخوردارند.

تجهیزات مورد نیاز زمین‌های ورزش مدارس

نصب چمن مصنوعی ورزشی

اجرای چمن مصنوعی ورزشی به روش اسپورت تنها به دست تیم‌های اجرایی خبره امکان پذیر است و شامل مراحل زیر است:

مرحله ۱: پهن کردن ژئوتکستایل

ژئوتکستایل لایه‌ای نمد مانند از جنس پُلی پروپیلن می‌باشد که برای نرمی، ضربه‌گیری و محافظت از لایه بکینگِ چمن مصنوعی بر روی سطح زمین گسترده می‌شود.

مرحله ۲: پهن کردن و اجرای بُرش چمن مصنوعی

رول‌های چمن مصنوعی باز؛ و با دقت در کنار یکدیگر و بر روی لایه ژئوتکستایل گسترده می شود. قسمت‌های اضافی توسط تیغ کاتر بُرش خورده و حذف می‌گردند.

مرحله ۳: چسباندن و یکپارچه نمودن رول‌ها و تکه‌های چمن به یکدیگر

مرحله سوم نصب چمن مصنوعی فوتبال چسباندن رول‌ها و تکه‌های چمن است:

این کار با سیمینگ تِیپ (نوار اتصال) انجام می‌شود. نوعی منسوج صنعتی (پارچه) که در محل رسیدن و تلاقی قطعات چمن و زیر آن قرار گرفته و با چسب پلی اورِتان دو جزئی آغشته و پوشانده می‌شود. لبه هر دو قطعه چمن به طور مساوی و متقارن بر روی دو نیمه نوار اتصال قرار می‌گیرد و پس از سخت و مستحکم شدن چسب، درز میان قطعات چمن قابل تشخیص نمی‌باشد.

مرحله ۴: افزودن و پخش کردن شن سیلیس

در مرحله چهارم نصب چمن مصنوعی فوتبال ،بسته به نوع مدل (ارتفاع، تراکم، دیتکس، ساختار فیلامنت) و چگونگی کاربری چمن مصنوعی، از ۱۷ تا ۲۲ کیلوگرم شن سیلیس در هر متر مربع پخش می‌گردد.

این کار توسط ماشین شانه زنی ویژه انجام می‌شود.

مرحله ۵: افزودن و پخش کردن گرانول لاستیک

حدود ۵ تا ۷ کیلوگرم گرانول لاستیک در هر مترمربع، برای پر کردن فضای خالی الیاف و ضربه گیری چمن مصنوعی اجرا در چمن‌های مصنوعی الیاف بلند MG PRO افزوده می‌شود.

مرحله ۶: خط کشی

آخرین مرحله نصب چمن مصنوعی فوتبال خط کشی آن است.

خط کشی زمین فوتبال به دو روش صورت می‌گیرد که با یکدیگر تفاوت دارد:

ایجاد خطوط سفید رنگ – در مرحله تولید چمن، فیلامنت‌های سفید رنگ درون ماشین بافت قرار داده می‌شود و خط سفید رنگ به صورت یکپارچه پدید می‌آید.

استفاده از چمن سفید رنگ با شکل نوار – در این روش حدود یک درصد به مساحت چمن مصرفی اضافه می‌نماید.

رنگ سفید مایع و قلم مو: در این روش با استفاده از قلم مو و یا غلطک نقاشی، رنگ سفید بر روی چمن زمینه ترسیم می‌شود.

نگهداری چمن مصنوعی ورزشی

یکی از موضوعاتی که همواره از سوی مشتریان مطرح می‌شود نگهداری چمن مصنوعی ورزشی است. نکته اول در این باره استفاده از چمن مصنوعی در طول روز است که نهایتا می‌بایست 6 ساعت باشد، چمن مصنوعی ورزشی به منظور حفظ ایستایی نیازمند تزریق سلیس و گرانول یکنواخت است. استفاده از چمن مصنوعی ورزشی در طول مدت سبب می‌شود تا یکنواختی این مواد از بین رفته و پراکنده شود از این رو باید به تناوب با دستگاه فرچه‌زنی مواد افزوده شده پخش شود ضمن اینکه این کار ضرائب بلند در مقابل ضرائب کوتاه به حفظ ایستایی الیاف چمن مصنوعی نیز کمک خواهد کرد.

چمن مصنوعی ورزشی دو بافت

چمن مصنوعی زمین ورزشی دو بافت، نسل ششم چمن‌های مصنوعی است که در ایران موجود نیست و به سفارش تولید می‌شود. در تولید این چمن‌ها از دو نوع الیاف مختلف استفاده می‌شود که یکی از الیاف مونو و به صورت تک رشته‌ای و الیاف دیگر از نوع فیلیریلت و چند رشته‌ای است به این معنا که زمانی که نخ کشیده می‌شود به صورت آکاردئونی در می‌اید.

چمن مصنوعی زمین ورزشی دو بافت دارای دو یا سه بافت پلی‌پلینی و پلی‌اتیلنی هستند به این معنا که بین الیافت اصلی این چمن‌ها الیاف کوتاه‌تر و فرخورده‌ای وجود دارد که سبب می‌‌شود تا کلیت چمن مصنوعی انعطاف‌پذیری بالایی داشته باشد و چمن در برابر ضربه قابلیت برگشت‌پذیری داشته و ایستایی خود را حفظ کند.

چمن مصنوعی ورزشی سه بافت

نوع دیگری از چمن‌های ورزشی سه بافت هستند که با توجه به تراکم بالای آن، نیاز به تزریق مواد پرکننده‌ای مانند سیلس و گرانول ندارند . ارتفاع الیاف این چمن‌ها بین 35 تا 45 میلی است و در بخش زیره آن از یک لایه ژئوتکستایل هزار گرم استفاده می‌شود. در حال حاضر این چمن مصنوعی در ایران به صورت حرفه ای در آکادمی تیم ملی فوتبال مورد استقادهر قرار می‌گیرد.

نوع دیگری از این چمن با نام صحرا در شرکت چمنزار عرضه می‌‌شود که تراکم بسیار بالایی داشته و الیاف آن بین 25 تا 30 میلی‌متر و از نوع فیبریلیت است. از این چمن در زمین‌های کوچک فوتبال مدرسه‌ای و تمرینی فوتبال استفاده می‌شود.

چمن مصنوعی در سالن ورزشی‌

استفاده از چمن ورزشی مصنوعی تنها مختص به استفاده در فضای باز نیست بلکه می‌توان در سالن‌های سرپوشیده نیز استفاده کرد. از جمله پروژه‌های اجرا شده در سالن ورزشی توسط تیم اجرایی چمنزار می‌توان به چمن مصنوعی پدل در باشگاه انقلاب، برج میلاد و زمین تنیس کردان اشاره کرد.

چمن مصنوعی ورزشی چند منظوره

منظور از چمن مصنوعی ورزشی چند منظوره چمنی است که بتوان از آن در در زمین‌های مختلف ورزشی از جمله زمین فوتبال، گلف، تنیس، هاکی و ورزش‌های مشابه استفاده کرد. از جمله چمن‌های ورزشی چند منظوره می‌توان به رویال، صحرا و سپیدار اشاره کرد.

مزایای چمن مصنوعی ورزشی

از مزیت‌های چمن مصنوعی ورزشی می‌توان به ایمن کردن محیط برای بازی ورزشکاران، لذت بخش کردن بازی برای ورزشکاران، عمر مفید بالای آن نسبت به کفپوش‌های دیگر اشاره کرد. همچنین صرفه‌جویی در مصرف آب و نگهداری آسانتر نسبت به چمن طبیعی و نزدیک شدن به شرایط استاندارد در زمین‌های ورزشی از جمله دیگر مزایای چمن مصنوعی ورزشی است.

معایب چمن مصنوعی ورزشی

نیاز به مراقبت بیشتر در مواجهه با تابش مستقیم نور خورشید و مراقبت از آن در هنگام بارش برف، تجدیدناپذیر بودن الیاف چمن بعد از دوره استفاده، فرچه‌زنی و تزریق مواد بین چمن در دوره‌های متناوب از جمله معایب استفاده از چمن‌ مصنوعی ورزشی است.

چمن مصنوعی ورزشی دست دوم

شاید به نظر برسد که چمن مصنوعی ورزشی دست دوم قابل استفاده نیست اما این تلقی اشتباه است بلکه این چمن‌ها پس از ان که طول عمر مفیدشان تمام شد در جای دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

خرید چمن مصنوعی ورزشی

اگر به دنبال ایجاد زمین چمنی با کیفیت و مطلوب هستید می‌توانید در تماس با کارشناسان چمنزار از کیفییت و قیمت محصولات اطلاع یافته و با خیالی آسوده نسبت به خرید آن اقدام کنید.

کارشناسان ما در چمنزار در طول هفته این آمادگی را دارند تا با مشاوره‌های دقیق به شما در خریدی با قیمت و کیفیت مناسب کمک کنند و در ادامه مسیر نیز با تیمی حرفه‌ای عملیات اجرایی آن را انجام دهند.

به‌منظور دریافت اطلاعات بیشتر و اجرای پروژه چمن مصنوعی به سایت چمنزار به نشانی chamanzar.com مراجعه کرده و یا در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ الی ۱۵ با شماره تماس ۵۷۷۳۲-۰۲۱ حاصل فرمائید تا کارشناسان ما شما را راهنمایی کنند.

بررسی پایداری شیروانی های خاکی

اگر از این مقاله خوشت اومد، کلیک کن

به ساده ترین زبان، به توده‌ های خاكی كه نسبت به سطح افق سطحی شیب دار داشته باشند شیروانی خاكی گفته می‌ شود. همچنین اگر سطح زمین با راستای افقی زاویه ای غیر از صفر بسازد، به این سطح شیب دار یک شیروانی خاکی (Slope Soil) گفته می شود. شیروانی های خاکی می توانند در اثر نیروهای طبیعی ناشی از باد، آب، برف و غیره ایجاد شده باشند و یا توسط انسان ساخته می شوند. شیب های ایجاد شده در وجوه کانال ها، سدها، بندها، و جاده ها نمونه هایی از شیب های خاکی مصنوعی می باشند. در بررسی شیروانی های خاکی تحلیل پایداری آن ها حائز اهمیت بوده و مورد توجه مهندسان ژئوتکنیک (شاخه ای از مهندسی عمران است که به بررسی رفتار مهندسی مصالح زمین و مخاطرات محتمل در رابطه با احداث ابنیه می‌پردازد) است.

پایداری شیروانی خاک

ضریب ایمنی در پایداری شیروانی ها

پایداری یک شیروانی خاکی به عوامل متعددی مثل لایه بندی خاک، آب زیرزمینی، مقاومت برشی خاک و غیره بستگی دارد. برای تعریف پایداری شیروانی های خاکی از ضریب اطمینان مربوط به آن استفاده می شود. می دانیم که ضریب اطمینان در برابر گسیختگی برشی در امتداد یک صفحه دلخواه، از حاصل تقسیم توِ f (مقاومت برشی در امتداد آن صفحه) بر توِ d (تنش برشی بسیج شده در امتداد صفحه مورد نظر) بدست آمد. ضریب اطمینان پایداری شیروانی خاکی به صورت معادله زیر تعیین می گردد که در آن FS ضریب اطمینان کلی شیروانی خاکی در امتداد سطح لغزش بوده و توِ f مقاومت برشی خاک در این سطح است. توِ d نیز تنش برشی بسیج شده خاک در امتداد سطح مورد نظر است و در واقع حداقل تنش برشی مقاومی است که به ازای آن شیروانی ما پایدار می ماند.

نکات زیر را فراموش نکنید:

 • توِ f همان توِ Max است که در نهایت توان خاک را برای مقابله با لغزش در سطح مورد نظر نشان می دهد. این مطلب بیانگر آن است که توِ d درصدی از توِ f بوده و تمام توان خاک برای مقابله با لغزش نیست. از این رو می توان نتیجه گرفت که به هنگام بسیج شده توِ d تنها بخشی از زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی خاک بسیج می شوند که آن ها را زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی بسیج شده خاک نامیده.
 • در حالت کلی منظور از ضریب اطمینان شیروانی، ضریب اطمینان کلی می باشد.
 • برای محاسبه ضریب اطمینان شیروانی در برابر لغزش انتقالی بایستی از رابطه تعادل نیروها استفاده کرد. حال اگر به هنگام لغزش شیروانی، دوران خاک حول یک نقطه (محور) مدنظر باشد، در آن صورت برای محاسبه ضریب اطمینان شیروانی در برابر لغزش دورانی از رابطه تعادل لنگرها کمک می گیریم.
 • اگر ضریب اطمینان شیروانی از یک کمتر باشد شیروانی ناپایدار و اگر از یک بیشتر شود، شیروانی پایدار خواهد بود. در حالی که FS=1 است، شیروانی در آستانه لغزش قرار دارد. همچنین برای تامین پایداری شیروانی های خاکی در عمل، FS بزرگتر و مساوی 1.5 در نظر گرفته می شود.

شیروانی های خاکی را در حالت کلی به دو دسته تقسیم می کنیم:

 1. شیروانی های خاکی نامحدود: دسته اول شامل شیب های خاکی نامحدود است با این ویژگی که طول آن ها در مقایسه با ارتفاع شان زیاد است (در عمل اگر طول شیروانی تقریبا از 10 برابر ارتفاع آن بیشتر باشد، می توان شیروانی را نامحدود در نظر گرفت).
 2. شیروانی های خاکی محدود: دسته دوم شیب های خاکی محدود می باشد که دارای طول محدود و ارتفاع مشخصی است.

پایداری شیروانی خاکی

1- پایداری شیروانی های خاکی نامحدود

برای بررسی شیروانی های خاکی نامحدود (Infinite Slope) نیز دو حالت را درنظر می گیریم. حالت اول تحت شرایطی است که سطح لغزش به موازات سطح شیبدار است و آب در خاک جریان ندارد. این حالت که در شکل زیر مشاهده اش می کنید. سطح متحمل به لغزش به موازات سطح شیب دار فرض شده و هیچ گونه نشت (حرکت آب در خاک) در این شیب خاکی وجود ندارد. با لجاظ کردن فرضیات فوق می خواهیم لغزش شیروانی را در امتداد صفحه EF که محتمل به لغزش است در عمق z از سطح زمین قرار دارد، مورد بررسی قرار دهیم. قطعه جدا شده ABCD را که دارای ضخامت واحد در امتداد عمود بر صفحه است، در نظر می گیریم و دیاگرام آزاد آن را مطابق شکل زیر رسم می کنیم. برای یک شیب خاکی یکنواخت و نامحدود، نیروهای قائم و برشی موثر بر وجوه کناری قطعه جدا شده، با هم برابرند یعنی P1 برابر است با P2 . با نوشتن رابطه تعادل نیروها، تنش قائم و برشی وارد بر قطعه ABCD در سطح محتمل به لغزش بدست می آید.

پایداری شیروانی خاکی نامحدود

حالت دوم بررسی پایداری شیروانی های خاکی نامحدود، شامل شرایطی می شود که در آن سطح لغزش موازی سطح شیب دار است و آب در خاک جریان دارد. بنابراین در این بخش باید فاکتور آب هم در نظر گرفته شود. مشابه حالت قبل یک شیروانی خاکی را در نظر بگیرید، با این تفاوت که این بار آب در خاک جریان داشته و مطابق شکل زیر سطح آب زیر زمینی منطبق بر سطح خاک باشد. حال مسئله لغزش شیروانی را در امتداد صفحه AB (سطح احتمالی لغزش) مطرح می کنیم. در این حالت نیز مانند بخش قبل باببرسی تعادل قطعه abcd (که دارای ضخامت واحد در امتداد عمود بر صفحه است)، به صورت زیر خواهد بود. در ضمن توجه داشته باشید با توجه به اشباع بودن خاک و در صورتی که تنش موثر حاکم شود، مقاومت برشی خاک بر اساس پارامترهای موثر مقاومت برشی و توِ f محاسبه خواهد شد.

پایداری شیروانی خاک نامحدود

توجه داشتیه باشید که در خاک های رسی به هنگام بررسی پایداری بلند مدت شیروانی، تنش موثر حاکم بوده و بایستی ضریب اطمینان را از رابطه زیر ضرائب بلند در مقابل ضرائب کوتاه محاسبه کرد. حال اگر پایداری کوتاه مدت شیروانی خاکی مدنظر باشد، در این صورت با حاکمیت تنش کل، خاک رس اشباع در شرایط زهکشی نشده، خواهد بود. در این حالت تتا برابر صفر خواهد بود و C=Cu که در این صورت داریم:

شیروانی خاکی

سوال: در یک شیروانی خاکی به علت نیروی رانشی ناشی از وزن خاک، نیروی مقاومی برابر با 50 درصد مقاومت برشی خاک ایجاد می گردد. ضریب اطمینان این شیروانی در برابر لغزش چقدر است؟

جواب: بر اساس اولین رابطه و اطلاعات داده شده؛ در این صورت می توان استنباط کرد که توِ d برابر است یا 0.5 توِ f . پس ضریب اطمینان برابراست با 2 .

به تولید موشک‌های با برد ۱۲ هزار کیلومتری نزدیکیم

رییس شورای شهر تهران در واکنش به اظهارات سخیف رییس جمهور امریکا در خصوص ایران گفت: ایران آزاد است و آزادی که به ادعای بایدن عنوان شده یعنی مستعمره شدن و آنها به دنبال به بند کشیدن ملت ها و کشورها هستند.

به تولید موشک‌های با برد ۱۲ هزار کیلومتری نزدیکیم

به گزارش ایلنا، مهدی چمران رییس شورای شهر تهران در جریان برگزاری یکصد و سومین صحن علنی شورا با گرامیداشت یاد و خاطر شهدای انقلاب و ضمن ابراز تسلیت بمناسبت وفات حضرت فاطمه معصومه(س) با اشاره به یوم الله ۱۳ آبانماه روز مبارزه با استکبار جهانی اظهار کرد: باید از این حرکت بی نظیر مردم تشکر کنم از سویی بنده عموم سالها در این مراسم حضور داشتم اما هیچ سالی مانند امسال نبود و انبوه جمعیت در این راهپیمایی ضد استکباری حضور داشتند.

وی در واکنش به اظهارات سخیف بایدن در خصوص ایران ادامه داد: حضور مردم در روز مبارزه با استکبار جهانی پاسخی محکم و متقن به یاوه گویی های رئیس جمهور آمریکا بود و بسیار شرم آور است که رئیس جمهور یک کشور مستکبر در مقابل مطبوعات اعلام کند که می‌خواهد ایران را آزاد کند.

چمران با بیان اینکه آمریکایی ها از ابتدای انقلاب بنا داشتند ایران را به بند بکشند گفت: همانگونه که ایران را در 28 مرداد به بند کشیدند می‌خواستند اکنون هم این کار را انجام دهند و اسم به غارت کشیدن را آزادی گذاشتند.

رئیس شورای شهر تهران درباره پرتاب ماهواره بر قائم 100 که روز گذشته به همت دلیرمردان و جان برکفان سازمان هوافضای سپاه پاسداران صورت گرفت اظهار کرد: در شرایطی که دیگران حتی فکر نمی‌کردند که ایران به چنین دانشی دست پیدا کند دانشمندان و جوانان ما با همت و پشتکار که توصیه ی مقام معظم رهبری هم بود توانستند چنین ماهواره بری را به فضا پرتاب کنند.

به گزارش سایت شورای شهر تهران، وی با تاکید بر موفقیت های موشکی جمهوری اسلامی اظهار کرد: تلاشهای جوانانمان موجب شده تا در صنعت دفاعی ایران به خودکفایی برسد و دنیا در این امر حیران بماند و این یعنی رسیدن به پرتاب موشک های بلند پرواز با برد ۱۲۰۰۰ کیلومتر و این یعنی از این به بعد می توانیم بدون نیاز به دیگران ماهواره پرتاب کنیم.

چمران تصریح کرد: این موفقیت را به مردم تبریک می‌گویم زیرا کشوری که در ابتدای انقلاب توانایی ساخت سیم خاردار را نداشت اکنون به چنین دستاوردهای عظیم دست یافته اند.

نسبت های مالی

صورتهای مالی نشان دهنده اطلاعات خام در زمینه دارایی ها ، بدهی ها و ارزش ویژه شرکت در ترازنامه و درامد و هزینه ها در گزارش سود و زیان میباشد که بدون تجزیه و تحلیل صحیح و استفاده از نسبت های مالی ممکن است این اطلاعات نتایج گمراه کننده ای را در پی داشته باشد

استفاده کنندگان تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

معمولا اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران به منظور تعیین موقعیت اعتباری و توان بالقوه درآمد سازی و سود َآوری شرکت صورتهای مالی شرکتها را تجزیه و تحلیل می نمایند

انواع نسبت های مالی

 • نسبت های نقدینگی
 • نسبت های فعالیت
 • نسبت های سرمایه گذاری یا اهرمی
 • نسبت های سودآوری

نسبت های نقدینگی

نقدینگی عبارت است از توانایی شرکت در تبدیل دارایی های غیر نقدی به وجه نقد و یا تحصیل وجه نقد به منظور پاسخگویی به تعهدات جاری .

نقدینگی اصولا معقوله ای کوتاه مدت میباشد و از لحاظ دوره زمانی مدتی برابر و یا کمتر از یکسال را شامل میشود .

این نسبت ها توانایی در پرداخت بدهی های کوتاه مدت را نشان میدهد .

نسبت های نقدینگی به شرح ذیل میباشد :

 • نسبت جاری
 • نسبت آنی
 • سرمایه در گردش
 • فرجه تدافعی
 • نسبت گردش نقدی

نسبت جاری :

نسبت جاری برابر است با حاصل تقسیم دارایی جاری به بدهی جاری

نسبت جاری نشان دهنده توانایی شرکت در بازپرداخت بدهی های جاری از محل دارایی های جاری میباشد .

شرکتها با فروش دارایی های ثابت و یا اتخاذ روش fifo در شرایط تورمی میتوانند نسبت جاری خود را بهبود بخشند.

نسبت جاری هر چه بزرگتر باشد شرکت در پرداخت بدهی های جاری مشکل کمتری خواهد داشت .

از نظر اعتبار دهندگان نسبت جاری می باست 2 یا بیش از آن باشد .

نسبت آنی :

نسبت آنی برابر است با حاصل تقسیم نقد ترین دارایی جاری بر بدهی های جاری

منظور از نقدترین دارایی جاری وجوه نقد ، اوراق بهادار قابل فروش و حسابهای دریافتنی میباشد .

موجودی کالا در محاسبه نسبت آنی ملحوظ نمی گردد زیرا تبدیل آن به وجه نقد زمان بر است .

پیش پرداخت ها نیز در محاسبه نسبت آنی در نظر گرفته نمیشوند زیرا اصولا قابل تبدیل به وجه نقد نیستند.

نسبت آنی انعکاس دقیق تری از نقدینگی شرکت میباشد.

از نظر اعتبار دهندگان نسبت آنی می باست 1 یا بیش از آن باشد .

سرمایه در گردش :

سرمایه در گردش برابر است با مابه تفاوت دارایی های جاری با بدهی های جاری

درواقع سرمایه در گردش حاشیه اطمینان و ایمنی برای اعتبار دهندگان بابت وصول مطالباتشان میباشد .

فرجه تدافعی :

فرجه تدافعی برابر است با حاصل جمع موجودی نقدی ، سرمایه گذاری های کوتاه مدت و حسابهای دریافتنی تقسیم بر برآورد هزینه های نقدی روزانه

فرجه تدافعی نشان میدهد که موجودی نقدی با آنچه که در کوتاه مدت انتظار میرود تا وصول شود جمعا تکافوی چند روز از هزینه را خواهد کرد .

نسبت گردش نقدی :

نسبت گردش نقدی برابر است با گردش نقدی حاصل از عملیات تقسیم بر بدهی های جاری

نسبت گردش نقدی به منظور رفع ایرادهای مربوط به نسبت جاری و نسبت آنی مورد استفاده قرار میگیرد .

در این نسبت منظور از گردش نقدی تفاضل دریافت های و پرداخت های نقدی میباشد .

چنانچه این نسبت بیش 4/0 باشد مطلوب است.

نسبتهای فعالیت

نسبت های فعالیت را نسبتهای گردش دارایی ها نیز می نامند زیرا نشاندهنده نحوه بکارگیری دارایی ها در ایجاد درآمد و سود برای شرکت میباشد .

هرچه نسبت فعالیت بالاتر باشد معرف کارایی بالاتر در مدیریت دارایی های شرکت است .

نسبتهای فعالیت به شرح زیر میباشد :

 • نسبت گردش حسابهای دریافتنی
 • نسبت دوره وصول مطالبات
 • نسبت گردش موجودی ها
 • میانگین سنی موجودی ها
 • نسبت گردش کل دارایی ها
 • نسبت موجودی ها به سرمایه در گردش
 • نسبت گردش سرمایه جاری
 • دوره واریز بستانکاران

نسبت گردش حسابهای دریافتنی:

نسبت گردش حسابهای دریافتنی برابر است حاصل تقسیم مبلغ فروش نسیه به میانگین حسابهای دریافتنی

همچنین میانگین حسابهای دریافتنی برابر است با مانده حسابهای دریافتنی اول دوره به علاوه مانده حسابهای دریافتنی پایان دوره تقسیم بر 2

نسبت گردش حسابهای دریافتنی نشان دهنده تعداد دفعات وصول حسابهای دریافتنی طی سال می باشد.

نسبت گردش حسابهای دریافتنی هرچه بالاتر باشد مطلوب تر است چرا که به معنی وصول سریع تر مطالبات از مشتریان میباشد

نسبت دوره وصول مطالبات :

نسبت دوره وصول مطالبات برابر است با حساب ای دریافتنی تقسیم بر متوسط فروش نسیه روزانه

متوسط فروش روزانه نیز برابر است با فروش نسیه سالانه تقسیم بر 365

این نسبت نشان میدهد که تقریبا چند روز طول میکشد تا فروش نسیه وصول شود

نسبت گردش موجودی ها :

نسبت گردش موجودی ها برابر است با حاصل تقسیم بهای تمام شده کالای فروش رفته به میانگین موجودی کالا

میانگین موجودی کالا برابر است با موجودی اول دوره به علاوه موجودی پایان دوره تقسیم بر 2

با استفاده از نسبت گردش موجودی گردش موجودی کالای شرکت یعنی تعداد دفعاتی که شرکت در سال موجودی کالای خود را می فروشد محاسبه می شود .

میانگین سنی موجودی ها :

میانگین سنی موجودی ها برابر است با حاصل تقسیم 365 بر نسبت گردش موجودی ها

میانگین سنی موجودی ها نشان دهنده تعداد روزهایی است که طول میکشد تا کالای خریداری و یا ساخته شده به فروش برسد

نسبت گردش کل دارایی ها :

نسبت گردش کل دارایی ها برابر است با حاصل تقسیم فروش خالص شرکت به میانگین کل دارایی ها

نسبت گردش کل دارایی ها نشان دهنده این است که به ازای هر ریال دارایی چند ریال فروش انجام شده است .

هنگامی که شرکت به ظرفیت تولیدی خود برسد این نست به حداکثر می رسد .

کاهش نسبت گردش کل دارایی ها احتمالاً نشان دهنده کاهش حجم فعالیت شرکت می باشد .

نسبت موجودی ها به سرمایه در گردش

نسبت موجودی ها به سرمایه در گردش برابر است با موجودی کالا تقسیم بر سرمایه در گردش

سرمایه در گردش در فرمول بالا عبارت است از دارایی جاری منهای بدهی جاری

نسبت موجودی ها به سرمایه در گردش میبایست کمتر از 100 درصد باشد در غیر این صورت افزایش حجم کالا متناسب با وضع مالی نیست در این حاالت یا شرکت بیش از حد توان خود تجارت کرده و به نوعی شرکت پرمبادله ای میباشد و یا مقدار قابل توجهی کالا منسوخ ، متروک و یا دیرفروش دارد.

نسبت گردش سرمایه جاری

نسبت گردش سرمایه جاری برابر است با فروش خالص تقسیم بر سرمایه در گردش

نسبت گردش سرمایه جاری نشان میدهد که سرمایه در گردش چگونه در مسیر فروش بکار رفته است

وقتی نسبت گردش سرمایه جاری بالا باشد و این مورد به دلیل افزایش فروش نباشد مسلما سرمایه در گردش کمبود داشته و نشان دهنده اتکا زیاد به استفاده از اعتبارات کوتاه مدت میباشد که به محض کوچکترین دگرگونی نامطلوب در امور بازرگانی باعث صدمه به شرکت میشود .

دوره واریز بستانکاران

دوره واریز بستانکاران برابر است با 365 تقسیم بر دفعات واریز بستانکاران

دفعات واریز بستانکاران برابر است با بهای تمام شده فروش رفته منهای موجودی اول دوره بعلاوه موجودی آخر دوره تقسیم بر متوسط حساب بستانکاران

متوسط حساب بستانکاران نیز برابر است با مانده حساب بستانکاران در اول سال بعلاوه مانده پایان سال تقسیم بر 2

دوره واریز بستانکاران به منظور برنامه ریزی پرداخت ها و تهیه بودجه نقدی و همچنین مقایسه مهلت هایی که فروشندگان مواد اولیه و کالا برای دریافت مطالبات خود تعیین کرده اند کاربرد دارد .

نسبت های سرمایه گذاری یا اهرمی

نسبتهای سرمایه گذاری منعکس‌کننده توانایی شرکت در انجام تعهدات بلندمدت و میان‌مدت خود است ومیزان منابع مالی شرکت برای تسویه بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام را بررسی می‌کند.

نسبتهای سرمایه گذاری بر دو نوع هستند یکی نسبتی که بوسیله آن میزان سرمایه گذاری دارایی های ثابت سنجیده می شودذ و دیگری رابطه منابع مالی مورد استفاده از لحاظ بدهی جاری و بلند مدت با ارزش ویژه برسی می نماید که به آن نسبت اهرمی نیز می گویند .

در حقیقت تحلیل‌گران برای بررسی توان بازپرداخت بدهی‌های شرکت در زمان سررسیدشان، از نسبتهای سرمایه گذاری یا اهرمی استفاده می‌کنند.

نسبتهای سرمایه گذاری یا اهرمی میزان تأمین مالی شرکت را از منابع خارجی(از محل بدهی)، نشان می‌دهد. از آن جمله می‌توان به وجوهی که توسط سهام‌داران تأمین می‌شود یا وجوهی که از طریق وام به دست می‌آید، اشاره کرد.

همچنین با استفاده از نسبت‌ها می‌توان فهمید که شرکت برای پرداخت بدهی‌های خود به تأمین مالی اضافی می‌پردازد یا تلاش می‌کند سررسید بدهی‌ها را تمدید نماید.

نسبت های سرمایه گذاری و یا اهرمی به شرح ذیل میباشد :

 • نسبت بدهی
 • نسبت کل بدهی‌ها به ارزش ویژه
 • نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه
 • نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه
 • نسبت بدهی بلندمدت به ارزش ویژه
 • نسبت مالکانه
 • نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی‌ها
 • نسبت حقوق صاحبان سهام به‌کل دارایی‌های ثابت

نسبت بدهی

نسبت بدهی برابر است با جمع بدهی ها تقسیم بر جمع دارایی ها

نسبت بدهی نشان‌دهنده اهمیت و نقش بدهی‌های جاری و بلندمدت در تأمین کل دارایی‌های شرکت است و بیان می‌کند چه میزان از دارایی‌های کل شرکت از محل بدهی‌ها تأمین‌ شده است.

نسبت بدهی، موردتوجه اعتباردهندگان شرکت قرار دارد.

بالا بودن نسبت بدهی به این معنا است که شرکت برای تأمین منابع موردنیاز خود، از منابع مالی خارج از شرکت بهره‌مند می‌شود. درنتیجه بستانکاران و وام‌دهندگان مثل بانک‌ها ترجیح می‌دهند نسبت بدهی شرکت کمتر باشد زیرا افزایش این نسبت، افزایش ریسک شرکت را به‌همراه خواهد داشت.

بنابراین نسبت بدهی، شاخص و معیار سنجش ریسک مالی شرکت محسوب می‌شود.

نسبت کل بدهی‌ها به ارزش ویژه

نسبت کل بدهی‌ها به ارزش ویژه برابر است با جمع بدهی ها تقسیم بر ارزش ویژه

این نسبت به بررسی و مقایسه وضعیت اعتباردهندگان در مقابل صاحبان سهام شرکت می‌پردازد و قدرت بستانکاران شرکت را در مقایسه با صاحبان سهام نشان می‌دهد.

ازآنجایی‌که پایین بودن نسبت بدهی به ارزش ویژه برای شرکت ریسک مالی کمتری را در بردارد، وام‌ و اعتباردهندگان ترجیح می‌دهند این گروه از نسبت‌ها مقادیر کم‌تری داشته باشد.

علاوه بر این هر چه تآمین سرمایه شرکت توسط صاحبان سهام افزایش یابد، به‌دنبال آن نسبت مالکانه و کنترل صاحبان سهام آن افزایش خواهد یافت و این به معنای هزینه بهره وام کمتر برای شرکت است.

به‌عنوان مثال اگر نسبت کل بدهی به ارزش ویژه برابر با ۲ باشد، به این معناست که شرکت برای تأمین دارایی‌های مورد نیاز خود، ۲ برابر بیش‌تر از منابع خارجی استفاده کرده است.

بالا بودن این نسبت به معنای بیش‌تر بودن حقوق مالی بستانکاران نسبت به سهامداران است و همچنین در ساختار سرمایه شرکت، از بدهی بیشتر استفاده شده است.

نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه

نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه برابر است با دارای های ثابت تقسیم بر ارزش ویژه

پایین بودن نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه، به این معنی است که بخش کمی از ارزش ویژه شرکت صرف خرید دارایی ثابت آن شده است.

درنتیجه نقدینگی شرکت بالا بوده و توانایی پرداخت بدهی های جاری خود را خواهد داشت.

برخی تحلیل گران عقیده دارند که نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه نباید در شرکت های صنعتی از 100% و در شرکت های غیر صنعتی از 75% تجاوز کند .

تجاوز از این حد حاکی از آن است که قسمتی از مطالبات اعتباردهندگان در دارایی های ثابت سرمایه گذاری شده که امر مطلوبی نمی باشد .

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه برابر است با بدهی جاری تقسیم بر ارزش ویژه

ازآنجایی‌که بدهی‌های جاری(کوتاه‌مدت) شرکت از محل دارایی‌های جاری آن تأمین می‌شوند، این دسته از بدهی‌ها می‌توانند نقدینگی شرکت را تحت فشار قرار دهند.

از سوی دیگر سرمایه در گردش شرکت برابر با حاصل تفاضل بدهی‌های جاری از دارایی‌های جاری شرکت است، درنتیجه رشد بدهی‌های کوتاه‌مدت(جاری) منجر به کاهش سرمایه در گردش شرکت می‌شود.

بدهی‌های کوتاه‌مدت، نرخ بهره بالاتری نسبت به سایر بدهی‌ها دارند در نتیجه بالا بودن نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه نشان‌دهنده بالا بودن بدهی‌های جاری است و این موضوع می‌تواند باعث کاهش قدرت اهرمی این بخش از بدهی‌ها ‌شود.

بالا بودن نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه یا روند رو به رشد آن، نشان‌دهنده الزام مدیریت به بازنگری در ساختار سرمایه شرکت است.

نسبت بدهی بلندمدت به ارزش ویژه

نسبت بدهی بلندمدت به ارزش ویژه برابر است با بدهی های بلند مدت تقسیم بر ارزش ویژه

این نسبت‌ ارتباط بین بدهی‌های بلندمدت که سررسیدی بیشتر از یک سال دارند را با ارزش ویژه شرکت بررسی می‌کند.

شرکتی که بدهی بلند مدت نداشته باشد به شرط آن که میزان فروش و سرمایه کذاری بلند مدت آن خوب باشد وضع مطلوبی دارد و مدیران آن هر زمان که قصد نمایند می توانند وام بلند مدت بگیرند .

هنگامی که بدهی بلند مدت نسبت به سرمایه در گردش زیاد باشد طبعاً در هنگام واریز اصل و سود آن بر سرمایه در گردش لطمه وارد می کند .

نسبت مالکانه

نسبت مالکانه برابر است با ارزش ویژه تقسیم بر جمع دارای ها

نسبت مالکانه بیان می‌کند چه میزان از دارایی‌های شرکت متعلق به سهامداران است. این نسبت به‌صورت درصد بیان شده و نشان‌دهنده اهمیت سهام‌داران در تأمین دارایی‌های شرکت است.

هر چه نسبت مالکانه شرکت بیشتر باشد، میتوان نتیجه گرفت شرکت به تعهدات خود پایبندتر است. از سوی دیگر بالا بودن این نسبت نشان‌دهنده این است که شرکت از اهرم مالی استفاده چندانی نمی‌کند.

نسبت مالکانه پایین می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که شرکت بخش عمده‌ای از سرمایه خود را از محل اعتبارات تأمین کرده و این امر سبب ایجاد ریسک مالی برای آن شده است.

نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی‌ها

نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی‌ها برابر است با حقوق صاحبان سهام تقسیم بر کل بدهی ها

نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی‌ها معیار مناسبی جهت ارزیابی ادعای حقوق صاحبان سهام و اعتباردهندگان به شرکت است. نسبت مورد بررسی، نشان‌دهنده وزن حقوق صاحبان سهام به کل وام‌ها و اعتباراتی است که شرکت دریافت کرده است.

بالا بودن این نسبت نشان‌دهنده حقوق بیشتر سهام‌داران اصلی نسبت به اعتباردهندگان شرکت است. از سوی دیگر افزایش حقوق صاحبان سهام به‌کل بدهی‌ها، آسیب‌پذیری شرکت را نسبت به ورشکستگی و مخاطرات اقتصادی کاهش می‌دهد.

نسبت حقوق صاحبان سهام به‌کل دارایی‌های ثابت

نسبت حقوق صاحبان سهام به‌کل دارایی‌های ثابت برابر است با حقوق صاحبان سهام تقسیم بر دارایی های ثابت

نسبت حقوق صاحبان سهام به‌کل دارایی‌های ثابت، میزان نقش سهامداران را در تأمین مالی برای خرید دارایی‌های ثابت نشان می‌دهد. لازم به ذکر است این نسبت به‌صورت درصد بیان می‌شود.

بالا بودن نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی ثابت، به این معناست که بخش عمده دارایی‌های ثابت شرکت، توسط سهامداران آن تأمین‌شده است و شرکت در شرایط سخت، ساختار مالی مستحکم‌تری دارد.

نسبت های سودآوری

یکی از شاخص های مهم سلامت مالی شرکت توانایی آن در تحصیل سود قابل قبول و بازده مناسب روی سرمایه گذاری های انجام شده می باشد .

نسبت های سود آوری به شرح ذیل میباشد :

 • نسبت حاشیه سود
 • نسبت بازده سرمایه گذاری ( ROI)
 • نسبت بازده ارزش ویژه (ROE)
 • نسبت درآمد هر سهم (EPS)
 • نسبت پرداخت سود سهام (DPS)
 • نسبت قیمت به درآمد (P/E)

نسبت بازده سرمایه گذاری ( ROI)

نسبت بازده سرمایه گذاری برابر است با حاصل تقسیم سود خالص به علاوه هزینه بهره تعدیل شده بر جمع کل دارایی ها

نسبت بازده سرمایه گذاری نشان دهنده سود حاصل از سرمایه گذاری انجام شده در شرکت میباشد .

نسبت بازده سرمایه گذاری میزان کارایی مدیریت در بکارگیری منابع برای ایجاد سود را نشان میدهد

نسبت بازده ارزش ویژه (ROE)

نسبت بازده ارزش ویژه برابر است با حاصل تقسیم سود خالص بر میانگین حقوق صاحبان سهاماشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.